Bestemmingsplan buitengebied Hulst

Bestemmingsplan buitengebied Hulst heeft op 29-11-2023 de status ontwerp gekregen door Hulst.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Onze rapporten over deze locatie

product-image

Bestemmingsrapport

 7.99

Snel een bestemmingsplan inzien voor een specifiek adres of perceel inclusief bouw – en gebruiksregels.

Bestemmingsrapport

 7.99

Snel een bestemmingsplan inzien voor een specifiek adres of perceel inclusief bouw – en gebruiksregels.

Meer info Bestellen
product-image

Verbouwpakket

 59.98

Heb je bouw- of verbouwplannen?  Start jouw bouwplan met een goede voorbereiding.

Verbouwpakket

 59.98

Heb je bouw- of verbouwplannen?  Start jouw bouwplan met een goede voorbereiding.

Meer info Bestellen
product-image

Woningpakket

 24.95

Woning kopen of verkopen? Nu alle professionele informatie over een woning in 1 Woningpakket! Profiteer van de pakketkorting en betaal...

Woningpakket

 24.95

Woning kopen of verkopen? Nu alle professionele informatie over een woning in 1 Woningpakket! Profiteer...

Meer info Bestellen
product-image

Makelaarspakket

 12.95

De start voor de makelaars. Ook interessant voor niet-makelaars. De belangrijkste informatie om snel een beeld te vormen van een adres...

Makelaarspakket

 12.95

De start voor de makelaars. Ook interessant voor niet-makelaars. De belangrijkste informatie om snel...

Meer info Bestellen
product-image

Maatvoering Perceel

 54.99

Indicatie van de kadastrale maten van jouw perceel. Zie hoe groot de tuin is en de afstand van de kadastrale grens tot de bebouwing.

Maatvoering Perceel

 54.99

Indicatie van de kadastrale maten van jouw perceel. Zie hoe groot de tuin is en de afstand van de kadastrale...

Meer info Bestellen

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie

Naam overheid
Dossier
NL.IMRO.0677.bpbuitengeb3herzie
Dossierstatus
in voorbereiding
Identificatie
NL.IMRO.0677.bpbuitengeb3herzie-001O
Planstatus
ontwerp

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage %
Bestemmingsplangrens 233.684.529 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage %
Agrarisch 111.675.515 47,79%
- Agrarisch (art. 3) 111.634.874 47,77%
- Agrarisch - Paardenhouderij (art. 4) 40.641 0,02%
Agrarisch met waarden 19.807.335 8,48%
- Agrarisch met waarden - Natuur- en landschapswaarden (art. 5) 19.807.335 8,48%
Bedrijf 401.814 0,17%
- Bedrijf (art. 6) 276.943 0,12%
- Bedrijf - Nutsvoorziening (art. 7) 124.871 0,05%
Bos 488.039 0,21%
- Bos (art. 9) 488.039 0,21%
Cultuur en ontspanning 10.526 0,00%
- Cultuur en ontspanning (art. 10) 10.526 0,00%
Gemengd 5.096 0,00%
- Gemengd (art. 11) 5.096 0,00%
Groen 475.080 0,20%
- Groen (art. 12) 475.080 0,20%
Horeca 15.304 0,01%
- Horeca (art. 13) 15.304 0,01%
Maatschappelijk 99.357 0,04%
- Maatschappelijk (art. 14) 99.357 0,04%
Natuur 17.750.556 7,60%
- Natuur (art. 15) 17.750.556 7,60%
Overig 6.710.363 2,87%
- Beschermde dijk (art. 8) 4.942.324 2,11%
- Waterstaatswerken (art. 22) 1.768.038 0,76%
Recreatie 472.725 0,20%
- Recreatie - Dagrecreatie (art. 16) 28.580 0,01%
- Recreatie - Verblijfsrecreatie (art. 17) 444.145 0,19%
Sport 49.257 0,02%
- Sport (art. 18) 49.257 0,02%
Verkeer 3.783.035 1,62%
- Verkeer (art. 19) 3.783.035 1,62%
Water 69.731.158 29,84%
- Water (art. 20) 1.986.573 0,85%
- Water - Deltawater (art. 21) 67.744.585 28,99%
Wonen 2.205.261 0,94%
- Wonen (art. 23) 2.205.261 0,94%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage %
Leiding 2.019.141 0,86%
- Leiding - Ethyleen (art. 24) 265.301 0,11 %
- Leiding - Gas (art. 25) 582.013 0,25 %
- Leiding - Riool (art. 26) 290.152 0,12 %
- Leiding - Water (art. 27) 616.374 0,26 %
- Leiding - Waterstof (art. 28) 265.301 0,11 %
Waarde 272.708.464 116,70%
- Waarde - Aardkunde 1 (art. 29) 14.251 0,01 %
- Waarde - Archeologie 1 (art. 30) 1.161.843 0,50 %
- Waarde - Archeologie 2 (art. 31) 89.897.855 38,47 %
- Waarde - Archeologie 3 (art. 32) 108.485.766 46,42 %
- Waarde - Beschermd stadsgezicht (art. 33) 928.751 0,40 %
- Waarde - Cultuurhistorie (art. 34) 900.371 0,39 %
- Waarde - Natura 2000 (art. 35) 71.319.627 30,52 %
Waterstaat 15.634.662 6,69%
- Waterstaat - Waterkering (art. 36) 15.634.662 6,69 %

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage %
Geluidzone 3.308.982 1,42%
- geluidzone - industrie (art. 40.4) 3.308.982 1,42 %
Milieuzone 4.595.131 1,97%
- milieuzone - grondwaterbeschermingsgebied (art. 40.5) 4.595.131 1,97 %
Overige zone 8.251.226 3,53%
- overige zone - agrarisch gebied met ecologische betekenis (art. 40.1) 759.575 0,33 %
- overige zone - kernrandzone (art. 40.2) 5.220.686 2,23 %
- overige zone - natuurontwikkelingsgebied (art. 40.3) 2.270.964 0,97 %
Vrijwaringszone 167.315.156 71,60%
- vrijwaringszone - molenbiotoop (art. 40.6) 655.165 0,28 %
- vrijwaringszone - radar (art. 40.7) 166.659.991 71,32 %