Geo- en vastgoeddata op locatie:

Buitengebied West Maas en Waal correctie 2014

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid West Maas en Waal
DossierNL.IMRO.0668.BUIcorrectie2014
Dossierstatusvastgesteld
IdentificatieNL.IMRO.0668.BUIcorrectie2014-BVA1
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 02-04-2015
Teksten vaststellingsbesluit   regels   bijlage bij regels   toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 66.761.875 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Agrarisch 21.836 0,03%
- Agrarisch - Oeverwal (art. 2) 21.836 0,03%
Bedrijf 2.973 0,00%
- Bedrijf (art. 5) 2.973 0,00%
Wonen 4.655 0,01%
- Wonen (art. 7) 4.655 0,01%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
wijzigingsplan Buitengebied, Van Heemstraweg 95 - 97 Wamel concept 31-01-2017 detail naar de kaart
bestemmingsplan Buitengebied, Van Heemstraweg 115a Dreumel voorontwerp 18-01-2017 detail naar de kaart
wijzigingsplan Buitengebied, Schepenstraat 2a Dreumel vastgesteld 17-01-2017 detail naar de kaart
bestemmingsplan Buitengebied herziening 2017, 150kV-kabelverbinding Zaltbommel-Wamel voorontwerp 21-12-2016 detail naar de kaart
omgevingsvergunning Beneden-Leeuwen Zandstraat 152 ontwerp 05-12-2016 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
bestemmingsplan Bestemmingsplan Maasbommel, Kerkstraat Oost herziening 2018 12-06-2019 12-08-2019 detail
verordeningen en reglementen Aanwijzing toezichthouders Leerplichtwet 11-06-2019 11-08-2019 detail
bestemmingsplan Afwijkingsbesluit Wielzicht te Beneden-Leeuwen 29-05-2019 29-07-2019 detail
overig Beoordelingsplicht milieueffectrapportage Mts. Jaspers, Liesbroekstraat 7, Wamel 29-05-2019 29-07-2019 detail
verordeningen en reglementen Drugsbeleid gemeente West Maas en Waal 2019 17-05-2019 17-07-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Bering Alphen detail
De Hul Alphen detail
de Tijnagel Alphen detail
Dijkgraaf de Leeuwweg Alphen detail
Doorbraakdijk Alphen detail
Elsweg Alphen detail
Geerweg Alphen detail
Greffelingsedijk Alphen detail
Greffelingsestraat Alphen detail
Heuvelstraat Alphen detail

Meer weten over adressen?