Bestemmingsplan Dorpen, actualisatie 2021

Bestemmingsplan Dorpen, actualisatie 2021 heeft op 08-07-2021 de status ontwerp gekregen door West Maas en Waal.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Onze rapporten over deze locatie

product-image

Bestemmingsrapport

 6.99

Samenvatting van een bestemmingsplan voor een specifieke locatie inclusief bouw – en gebruiksregels.

Bestemmingsrapport

 6.99

Samenvatting van een bestemmingsplan voor een specifieke locatie inclusief bouw – en gebruiksregels.

product-image

Verbouwpakket

 59.98

Heb je bouw- of verbouwplannen? Start jouw bouwplan met een goede voorbereiding.

Verbouwpakket

 59.98

Heb je bouw- of verbouwplannen? Start jouw bouwplan met een goede voorbereiding.

product-image

Woningpakket

 39.95

Woning kopen of verkopen? Nu alles wat je nodig hebt in 1 pakket! Profiteer van de pakketkorting en betaal 39,93 in plaats van 79,39....

Woningpakket

 39.95

Woning kopen of verkopen? Nu alles wat je nodig hebt in 1 pakket! Profiteer van de pakketkorting en betaal...

product-image

Makelaarspakket

 9.98

Doe de snelle woning check. Ook interessant voor niet-makelaars. De belangrijkste informatie om snel een beeld te vormen van een adres...

Makelaarspakket

 9.98

Doe de snelle woning check. Ook interessant voor niet-makelaars. De belangrijkste informatie om snel...

product-image

Maatvoering Perceel

 49.99

Indicatie van de kadastrale maten van jouw perceel. Zie hoe groot de tuin is en de afstand van de kadastrale grens tot de bebouwing.

Maatvoering Perceel

 49.99

Indicatie van de kadastrale maten van jouw perceel. Zie hoe groot de tuin is en de afstand van de kadastrale...

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie

Naam overheid
Dossier
NL.IMRO.0668.WMWdorpen2021
Dossierstatus
in voorbereiding
Identificatie
NL.IMRO.0668.WMWdorpen2021-BON1
Planstatus
ontwerp

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage %
Bestemmingsplangrens 5.618.036 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage %
Agrarisch 460.145 8,19%
- Agrarisch (art. 3) 460.145 8,19%
Agrarisch met waarden 40.877 0,73%
- Agrarisch met waarden (art. 4) 40.877 0,73%
Bedrijf 218.183 3,88%
- Bedrijf (art. 5) 212.384 3,78%
- Bedrijf - Nutsvoorziening (art. 6) 5.799 0,10%
Bos 37.343 0,66%
- Bos (art. 7) 37.343 0,66%
Centrum 51.606 0,92%
- Centrum (art. 8) 51.606 0,92%
Cultuur en ontspanning 1.078 0,02%
- Cultuur en ontspanning (art. 9) 1.078 0,02%
Detailhandel 28.592 0,51%
- Detailhandel (art. 10) 28.592 0,51%
Dienstverlening 2.651 0,05%
- Dienstverlening (art. 11) 2.651 0,05%
Gemengd 6.556 0,12%
- Gemengd (art. 12) 6.556 0,12%
Groen 285.706 5,09%
- Groen (art. 13) 257.940 4,59%
- Groen - Waterberging (art. 14) 27.766 0,49%
Horeca 17.941 0,32%
- Horeca (art. 15) 17.941 0,32%
Kantoor 3.225 0,06%
- Kantoor (art. 16) 3.225 0,06%
Maatschappelijk 182.948 3,26%
- Maatschappelijk (art. 17) 162.560 2,89%
- Maatschappelijk - Begraafplaats (art. 18) 20.389 0,36%
Natuur 22.032 0,39%
- Natuur (art. 19) 22.032 0,39%
Sport 172.668 3,07%
- Sport (art. 20) 172.668 3,07%
Verkeer 928.524 16,53%
- Verkeer (art. 21) 112.155 2,00%
- Verkeer - Verblijfsgebied (art. 22) 816.369 14,53%
Water 124.961 2,22%
- Water (art. 23) 124.961 2,22%
Wonen 3.030.603 53,94%
- Wonen - 1 (art. 24) 2.963.288 52,75%
- Wonen - 2 (art. 25) 67.315 1,20%
Woongebied 2.396 0,04%
- Woongebied (art. 26) 2.396 0,04%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage %
Leiding 46.780 0,83%
- Leiding - Gas (art. 27) 3.958 0,07 %
- Leiding - Riool (art. 28) 28.589 0,51 %
- Leiding - Water (art. 29) 14.233 0,25 %
Waarde 5.527.988 98,40%
- Waarde - Archeologie 1 (art. 30) 3.071.045 54,66 %
- Waarde - Archeologie 2 (art. 31) 1.235.754 22,00 %
- Waarde - Archeologie 3 (art. 32) 135.975 2,42 %
- Waarde - Archeologie 4 (art. 33) 728.280 12,96 %
- Waarde - Archeologie 5 (art. 34) 194.791 3,47 %
- Waarde - Archeologie 6 (art. 35) 92.448 1,65 %
- Waarde - Landschap (art. 36) 69.695 1,24 %
Waterstaat 282.821 5,03%
- Waterstaat - Beschermingszone watergang (art. 37) 143.840 2,56 %
- Waterstaat - Stroomvoerend (art. 38) 27.293 0,49 %
- Waterstaat - Waterbergingsgebied (art. 39) 1.786 0,03 %
- Waterstaat - Waterkering (art. 40) 109.901 1,96 %

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage %
Geluidzone 5.403 0,10%
- geluidzone - industrie (art. 43.1) 5.403 0,10 %
Milieuzone 5.152 0,09%
- milieuzone - hinderzone (art. 24) 5.152 0,09 %
Overige zone 20.483 0,36%
- overige zone - Hogenhofstraat 10 (art. 24.2) 6.194 0,11 %
- overige zone - Kerkstraat Oost (art. 24.2) 3.529 0,06 %
- overige zone - Kleine Wiel (art. 24.2) 8.028 0,14 %
- overige zone - Spitsestraat 8 (art. 24.2) 2.732 0,05 %
Veiligheidszone 5.297 0,09%
- veiligheidszone - lpg (art. 43.2) 5.297 0,09 %
Vrijwaringszone 176.166 3,14%
- vrijwaringszone - dijk (art. 43.3) 110.261 1,96 %
- vrijwaringszone - molenbiotoop (art. 43.4) 65.904 1,17 %
Wetgevingzone 4.510 0,08%
- wetgevingzone - voorwaardelijke verplichting 1 (art. 24.4) 1.664 0,03 %
- wetgevingzone - voorwaardelijke verplichting 2 (art. 24.4) 413 0,01 %
- wetgevingzone - wijzigingsgebied 2 (art. 24.7.2) 2.433 0,04 %