Bestemmingsplan Kom Wemeldinge

Bestemmingsplan Kom Wemeldinge heeft op 15-04-2010 de status ontwerp gekregen door Kapelle.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Onze rapporten over deze locatie

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
Kapelle
Dossier
NL.IMRO.0678.Wemeldinge
Dossierstatus
geheel onherroepelijk in werking
Identificatie
NL.IMRO.0678.Wemeldinge-OW01
Planstatus
ontwerp
Teksten

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 951.846 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch (art. 3) 103.934 10,92%

- Bedrijf (art. 4) 7.091 0,74%

- Bos (art. 5) 12.388 1,30%

- Centrum (art. 6) 11.635 1,22%

- Detailhandel (art. 7) 4.453 0,47%

- Gemengd - 1 (art. 8) 187 0,02%
- Gemengd - 3 (art. 9) 3.582 0,38%

- Groen (art. 10) 54.778 5,75%

- Horeca (art. 11) 4.028 0,42%

- Kantoor (art. 12) 956 0,10%

- Maatschappelijk (art. 13) 15.557 1,63%

- Natuur (art. 14) 7.564 0,79%

- Waterstaatswerken (art. 21) 28.288 2,97%

- Recreatie - Dagrecreatie (art. 15) 5.023 0,53%

- Sport (art. 16) 5.597 0,59%

- Tuin (art. 17) 146.120 15,35%

- Verkeer (art. 18) 146.013 15,34%

- Water (art. 19) 4.586 0,48%

- Uit te werken wonen (art. 22) 17.961 1,89%
- Wonen (art. 20) 372.104 39,09%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Waarde - Archeologie (art. 23) 212.616 22,34%
- Waarde - Archeologie - 1 (art. 24) 678.821 71,32%
- Waarde - Beschermd dorpsgezicht (art. 25) 103.633 10,89%

- Waterstaat - Waterstaatkundige functie (art. 26) 23.818 2,50%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- geluidzone - industrie (art. 29) 1.285 0,14%

- vrijwaringszone - molenbiotoop (art. 29) 266.549 28,00%

- wro-zone - wijzigingsgebied 1 (art. 29) 824 0,09%
- wro-zone - wijzigingsgebied 2 (art. 29) 3.249 0,34%
- wro-zone - wijzigingsgebied 3 (art. 29) 8.777 0,92%
- wro-zone - wijzigingsgebied 5 (art. 29) 2.999 0,32%
- wro-zone - wijzigingsgebied 6 (art. 29) 2.571 0,27%
- wro-zone - wijzigingsgebied wro-zone - wijzigingsgebied 4 (art. 29) 912 0,10%

Oppervlakte van bouwmogelijkheden

Dit bestemmingsplan bevat de enkelbestemming Uit te werken wonen, dit betekent dat nog niet is vastgesteld op welke wijze er gebouwd mag worden.
Onderdeel m2 %
Bestemmingsplangebied 951.846 100%
Enkelbestemming 1,89%