7.4
Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Bestemmingsplan Buitengebied Graafstroom heeft op 25-01-2010 de status vastgesteld gekregen door Giessenlanden.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Onze rapporten over deze locatie

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
Giessenlanden
Dossier
NL.IMRO.0693.BPBG
Dossierstatus
deels onherroepelijk in werking
Identificatie
NL.IMRO.0693.BPBG-VG01
Planstatus
vastgesteld
Teksten

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 65.896.413 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch met waarden (art. 3) 57.189.142 86,79%

- Bedrijf (art. 4) 242.822 0,37%
- Bedrijf - Gaswinbedrijf (art. 5) 11.590 0,02%
- Bedrijf - Nutsvoorziening (art. 6) 10.139 0,02%

- Bos (art. 7) 708.991 1,08%

- Cultuur en ontspanning (art. 8) 6.981 0,01%

- Horeca (art. 9) 1.154 0,00%

- Maatschappelijk (art. 10) 32.232 0,05%

- Natuur (art. 11) 2.012.567 3,05%

- Recreatie (art. 12) 306.090 0,46%
- Recreatie - Recreatiewoning (art. 13) 5.064 0,01%

- Sport (art. 14) 45.028 0,07%

- Verkeer (art. 15) 2.071.939 3,14%
- Verkeer - Rail (art. 16) 69.515 0,11%

- Water (art. 17) 1.962.348 2,98%
- Water - Oever (art. 18) 84.136 0,13%

- Wonen (art. 19) 1.136.674 1,72%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Gas (art. 20) 121.843 0,18%
- Leiding - Hoogspanningsverbinding (art. 21) 955.385 1,45%
- Leiding - Riool (art. 22) 83.215 0,13%
- Leiding - Water (art. 23) 67.969 0,10%

- Waarde - Archeologie (art. 24) 26.328.061 39,95%

- Waterstaat - Waterbergingsgebied (art. 25) 507.639 0,77%
- Waterstaat - Waterkering (art. 26) 1.253.334 1,90%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- milieuzone - stiltegebied (art. 3) 29.563.870 44,86%

- vrijwaringszone - molenbiotoop 100m (art. 1) 271.910 0,41%
- vrijwaringszone - molenbiotoop 400m (art. 1) 3.481.892 5,28%
- vrijwaringszone - spoor (art. 2) 191.147 0,29%

- wro-zone - aanlegvergunning gevoelige bodem (art. 3) 32.458.521 49,26%
- wro-zone - aanlegvergunning overgangsgebied (art. 3) 23.566.995 35,76%
- wro-zone - aanlegvergunning peilbeheer (art. 3) 4.361.593 6,62%
- wro-zone - wijzigingsgebied 1 (art. 3) 35.181 0,05%
- wro-zone - wijzigingsgebied dorpslint (art. 3) 4.918.071 7,46%
- wro-zone - wijzigingsgebied verkavelingslint (art. 3) 3.209.489 4,87%