Bestemmingsplan Buitengebied Giessenlanden

Bestemmingsplan Buitengebied Giessenlanden heeft op 11-03-2015 de status onherroepelijk gekregen door Giessenlanden.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Onze rapporten over deze locatie

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
Giessenlanden
Dossier
NL.IMRO.0689.BP8001
Dossierstatus
geheel onherroepelijk in werking
Identificatie
NL.IMRO.0689.BP8001-vast
Planstatus
onherroepelijk
Teksten

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 60.561.196 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch (art. 3) 50.516.373 83,41%

- Agrarisch met waarden - Cultuurhistorische waarden (art. 4) 535.410 0,88%
- Agrarisch met waarden - Natuur- en landschapswaarden (art. 5) 973.281 1,61%

- Bedrijf (art. 6) 443.335 0,73%

- Detailhandel (art. 7) 28.564 0,05%

- Gemengd (art. 8) 2.944 0,00%

- Groen (art. 9) 286.259 0,47%

- Horeca (art. 10) 1.072 0,00%

- Maatschappelijk (art. 11) 62.268 0,10%

- Natuur (art. 13) 925.732 1,53%

- Molen (art. 12) 2.393 0,00%
- Waterstaatswerken (art. 21) 5.506 0,01%

- Recreatie (art. 14) 487.326 0,80%
- Recreatie - Verblijfsrecreatie (art. 15) 98.328 0,16%

- Sport (art. 16) 24.630 0,04%

- Tuin (art. 17) 1.155.911 1,91%

- Verkeer (art. 18) 2.216.078 3,66%
- Verkeer - Railverkeer (art. 19) 188.653 0,31%

- Water (art. 20) 1.935.813 3,20%

- Wonen (art. 22) 671.218 1,11%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Gas (art. 23) 189.181 0,31%
- Leiding - Hoogspanningsverbinding (art. 24) 298.968 0,49%
- Leiding - Riool (art. 25) 112.085 0,19%
- Leiding - Water (art. 26) 295.657 0,49%

- Waarde - Archeologie - 1 (art. 27) 986.527 1,63%
- Waarde - Archeologie - 10 (art. 28) 299.876 0,50%
- Waarde - Archeologie - 2 (art. 29) 1.109.768 1,83%
- Waarde - Archeologie - 3 (art. 30) 662.380 1,09%
- Waarde - Archeologie - 4 (art. 31) 18.354.195 30,31%
- Waarde - Archeologie - 5 (art. 32) 11.100.086 18,33%
- Waarde - Archeologie - 6 (art. 33) 5.467.709 9,03%
- Waarde - Archeologie - 7 (art. 34) 4.396.000 7,26%
- Waarde - Archeologie - 8 (art. 35) 17.197.787 28,40%
- Waarde - Archeologie - 9 (art. 36) 23.128 0,04%
- Waarde - Cultuurhistorie (art. 37) 625.879 1,03%

- Waterstaat - Waterbergingsgebied (art. 38) 500.571 0,83%
- Waterstaat - Waterkering (art. 39) 592.559 0,98%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- geluidzone - industrie (art. 44.1) 559.823 0,92%

- milieuzone - ruwvoeder (art. 44.2) 1.143.720 1,89%

- other: ondergronds railverkeer (art. 44.6) 13.428 0,02%

- vrijwaringszone - dijk (art. 44.3) 1.292.683 2,13%
- vrijwaringszone - molenbiotoop 100 m (art. 44.4) 108.581 0,18%
- vrijwaringszone - molenbiotoop 400 (art. 44.4) 1.658.525 2,74%
- vrijwaringszone - windturbine (art. 44.5) 15.829 0,03%

- wro-zone - wijzigingsgebied - 1 (art. 7.4.1) 6.942 0,01%
- wro-zone - wijzigingsgebied - 2 (art. 21.3) 3.735 0,01%