7.9
Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Bestemmingsplan Smokkelhoek heeft op 28-03-2013 de status ontwerp gekregen door Kapelle.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Onze rapporten over deze locatie

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
Kapelle
Dossier
NL.IMRO.0678.smokkelhoek
Dossierstatus
geheel onherroepelijk in werking
Identificatie
NL.IMRO.0678.smokkelhoek-OW01
Planstatus
ontwerp
Teksten

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 1.142.474 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch (art. 3) 60.004 5,25%

- Bedrijf (art. 4) 710.997 62,23%
- Bedrijf - Uit te werken bestemming - Voorzieningen (art. 10) 8.080 0,71%

- Groen (art. 5) 127.759 11,18%

- Tuin (art. 6) 8.601 0,75%

- Verkeer (art. 7) 160.952 14,09%

- Water (art. 8) 44.477 3,89%

- Wonen (art. 9) 21.604 1,89%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Drinkwatertransportleiding (art. 11) 13.202 1,16%
- Leiding - Leidingstrook (art. 12) 73.114 6,40%

- Waarde - Archeologie - 1 (art. 13) 6.136 0,54%
- Waarde - Archeologie - 2 (art. 14) 672.517 58,87%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- geluidzone - industrie (art. 1) 263.327 23,05%

- other: gezoneerd industrieterrein (art. 1) 879.146 76,95%

- wro-zone - wijzigingsgebied 1 (art. 18) 33.440 2,93%
- wro-zone - wijzigingsgebied 2 (art. 3) 21.660 1,90%

Oppervlakte van bouwmogelijkheden

Dit bestemmingsplan bevat de enkelbestemming Bedrijf - Uit te werken bestemming - Voorzieningen, dit betekent dat nog niet is vastgesteld op welke wijze er gebouwd mag worden.
Onderdeel m2 %
Bestemmingsplangebied 1.142.474 100%
Enkelbestemming 0,71%