7.4
Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Bestemmingsplan Dorpen heeft op 11-12-2014 de status vastgesteld gekregen door West Maas en Waal.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Onze rapporten over deze locatie

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
West Maas en Waal
Dossier
NL.IMRO.0668.WMWdorpen
Dossierstatus
geheel onherroepelijk in werking
Identificatie
NL.IMRO.0668.WMWdorpen-BOH1
Planstatus
vastgesteld
Teksten

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 5.663.169 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch (art. 3) 506.088 8,94%

- Agrarisch met waarden (art. 4) 40.877 0,72%

- Bedrijf (art. 5) 257.484 4,55%
- Bedrijf - Nutsvoorziening (art. 6) 5.760 0,10%

- Bos (art. 7) 57.152 1,01%

- Centrum (art. 8) 49.838 0,88%

- Cultuur en ontspanning (art. 9) 909 0,02%

- Detailhandel (art. 10) 39.530 0,70%

- Dienstverlening (art. 11) 5.244 0,09%

- Gemengd (art. 12) 7.550 0,13%

- Groen (art. 13) 225.788 3,99%
- Groen - Waterberging (art. 14) 26.094 0,46%

- Horeca (art. 15) 21.548 0,38%

- Kantoor (art. 16) 2.400 0,04%

- Maatschappelijk (art. 17) 185.017 3,27%
- Maatschappelijk - Begraafplaats (art. 18) 20.086 0,35%

- Natuur (art. 19) 22.032 0,39%

- Sport (art. 20) 172.322 3,04%

- Verkeer (art. 21) 112.913 1,99%
- Verkeer - Verblijfsgebied (art. 22) 822.456 14,52%

- Water (art. 23) 122.499 2,16%

- Wonen - 1 (art. 24) 2.907.149 51,33%
- Wonen - 2 (art. 25) 50.038 0,88%

- Woongebied (art. 26) 2.396 0,04%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Gas (art. 27) 3.958 0,07%
- Leiding - Riool (art. 28) 28.716 0,51%
- Leiding - Water (art. 29) 14.232 0,25%

- Waarde - Archeologie (art. 30) 57.273 1,01%
- Waarde - Archeologisch monument (art. 31) 12.287 0,22%
- Waarde - Landschap (art. 32) 69.699 1,23%

- Waterstaat - Beschermingszone watergang (art. 33) 144.493 2,55%
- Waterstaat - Stroomvoerend (art. 34) 27.308 0,48%
- Waterstaat - Waterbergingsgebied (art. 35) 1.786 0,03%
- Waterstaat - Waterkering (art. 36) 109.911 1,94%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- geluidzone - industrie (art. 39.1) 5.403 0,10%

- milieuzone - hinderzone (art. 24) 5.147 0,09%

- veiligheidszone - lpg (art. 39.2) 5.292 0,09%

- vrijwaringszone - dijk (art. 39.3) 110.263 1,95%
- vrijwaringszone - molenbiotoop (art. 39.4) 65.849 1,16%

- wetgevingzone - wijzigingsgebied 2 (art. 24.7.3) 2.433 0,04%