Bestemmingsplan buitengebied Hulst

Bestemmingsplan buitengebied Hulst heeft op 16-05-2013 de status vastgesteld gekregen door Hulst.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Onze rapporten over deze locatie

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
Hulst
Dossier
NL.IMRO.0677.bpbuitengebied
Dossierstatus
vastgesteld
Identificatie
NL.IMRO.0677.bpbuitengebied-001V
Planstatus
vastgesteld
Teksten

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 232.453.641 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch (art. 3) 110.155.089 47,39%
- Agrarisch - Paardenhouderij (art. 4) 35.788 0,02%

- Agrarisch met waarden - Natuur- en landschapswaarden (art. 5) 25.303.288 10,89%

- Bedrijf (art. 6) 295.565 0,13%
- Bedrijf - Nutsvoorziening (art. 7) 115.667 0,05%

- Cultuur en ontspanning (art. 9) 17.768 0,01%

- Detailhandel (art. 10) 71.900 0,03%

- Groen (art. 11) 32.645 0,01%

- Horeca (art. 12) 15.047 0,01%

- Maatschappelijk (art. 13) 103.558 0,04%

- Natuur (art. 14) 12.258.418 5,27%

- Beschermde dijk (art. 8) 5.019.211 2,16%
- Waterstaatswerken (art. 21) 1.946.685 0,84%

- Recreatie - Dagrecreatie (art. 15) 7.429 0,00%
- Recreatie - Verblijfsrecreatie (art. 16) 162.320 0,07%

- Sport (art. 17) 54.995 0,02%

- Verkeer (art. 18) 3.401.940 1,46%

- Water (art. 19) 2.135.281 0,92%
- Water - Deltawater (art. 20) 69.448.006 29,88%

- Wonen (art. 22) 1.873.044 0,81%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Ethyleen (art. 23) 265.301 0,11%
- Leiding - Gas (art. 24) 582.013 0,25%
- Leiding - Riool (art. 25) 290.152 0,12%
- Leiding - Water (art. 26) 615.953 0,26%

- Waarde - Beschermd stadsgezicht (art. 27) 928.751 0,40%
- Waarde - Cultuurhistorie (art. 28) 900.306 0,39%
- Waarde - Natura 2000 (art. 29) 71.319.631 30,68%

- Waterstaat - Waterkering (art. 30) 15.689.609 6,75%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- geluidzone - industrie (art. 33) 2.569.429 1,11%

- milieuzone - grondwaterbeschermingsgebied (art. 33) 4.597.546 1,98%

- other: agrarisch gebied met ecologische betekenis (art. 33) 736.182 0,32%
- other: kernrandzone (art. 33) 5.278.872 2,27%
- other: natuurontwikkelingsgebied (art. 33) 4.331.604 1,86%

- vrijwaringszone - molenbiotoop (art. 33) 654.575 0,28%
- vrijwaringszone - radar (art. 33) 166.387.306 71,58%