Buitengebied, Van Heemstraweg 95 - 97 Wamel

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid West Maas en Waal
DossierNL.IMRO.0668.BUIVanHeemstr9597
Dossierstatusin voorbereiding
IdentificatieNL.IMRO.0668.BUIVanHeemstr9597-WI01
Planstatusconcept
Datum planstatus 31-01-2017
Officiële bekendmaking staatscourant 01-03-2017
Teksten regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 23.760 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Agrarisch 23.760 100,00%
- Agrarisch - komgebied (art. 2) 23.760 100,00%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Waarde 23.760 100,00%
Waarde - Archeologie (art. 2) 23.760 100,00%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Overige zone 23.760 100,00%
overige zone - waarde archeologie 5 (art. 2) 23.760 100,00%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Buitengebied, Van Heemstraweg 95 - 97 Wamel detail kaart
Buitengebied, West Maas en Waal correctie 2016 detail kaart
Bestemmingsplan archeologie West Maas en Waal detail kaart
Bestemmingsplan archeologie West Maas en Waal detail kaart
Buitengebied West Maas en Waal correctie 2014 detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Rivierenland detail
Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking Rivierenland 2019 detail
Wijziging Gemeenschappelijke Regeling AVRI detail
Ontwerp bestemmingsplan Maasbommel, De Geer detail
Bestemmingsplan Maasbommel, Kerkstraat Oost herziening 2018 detail

Vergunningen in de gaten houden?

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
van Heemstraweg Wamel detail

Meer weten over adressen?