Bestemmingsplan buitengebied Hulst

Bestemmingsplan buitengebied Hulst heeft op 31-05-2023 de status concept gekregen door Hulst.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Onze rapporten over deze locatie

product-image

Bestemmingsrapport

 7.99

Snel een bestemmingsplan inzien voor een specifiek adres of perceel inclusief bouw – en gebruiksregels.

Bestemmingsrapport

 7.99

Snel een bestemmingsplan inzien voor een specifiek adres of perceel inclusief bouw – en gebruiksregels.

Meer info Bestellen
product-image

Verbouwpakket

 59.98

Heb je bouw- of verbouwplannen?  Start jouw bouwplan met een goede voorbereiding.

Verbouwpakket

 59.98

Heb je bouw- of verbouwplannen?  Start jouw bouwplan met een goede voorbereiding.

Meer info Bestellen
product-image

Woningpakket

 24.95

Woning kopen of verkopen? Nu alle professionele informatie over een woning in 1 Woningpakket! Profiteer van de pakketkorting en betaal...

Woningpakket

 24.95

Woning kopen of verkopen? Nu alle professionele informatie over een woning in 1 Woningpakket! Profiteer...

Meer info Bestellen
product-image

Makelaarspakket

 12.95

De start voor de makelaars. Ook interessant voor niet-makelaars. De belangrijkste informatie om snel een beeld te vormen van een adres...

Makelaarspakket

 12.95

De start voor de makelaars. Ook interessant voor niet-makelaars. De belangrijkste informatie om snel...

Meer info Bestellen
product-image

Maatvoering Perceel

 54.99

Indicatie van de kadastrale maten van jouw perceel. Zie hoe groot de tuin is en de afstand van de kadastrale grens tot de bebouwing.

Maatvoering Perceel

 54.99

Indicatie van de kadastrale maten van jouw perceel. Zie hoe groot de tuin is en de afstand van de kadastrale...

Meer info Bestellen

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie

Naam overheid
Dossier
NL.IMRO.0677.bpbuitengeb3herzie
Dossierstatus
in voorbereiding
Identificatie
NL.IMRO.0677.bpbuitengeb3herzie-01VO
Planstatus
concept

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage %
Bestemmingsplangrens 233.626.690 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage %
Agrarisch 2.792.696 1,20%
- Agrarisch (art. 3) 2.766.191 1,18%
- Agrarisch - Paardenhouderij (art. 4) 26.505 0,01%
Agrarisch met waarden 1.232.916 0,53%
- Agrarisch met waarden - Natuur- en landschapswaarden (art. 5) 1.232.916 0,53%
Bedrijf 165.308 0,07%
- Bedrijf (art. 6) 115.793 0,05%
- Bedrijf - Nutsvoorziening (art. 7) 49.515 0,02%
Bos 488.027 0,21%
- Bos (art. 9) 488.027 0,21%
Cultuur en ontspanning 7.656 0,00%
- Cultuur en Ontspanning (art. 10) 7.656 0,00%
Gemengd 5.096 0,00%
- Gemengd (art. 11) 5.096 0,00%
Groen 459.300 0,20%
- Groen (art. 12) 459.300 0,20%
Horeca 12.185 0,01%
- Horeca (art. 13) 12.185 0,01%
Maatschappelijk 5.376 0,00%
- Maatschappelijk (art. 14) 5.376 0,00%
Natuur 11.129.087 4,76%
- Natuur (art. 15) 11.129.087 4,76%
Overig 137.191 0,06%
- Beschermde dijk (art. 8) 53.879 0,02%
- Waterstaatswerken (art. 22) 83.312 0,04%
Recreatie 440.097 0,19%
- Recreatie - Dagrecreatie (art. 16) 25.607 0,01%
- Recreatie - Verblijfsrecreatie (art. 17) 414.490 0,18%
Sport 10.956 0,00%
- Sport (art. 18) 10.956 0,00%
Verkeer 393.156 0,17%
- Verkeer (art. 19) 393.156 0,17%
Water 145.490 0,06%
- Water (art. 20) 145.490 0,06%
Wonen 717.740 0,31%
- Wonen (art. 23) 717.740 0,31%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage %
Leiding 426.512 0,18%
- Leiding - Gas (art. 25) 85.106 0,04 %
- Leiding - Riool (art. 26) 2.183 0,00 %
- Leiding - Water (art. 27) 73.922 0,03 %
- Leiding - Waterstof (art. 28) 265.301 0,11 %
Waarde 201.345.993 86,18%
- Waarde - Aardkunde 1 (art. 29) 14.251 0,01 %
- Waarde - Archeologie 1 (art. 30) 1.159.589 0,50 %
- Waarde - Archeologie 2 (art. 31) 89.843.860 38,46 %
- Waarde - Archeologie 3 (art. 32) 108.485.766 46,44 %
- Waarde - Cultuurhistorie (art. 34) 83.104 0,04 %
- Waarde - Cultuurhistorie (art. 35) 1.626 0,00 %
- Waarde - Natura 2000 (art. 35) 1.757.798 0,75 %
Waterstaat 464.539 0,20%
- Waterstaat - Waterkering (art. 36) 464.539 0,20 %

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage %
Geluidzone 598.347 0,26%
- geluidzone - industrie (art. 40.4) 598.347 0,26 %
Milieuzone 2.009.672 0,86%
- milieuzone - grondwaterbeschermingsgebied (art. 40.5) 2.009.672 0,86 %
Overige zone 531.123 0,23%
- overige zone - agrarisch gebied met ecologische betekenis (art. 40.1) 304.761 0,13 %
- overige zone - kernrandzone (art. 40.1) 11.598 0,00 %
- overige zone - kernrandzone (art. 40.2) 214.763 0,09 %
Vrijwaringszone 7.773.427 3,33%
- vrijwaringszone - molenbiotoop (art. 40.6) 12.456 0,01 %
- vrijwaringszone - radar (art. 40.7) 7.760.972 3,32 %