Bestemmingsplan archeologie West Maas en Waal

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid West Maas en Waal
DossierNL.IMRO.0668.WMWArcheo
Dossierstatusgeheel onherroepelijk in werking
IdentificatieNL.IMRO.0668.WMWArcheo-BON1
Planstatusontwerp
Datum planstatus 07-01-2015
Teksten regels   bijlage bij regels   toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 85.209.079 100%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Waarde 57.559.725 67,55%
Waarde - Archeologie (art. 3) 57.559.725 67,55%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Overige zone 57.452.124 67,42%
overige zone - waarde archeologie 1 (art. 3) 7.795.790 9,15%
overige zone - waarde archeologie 2 (art. 3) 11.468.028 13,46%
overige zone - waarde archeologie 3 (art. 3) 3.042.458 3,57%
overige zone - waarde archeologie 4 (art. 3) 12.785.616 15,00%
overige zone - waarde archeologie 5 (art. 3) 12.904.714 15,14%
overige zone - waarde archeologie 6 (art. 3) 9.455.519 11,10%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Buitengebied, Van Heemstraweg 95 - 97 Wamel detail kaart
Buitengebied, Van Heemstraweg 115a Dreumel detail kaart
Buitengebied, Schepenstraat 2a Dreumel detail kaart
Beneden Leeuwen, Tulpstraat detail kaart
Buitengebied herziening 2017, 150kV-kabelverbinding Zaltbommel-Wamel detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Wijziging Gemeenschappelijke Regeling AVRI detail
Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Rivierenland detail
Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking Rivierenland 2019 detail
Ontwerp bestemmingsplan Maasbommel, De Geer detail
Gemeente West Maas en Waal - Een ontwerp omgevingsvergunning is ter inzage gelegd voor het wijzigen van een pluimveebedrijf - Nieuweweg 8, 6659KL, in Wamel (14-6-2019) detail

Vergunningen in de gaten houden?

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Bering Alphen detail
Brouwershof Alphen detail
Citadelstraat Alphen detail
De Hul Alphen detail
de Tijnagel Alphen detail
Dijkgraaf de Leeuwweg Alphen detail
Donkerbos Alphen detail
Doorbraakdijk Alphen detail
Dreumelweg Alphen detail
Driehuizenstraat Alphen detail

Meer weten over adressen?