Bestemmingsplan archeologie West Maas en Waal

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid West Maas en Waal Dossier NL.IMRO.0668.WMWArcheo Dossierstatus geheel onherroepelijk in werking Identificatie NL.IMRO.0668.WMWArcheo-BOH1 Planstatus vastgesteld Teksten vaststellingsbesluit   regels   toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 85.209.079 100%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Waarde - Archeologie (art. 3) 57.559.725 67,55%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- overige zone - waarde archeologie 1 (art. 3) 7.795.790 9,15%
- overige zone - waarde archeologie 2 (art. 3) 11.468.028 13,46%
- overige zone - waarde archeologie 3 (art. 3) 3.042.458 3,57%
- overige zone - waarde archeologie 4 (art. 3) 12.785.616 15,00%
- overige zone - waarde archeologie 5 (art. 3) 12.904.714 15,14%
- overige zone - waarde archeologie 6 (art. 3) 9.455.519 11,10%