Geo- en vastgoeddata op locatie:

Dorpen

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid West Maas en Waal
DossierNL.IMRO.0668.WMWdorpen
Dossierstatusgeheel onherroepelijk in werking
IdentificatieNL.IMRO.0668.WMWdorpen-BVA1
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 11-12-2014
Teksten vaststellingsbesluit   regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

winkelwagen € 6,05
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
winkelwagen min. € 6,05
Lees meer
Alert Bestemmingsplannen
Wijzigingen bestemmingsplan per e-mail

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 5.663.169 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Agrarisch 506.088 8,94%
- Agrarisch (art. 3) 506.088 8,94%
Agrarisch met waarden 40.877 0,72%
- Agrarisch met waarden (art. 4) 40.877 0,72%
Bedrijf 263.244 4,65%
- Bedrijf (art. 5) 257.484 4,55%
- Bedrijf - Nutsvoorziening (art. 6) 5.760 0,10%
Bos 57.152 1,01%
- Bos (art. 7) 57.152 1,01%
Centrum 49.838 0,88%
- Centrum (art. 8) 49.838 0,88%
Cultuur en ontspanning 909 0,02%
- Cultuur en ontspanning (art. 9) 909 0,02%
Detailhandel 39.530 0,70%
- Detailhandel (art. 10) 39.530 0,70%
Dienstverlening 5.244 0,09%
- Dienstverlening (art. 11) 5.244 0,09%
Gemengd 7.550 0,13%
- Gemengd (art. 12) 7.550 0,13%
Groen 251.882 4,45%
- Groen (art. 13) 225.788 3,99%
- Groen - Waterberging (art. 14) 26.094 0,46%
Horeca 21.548 0,38%
- Horeca (art. 15) 21.548 0,38%
Kantoor 2.400 0,04%
- Kantoor (art. 16) 2.400 0,04%
Maatschappelijk 205.104 3,62%
- Maatschappelijk (art. 17) 185.017 3,27%
- Maatschappelijk - Begraafplaats (art. 18) 20.086 0,35%
Natuur 22.032 0,39%
- Natuur (art. 19) 22.032 0,39%
Sport 172.322 3,04%
- Sport (art. 20) 172.322 3,04%
Verkeer 935.369 16,52%
- Verkeer (art. 21) 112.913 1,99%
- Verkeer - Verblijfsgebied (art. 22) 822.456 14,52%
Water 122.499 2,16%
- Water (art. 23) 122.499 2,16%
Wonen 2.957.187 52,22%
- Wonen - 1 (art. 24) 2.907.149 51,33%
- Wonen - 2 (art. 25) 50.038 0,88%
Woongebied 2.396 0,04%
- Woongebied (art. 26) 2.396 0,04%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Leiding 46.906 0,83%
Leiding - Gas (art. 27) 3.958 0,07%
Leiding - Riool (art. 28) 28.716 0,51%
Leiding - Water (art. 29) 14.232 0,25%
Waarde 139.259 2,46%
Waarde - Archeologie (art. 30) 57.273 1,01%
Waarde - Archeologisch monument (art. 31) 12.287 0,22%
Waarde - Landschap (art. 32) 69.699 1,23%
Waterstaat 283.497 5,01%
Waterstaat - Beschermingszone watergang (art. 33) 144.493 2,55%
Waterstaat - Stroomvoerend (art. 34) 27.308 0,48%
Waterstaat - Waterbergingsgebied (art. 35) 1.786 0,03%
Waterstaat - Waterkering (art. 36) 109.911 1,94%

Oppervlakte per Gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Geluidzone 5.403 0,10%
geluidzone - industrie (art. 39.1) 5.403 0,10%
Milieuzone 5.147 0,09%
milieuzone - hinderzone (art. 24) 5.147 0,09%
Veiligheidszone 5.292 0,09%
veiligheidszone - lpg (art. 39.2) 5.292 0,09%
Vrijwaringszone 176.112 3,11%
vrijwaringszone - dijk (art. 39.3) 110.263 1,95%
vrijwaringszone - molenbiotoop (art. 39.4) 65.849 1,16%
Wetgevingzone 2.433 0,04%
wetgevingzone - wijzigingsgebied 2 (art. 24.7.3) 2.433 0,04%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
omgevingsvergunning Beneden Leeuwen, Tulpstraat vastgesteld 09-01-2017 detail naar de kaart
omgevingsvergunning Afwijking bestemmingsplanplanaanduiding geschakeld naar Twee onder een kap vastgesteld 16-12-2016 detail naar de kaart
omgevingsvergunning Beneden-Leeuwen Zandstraat 152 ontwerp 05-12-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan 150kV hoogspanningsverbinding Zaltbommel-opstijgpunt Wamel voorontwerp 02-12-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Beneden-Leeuwen, Zandstraat 149 vastgesteld 20-10-2016 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
overig Gemeente West Maas en Waal melding activiteitenbesluit een stookontheffing van Heemstraweg Wamel 07-11-2018 07-01-2019 detail
omgevingsvergunning Gemeente West Maas en Waal ingekomen omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dam met 6 duikers (werken aanlegwerkzamheden, bouwen), van Heemstraweg, Perceel:WML00M00281,i - 24-10-2018 24-12-2018 detail
watervergunning Waterschap Rivierenland - watervergunning voor het verwijderen van een boom, het planten van bomen, planten van een haag, plaatsen van L-wanden, en het plaatsen van een tuinhuis ter plaatse van Doornik 26 Wamel 18-09-2018 18-11-2018 detail
overig Waarschuwingen op basis van artikel 13b Opiumwet, West Maas en Waal 07-09-2018 07-11-2018 detail
overig Provincie Gelderland Ontgrondingenwet zandwinlocatie “Over de Maas”, gemeente West Maas en Waal 06-09-2018 06-11-2018 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

winkelwagen € 6,05
Lees meer
Vergunningenrapport
Vergunningen, pdf, direct in uw mailbox
winkelwagen min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.

straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Brouwershof Alphen detail
Citadelstraat Alphen detail
de Tijnagel Alphen detail
Dijkgraaf de Leeuwweg Alphen detail
Donkerbos Alphen detail
Driehuizenstraat Alphen detail
Filipsstraat Alphen detail
Gildehof Alphen detail
Greffelingsedijk Alphen detail
Greffelingsestraat Alphen detail

Meer weten over adressen?

winkelwagen € 14,99
Lees meer
Woningpakket
Combinatie van 5 rapporten
winkelwagen € 7,99
Lees meer
Makelaarspakket
Combinatie van 3 rapporten