Gouden Ham/De Schans, correctie 2015

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid West Maas en Waal Dossier NL.IMRO.0668.GHScorrectie2015 Dossierstatus geheel onherroepelijk in werking Identificatie NL.IMRO.0668.GHScorrectie2015-BOW1 Planstatus ontwerp Teksten regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 194.574 100%

Enkelbestemming m2 %
- Recreatie - Jachthaven (art. 3) 145.310 74,68%

- Water (art. 4) 49.264 25,32%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Waterstaat - Bergend regime (art. 5) 1.383 0,71%
- Waterstaat - Stroomvoerend regime (art. 6) 193.190 99,29%
- Waterstaat - Waterkering (art. 7) 42.686 21,94%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- vrijwaringszone - molenbiotoop (art. 11.1) 13.284 6,83%

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam
Kreijendijk
Bovendijk