Buitengebied, Van Heemstraweg 115a Dreumel

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid West Maas en Waal
DossierNL.IMRO.0668.BUIheemstr115aDRM
Dossierstatusin voorbereiding
IdentificatieNL.IMRO.0668.BUIheemstr115aDRM-BVO1
Planstatusvoorontwerp
Datum planstatus 18-01-2017
Teksten regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 6.050 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Bedrijf 6.050 100,00%
- Bedrijf (art. 3) 6.050 100,00%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Waarde 6.050 100,00%
Waarde - Archeologie (art. 4) 6.050 100,00%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Overige zone 6.050 100,00%
overige zone - waarde archeologie 2 (art. 4) 6.050 100,00%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Buitengebied, Van Heemstraweg 115a Dreumel detail kaart
Buitengebied, West Maas en Waal correctie 2016 detail kaart
Bestemmingsplan archeologie West Maas en Waal detail kaart
Bestemmingsplan archeologie West Maas en Waal detail kaart
Buitengebied West Maas en Waal correctie 2014 detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Rivierenland detail
Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking Rivierenland 2019 detail
Wijziging Gemeenschappelijke Regeling AVRI detail
Ontwerp bestemmingsplan Maasbommel, De Geer detail
Waterschap Rivierenland - watervergunning voor het realiseren van een garage, tuinhuis en opbergschuur ter plaatse van Maasdijk 18 te Dreumel detail

Vergunningen in de gaten houden?

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
van Heemstraweg Dreumel detail
Zijvond Dreumel detail

Meer weten over adressen?