Geo- en vastgoeddata op locatie:

Dorpen

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid West Maas en Waal
DossierNL.IMRO.0668.WMWdorpen
Dossierstatusgeheel onherroepelijk in werking
IdentificatieNL.IMRO.0668.WMWdorpen-BOH1
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 11-12-2014
Teksten vaststellingsbesluit   regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 5.663.169 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Agrarisch 506.088 8,94%
- Agrarisch (art. 3) 506.088 8,94%
Agrarisch met waarden 40.877 0,72%
- Agrarisch met waarden (art. 4) 40.877 0,72%
Bedrijf 263.244 4,65%
- Bedrijf (art. 5) 257.484 4,55%
- Bedrijf - Nutsvoorziening (art. 6) 5.760 0,10%
Bos 57.152 1,01%
- Bos (art. 7) 57.152 1,01%
Centrum 49.838 0,88%
- Centrum (art. 8) 49.838 0,88%
Cultuur en ontspanning 909 0,02%
- Cultuur en ontspanning (art. 9) 909 0,02%
Detailhandel 39.530 0,70%
- Detailhandel (art. 10) 39.530 0,70%
Dienstverlening 5.244 0,09%
- Dienstverlening (art. 11) 5.244 0,09%
Gemengd 7.550 0,13%
- Gemengd (art. 12) 7.550 0,13%
Groen 251.882 4,45%
- Groen (art. 13) 225.788 3,99%
- Groen - Waterberging (art. 14) 26.094 0,46%
Horeca 21.548 0,38%
- Horeca (art. 15) 21.548 0,38%
Kantoor 2.400 0,04%
- Kantoor (art. 16) 2.400 0,04%
Maatschappelijk 205.104 3,62%
- Maatschappelijk (art. 17) 185.017 3,27%
- Maatschappelijk - Begraafplaats (art. 18) 20.086 0,35%
Natuur 22.032 0,39%
- Natuur (art. 19) 22.032 0,39%
Sport 172.322 3,04%
- Sport (art. 20) 172.322 3,04%
Verkeer 935.369 16,52%
- Verkeer (art. 21) 112.913 1,99%
- Verkeer - Verblijfsgebied (art. 22) 822.456 14,52%
Water 122.499 2,16%
- Water (art. 23) 122.499 2,16%
Wonen 2.957.187 52,22%
- Wonen - 1 (art. 24) 2.907.149 51,33%
- Wonen - 2 (art. 25) 50.038 0,88%
Woongebied 2.396 0,04%
- Woongebied (art. 26) 2.396 0,04%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Leiding 46.906 0,83%
Leiding - Gas (art. 27) 3.958 0,07%
Leiding - Riool (art. 28) 28.716 0,51%
Leiding - Water (art. 29) 14.232 0,25%
Waarde 139.259 2,46%
Waarde - Archeologie (art. 30) 57.273 1,01%
Waarde - Archeologisch monument (art. 31) 12.287 0,22%
Waarde - Landschap (art. 32) 69.699 1,23%
Waterstaat 283.497 5,01%
Waterstaat - Beschermingszone watergang (art. 33) 144.493 2,55%
Waterstaat - Stroomvoerend (art. 34) 27.308 0,48%
Waterstaat - Waterbergingsgebied (art. 35) 1.786 0,03%
Waterstaat - Waterkering (art. 36) 109.911 1,94%

Oppervlakte per Gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Geluidzone 5.403 0,10%
geluidzone - industrie (art. 39.1) 5.403 0,10%
Milieuzone 5.147 0,09%
milieuzone - hinderzone (art. 24) 5.147 0,09%
Veiligheidszone 5.292 0,09%
veiligheidszone - lpg (art. 39.2) 5.292 0,09%
Vrijwaringszone 176.112 3,11%
vrijwaringszone - dijk (art. 39.3) 110.263 1,95%
vrijwaringszone - molenbiotoop (art. 39.4) 65.849 1,16%
Wetgevingzone 2.433 0,04%
wetgevingzone - wijzigingsgebied 2 (art. 24.7.3) 2.433 0,04%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
omgevingsvergunning Beneden Leeuwen, Tulpstraat vastgesteld 09-01-2017 detail naar de kaart
omgevingsvergunning Afwijking bestemmingsplanplanaanduiding geschakeld naar Twee onder een kap vastgesteld 16-12-2016 detail naar de kaart
omgevingsvergunning Beneden-Leeuwen Zandstraat 152 ontwerp 05-12-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan 150kV hoogspanningsverbinding Zaltbommel-opstijgpunt Wamel voorontwerp 02-12-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Beneden-Leeuwen, Zandstraat 149 vastgesteld 20-10-2016 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
bestemmingsplan Bestemmingsplan Maasbommel, Kerkstraat Oost herziening 2018 12-06-2019 12-08-2019 detail
verordeningen en reglementen Aanwijzing toezichthouders Leerplichtwet 11-06-2019 11-08-2019 detail
bestemmingsplan Afwijkingsbesluit Wielzicht te Beneden-Leeuwen 29-05-2019 29-07-2019 detail
overig Beoordelingsplicht milieueffectrapportage Mts. Jaspers, Liesbroekstraat 7, Wamel 29-05-2019 29-07-2019 detail
verordeningen en reglementen Drugsbeleid gemeente West Maas en Waal 2019 17-05-2019 17-07-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Brouwershof Alphen detail
Citadelstraat Alphen detail
de Tijnagel Alphen detail
Dijkgraaf de Leeuwweg Alphen detail
Donkerbos Alphen detail
Driehuizenstraat Alphen detail
Filipsstraat Alphen detail
Gildehof Alphen detail
Greffelingsedijk Alphen detail
Greffelingsestraat Alphen detail

Meer weten over adressen?