Bestemmingsplan Kernen Hulst 1H

Bestemmingsplan Kernen Hulst 1H heeft op 15-04-2021 de status vastgesteld gekregen door Hulst.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Onze rapporten over deze locatie

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
Hulst
Dossier
NL.IMRO.0677.bpkernen1H
Dossierstatus
vastgesteld
Identificatie
NL.IMRO.0677.bpkernen1H-001V
Planstatus
vastgesteld
Officiële bekendmaking staatscourant
Teksten

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 12.477.465 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch - Kernrandzone (art. 3) 1.613.809 12,93%
- Agrarisch - Kwekerij (art. 4) 31.120 0,25%

- Agrarisch met waarden - Natuur- en landschapswaarden (art. 5) 127.037 1,02%

- Bedrijf (art. 6) 569.983 4,57%
- Bedrijf - Nutsvoorziening (art. 7) 3.451 0,03%

- Bos (art. 9) 360.009 2,89%

- Centrum (art. 10) 54.696 0,44%

- Detailhandel (art. 11) 28.998 0,23%

- Dienstverlening (art. 12) 3.683 0,03%

- Gemengd - 1 (art. 13) 31.658 0,25%
- Gemengd - 10 (art. 22) 1.883 0,02%
- Gemengd - 2 (art. 14) 1.519 0,01%
- Gemengd - 3 (art. 15) 14.420 0,12%
- Gemengd - 4 (art. 16) 274 0,00%
- Gemengd - 5 (art. 17) 13.072 0,10%
- Gemengd - 6 (art. 18) 222 0,00%
- Gemengd - 7 (art. 19) 561 0,00%
- Gemengd - 8 (art. 20) 1.125 0,01%
- Gemengd - 9 (art. 21) 1.806 0,01%

- Groen (art. 23) 966.479 7,75%

- Horeca (art. 24) 11.962 0,10%

- Kantoor (art. 25) 9.019 0,07%

- Maatschappelijk (art. 26) 485.302 3,89%

- Natuur (art. 28) 274.528 2,20%

- Molen (art. 27) 103 0,00%

- Recreatie - Dagrecreatie (art. 29) 122.576 0,98%
- Recreatie - Jachthaven (art. 30) 27.761 0,22%

- Sport (art. 31) 335.740 2,69%

- Tuin (art. 32) 229.874 1,84%

- Verkeer (art. 33) 1.724.483 13,82%
- Verkeer - Garages en bergplaatsen (art. 34) 12.027 0,10%

- Water (art. 35) 141.169 1,13%

- Wonen (art. 36) 2.643.611 21,19%
- Wonen - Aaneen of geschakeld (art. 37) 116.683 0,94%
- Wonen - Bungalowpark (art. 38) 19.268 0,15%
- Wonen - Gestapeld (art. 39) 42.364 0,34%
- Wonen - Twee-aaneen (art. 40) 720.202 5,77%
- Wonen - Twee-aaneen niet geschakeld (art. 41) 140.826 1,13%
- Wonen - Voorzieningen (art. 42) 70.576 0,57%
- Wonen - Vrijstaand (art. 43) 1.431.661 11,47%
- Wonen - Vrijstaand 2 (art. 44) 11.487 0,09%
- Wonen - Woonwagens (art. 45) 12.483 0,10%

- Woongebied (art. 46) 43.018 0,34%
- Woongebied - 2 (art. 47) 24.940 0,20%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Gas (art. 48) 100.006 0,80%
- Leiding - Riool (art. 49) 46.920 0,38%
- Leiding - Water (art. 50) 41.843 0,34%

- Waarde - Aardkunde 1 (art. 51) 33.272 0,27%
- Waarde - Archeologie 1 (art. 52) 572.766 4,59%
- Waarde - Archeologie 2 (art. 53) 9.646.339 77,31%
- Waarde - Archeologie 3 (art. 54) 1.656.510 13,28%
- Waarde - Beschermd stadsgezicht (art. 55) 292.308 2,34%
- Waarde - Cultuurhistorie beschermde dijken (art. 56) 92.220 0,74%

- Waterstaat - Waterkering (art. 57) 251.809 2,02%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- geluidzone - industrie (art. 61.1) 67.055 0,54%

- milieuzone - grondwaterbeschermingsgebied (art. 61.5) 1.733.833 13,90%
- milieuzone - waterwingebied (art. 61.5) 47.397 0,38%

- overige zone - gezoneerd industrieterrein (art. 61.4) 32.237 0,26%
- overige zone - voorwaardelijke verplichting (art. 43.2.1) 598 0,00%

- veiligheidszone - lpg (art. 61.2) 10.527 0,08%

- vrijwaringszone - molenbiotoop (art. 61.3) 508.464 4,08%
- vrijwaringszone - radar (art. 61.6) 4.766.421 38,20%

- wetgevingzone - wijzigingsgebied Clinge 1 (art. 63.3.1) 231 0,00%
- wetgevingzone - wijzigingsgebied Clinge 11 (art. 63.3.11) 78 0,00%
- wetgevingzone - wijzigingsgebied Clinge 12 (art. 63.3.12) 5.280 0,04%
- wetgevingzone - wijzigingsgebied Clinge 2 (art. 63.3.2) 7.379 0,06%
- wetgevingzone - wijzigingsgebied Clinge 3 (art. 63.3.3) 780 0,01%
- wetgevingzone - wijzigingsgebied Clinge 4 (art. 63.3.4) 3.973 0,03%
- wetgevingzone - wijzigingsgebied Clinge 5 (art. 63.3.5) 29.975 0,24%
- wetgevingzone - wijzigingsgebied Clinge 6 (art. 63.3.6) 14.859 0,12%
- wetgevingzone - wijzigingsgebied Clinge 7 (art. 63.3.7) 1.684 0,01%
- wetgevingzone - wijzigingsgebied Clinge 8 (art. 63.3.8) 988 0,01%
- wetgevingzone - wijzigingsgebied Clinge 9 (art. 63.3.9) 34.488 0,28%
- wetgevingzone - wijzigingsgebied Graauw 1 (art. 63.4.1) 10.037 0,08%
- wetgevingzone - wijzigingsgebied Graauw 2 (art. 63.4.2) 96 0,00%
- wetgevingzone - wijzigingsgebied Graauw 3 (art. 63.4.3) 1.092 0,01%
- wetgevingzone - wijzigingsgebied Heikant 1 (art. 63.5.1) 28.275 0,23%
- wetgevingzone - wijzigingsgebied Heikant 10 (art. 63.5.10) 2.261 0,02%
- wetgevingzone - wijzigingsgebied Heikant 11 (art. 63.5.11) 131 0,00%
- wetgevingzone - wijzigingsgebied Heikant 12 (art. 63.5.12) 990 0,01%
- wetgevingzone - wijzigingsgebied Heikant 3 (art. 63.5.3) 1.776 0,01%
- wetgevingzone - wijzigingsgebied Heikant 4 (art. 63.5.4) 2.188 0,02%
- wetgevingzone - wijzigingsgebied Heikant 5 (art. 63.5.5) 144 0,00%
- wetgevingzone - wijzigingsgebied Heikant 6 (art. 63.5.6) 168 0,00%
- wetgevingzone - wijzigingsgebied Heikant 7 (art. 63.5.7) 2.287 0,02%
- wetgevingzone - wijzigingsgebied Heikant 8 (art. 63.5.8) 1.204 0,01%
- wetgevingzone - wijzigingsgebied Heikant 9 (art. 63.5.9) 1.545 0,01%
- wetgevingzone - wijzigingsgebied Kapellebrug 1 (art. 63.6.1) 15.128 0,12%
- wetgevingzone - wijzigingsgebied Kapellebrug 2 (art. 63.6.2) 2.714 0,02%
- wetgevingzone - wijzigingsgebied Nieuw Namen 1 (art. 63.7.1) 9.536 0,08%
- wetgevingzone - wijzigingsgebied Nieuw Namen 2 (art. 63.7.2) 14.531 0,12%
- wetgevingzone - wijzigingsgebied Nieuw Namen 3 (art. 63.7.3) 934 0,01%
- wetgevingzone - wijzigingsgebied Nieuw Namen 4 (art. 63.7.4) 1.448 0,01%
- wetgevingzone - wijzigingsgebied Vogelwaarde 1 (art. 63.9.1) 1.280 0,01%
- wetgevingzone - wijzigingsgebied Vogelwaarde 2 (art. 63.9.2) 6.793 0,05%
- wetgevingzone - wijzigingsgebied Vogelwaarde 3 (art. 63.9.3) 796 0,01%
- wetgevingzone - wijzigingsgebied Vogelwaarde 4 (art. 63.9.4) 127 0,00%
- wetgevingzone - wijzigingsgebied Vogelwaarde 5 (art. 63.9.5) 120 0,00%
- wetgevingzone - wijzigingsgebied Vogelwaarde 6 (art. 63.9.6) 632 0,01%