Bestemmingsplan Buitengebied 2e herziening

Bestemmingsplan Buitengebied 2e herziening heeft op 03-03-2015 de status vastgesteld gekregen door Reimerswaal.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Onze rapporten over deze locatie

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
Reimerswaal
Dossier
NL.IMRO.0703.BGRWBP2H
Dossierstatus
geheel onherroepelijk in werking
Identificatie
NL.IMRO.0703.BGRWBP2H-va01
Planstatus
vastgesteld
Officiële bekendmaking staatscourant
Teksten

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 232.446.659 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch (art. 3) 61.386.425 26,41%
- Agrarisch - Glastuinbouw (art. 4) 1.211.086 0,52%

- Agrarisch met waarden - Beschermde dijk (art. 5) 3.148.946 1,35%

- Bedrijf (art. 6) 511.120 0,22%
- Bedrijf - Agrarisch technisch hulpbedrijf (art. 7) 66.811 0,03%
- Bedrijf - Nutsvoorziening (art. 8) 504.188 0,22%

- Bos (art. 9) 533.062 0,23%

- Detailhandel (art. 12) 10.716 0,00%

- Groen (art. 13) 109.960 0,05%

- Horeca (art. 14) 13.257 0,01%

- Kantoor (art. 15) 4.163 0,00%

- Maatschappelijk (art. 16) 2.147 0,00%

- Natuur (art. 17) 11.665.615 5,02%
- Natuur - Landgoed (art. 18) 59.707 0,03%

- Buisleidingenstraat (art. 10) 168.963 0,07%
- Buisleidingenstrook water (art. 11) 31.544 0,01%
- Waterkering (art. 41) 5.643.388 2,43%

- Recreatie - Dagrecreatie (art. 19) 202.933 0,09%
- Recreatie - Verblijfsrecreatie (art. 20) 78.648 0,03%

- Sport (art. 21) 669.796 0,29%

- Verkeer (art. 22) 4.853.938 2,09%
- Verkeer - Railverkeer (art. 23) 647.187 0,28%

- Water (art. 24) 8.489.834 3,65%
- Water - Deltawater (art. 25) 131.670.291 56,65%

- Wonen (art. 26) 892.905 0,38%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Buisleidingenstraat (art. 27) 25.705 0,01%
- Leiding - Gas (art. 28) 387.966 0,17%
- Leiding - Gevaarlijke stoffen (art. 29) 363.741 0,16%
- Leiding - Hoogspanningsverbinding (art. 30) 3.067.213 1,32%
- Leiding - Leidingstrook 1 (art. 31) 965.336 0,42%
- Leiding - Leidingstrook 2 (art. 32) 55.032 0,02%
- Leiding - Leidingstrook 3 (art. 33) 363.328 0,16%
- Leiding - Riool (art. 34) 271.008 0,12%
- Leiding - Water (art. 35) 9.671 0,00%

- Waarde - Archeologie - 1 (art. 36) 43.913.589 18,89%
- Waarde - Archeologie - 2 (art. 37) 67.152.124 28,89%
- Waarde - Archeologie - 3 (art. 38) 36.521.648 15,71%
- Waarde - Archeologie - 4 (art. 39) 7.131.213 3,07%
- Waarde - Natura 2000 (art. 40) 144.104.224 61,99%

- Waterstaat - Waterberging - Volkerak - Zoommeer (art. 43) 8.918.907 3,84%
- Waterstaat - Waterkering (art. 42) 7.293.405 3,14%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- geluidzone - industrielawaai (art. 46.19) 1.216.719 0,52%

- overige zone - afwegingszone natuurgebied (art. 46.1) 6.608.745 2,84%
- overige zone - agrarisch gebied met ecologische betekenis (art. 46.2) 464.055 0,20%
- overige zone - kernrandzone (art. 46.3) 4.255.320 1,83%
- overige zone - natuurontwikkelingsgebied (art. 46.4) 2.009.237 0,86%
- overige zone - ruimte voor verdichting (art. 46.5) 16.116.755 6,93%
- overige zone - wettelijk beschermd archeologisch monument (art. 46.10) 1.567.159 0,67%
- overige zone - windturbinepark anna-maria polder (art. 46.11) 659.376 0,28%
- overige zone - windturbinepark grensweg (art. 46.12) 10.053 0,00%
- overige zone - windturbinepark kreekraksluizen - spuikanaal 1 (art. 46.13) 508.631 0,22%
- overige zone - windturbinepark kreekraksluizen - spuikanaal 2 (art. 46.14) 96.412 0,04%
- overige zone - windturbinepark kreekraksluizen - spuikanaal 3 (art. 46.15) 243.655 0,10%
- overige zone - windturbinepark kreekraksluizen - spuikanaal 4 (art. 46.16) 277.304 0,12%
- overige zone - windturbinepark kreekraksluizen - spuikanaal 5 (art. 46.17) 374.334 0,16%
- overige zone - windturbinepark kreekraksluizen - spuikanaal 6 (art. 46.18) 101.160 0,04%

- veiligheidszone - leiding (art. 46.6) 548.001 0,24%

- vrijwaringszone - dijk (art. 46.7) 19.495.602 8,39%
- vrijwaringszone - molenbiotoop (art. 46.8) 1.106.368 0,48%
- vrijwaringszone - radar (art. 46.9) 232.410.805 99,98%

- wetgevingzone - wijzigingsgebied (art. 47) 34.448 0,01%