Gouden Ham/De Schans, correctie 2015

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid West Maas en Waal
DossierNL.IMRO.0668.GHScorrectie2015
Dossierstatusgeheel onherroepelijk in werking
IdentificatieNL.IMRO.0668.GHScorrectie2015-BOW1
Planstatusontwerp
Datum planstatus 22-04-2015
Teksten regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 194.574 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Recreatie 145.310 74,68%
- Recreatie - Jachthaven (art. 3) 145.310 74,68%
Water 49.264 25,32%
- Water (art. 4) 49.264 25,32%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Waterstaat 237.260 121,94%
Waterstaat - Bergend regime (art. 5) 1.383 0,71%
Waterstaat - Stroomvoerend regime (art. 6) 193.190 99,29%
Waterstaat - Waterkering (art. 7) 42.686 21,94%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Vrijwaringszone 13.284 6,83%
vrijwaringszone - molenbiotoop (art. 11.1) 13.284 6,83%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Bestemmingsplan archeologie West Maas en Waal detail kaart
Bestemmingsplan archeologie West Maas en Waal detail kaart
Gouden Ham/De Schans, correctie 2015 detail kaart
Gouden Ham/De Schans, correctie 2015 detail kaart
Bestemmingsplan archeologie West Maas en Waal detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Kennisgeving beschikking tot wijziging van de vergunning ingevolge de Ontgrondingenwet van Van de Wetering Cultuurtechniek B.V. detail
WABO uitgebreide procedure kennisgeving ontwerpbeschikking, Gasunie Transport Services B.V., Huisseling detail
Gemeente West Maas en Waal - Een omgevingsvergunning is aangevraagd voor het bouwen van een 2 onder 1 kap woning met berging en een vrijstaande woning met berging - De Kroonenburg, in Maasbommel (19-7-2019) detail
BESTEMMINGSPLAN EN OMGEVINGSVERGUNNINGEN ‘WINDMOLENPARK ELZENBURG – DE GEER’, OSS detail
BESTEMMINGSPLAN EN OMGEVINGSVERGUNNINGEN ‘WINDMOLENPARK ELZENBURG – DE GEER’, OSS detail

Vergunningen in de gaten houden?

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Kreijendijk Maasbommel detail
Bovendijk Maasbommel detail

Meer weten over adressen?