Bestemmingsplan Buitengebied 2e herziening

Bestemmingsplan Buitengebied 2e herziening heeft op 03-03-2015 de status vastgesteld gekregen door Reimerswaal.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Onze rapporten over deze locatie

product-image

Bestemmingsrapport

 6.99

Samenvatting van een bestemmingsplan voor een specifieke locatie inclusief bouw – en gebruiksregels.

Bestemmingsrapport

 6.99

Samenvatting van een bestemmingsplan voor een specifieke locatie inclusief bouw – en...

product-image

Verbouwpakket

 59.98

Heb je bouw- of verbouwplannen? Start jouw bouwplan met een goede voorbereiding.

Verbouwpakket

 59.98

Heb je bouw- of verbouwplannen? Start jouw bouwplan met een goede voorbereiding.

product-image

Woningpakket

 39.95

Woning kopen of verkopen? Nu alles wat je nodig hebt in 1 pakket! Profiteer van de pakketkorting en betaal 39,93 in plaats van...

Woningpakket

 39.95

Woning kopen of verkopen? Nu alles wat je nodig hebt in 1 pakket! Profiteer van de pakketkorting en betaal...

product-image

Makelaarspakket

 9.98

Doe de snelle woning check. Ook interessant voor niet-makelaars. De belangrijkste informatie om snel een beeld te vormen...

Makelaarspakket

 9.98

Doe de snelle woning check. Ook interessant voor niet-makelaars. De belangrijkste informatie om...

product-image

Maatvoering Perceel

 49.99

Indicatie van de kadastrale maten van jouw perceel. Zie hoe groot de tuin is en de afstand van de kadastrale grens tot de bebouwing.

Maatvoering Perceel

 49.99

Indicatie van de kadastrale maten van jouw perceel. Zie hoe groot de tuin is en de afstand van de kadastrale...

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie

Naam overheid
Dossier
NL.IMRO.0703.BGRWBP2H
Dossierstatus
geheel onherroepelijk in werking
Identificatie
NL.IMRO.0703.BGRWBP2H-va01
Planstatus
vastgesteld
Officiële bekendmaking staatscourant

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage %
Bestemmingsplangrens 232.446.659 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage %
Agrarisch 62.597.511 26,93%
- Agrarisch (art. 3) 61.386.425 26,41%
- Agrarisch - Glastuinbouw (art. 4) 1.211.086 0,52%
Agrarisch met waarden 3.148.946 1,35%
- Agrarisch met waarden - Beschermde dijk (art. 5) 3.148.946 1,35%
Bedrijf 1.082.120 0,47%
- Bedrijf (art. 6) 511.120 0,22%
- Bedrijf - Agrarisch technisch hulpbedrijf (art. 7) 66.811 0,03%
- Bedrijf - Nutsvoorziening (art. 8) 504.188 0,22%
Bos 533.062 0,23%
- Bos (art. 9) 533.062 0,23%
Detailhandel 10.716 0,00%
- Detailhandel (art. 12) 10.716 0,00%
Groen 109.960 0,05%
- Groen (art. 13) 109.960 0,05%
Horeca 13.257 0,01%
- Horeca (art. 14) 13.257 0,01%
Kantoor 4.163 0,00%
- Kantoor (art. 15) 4.163 0,00%
Maatschappelijk 2.147 0,00%
- Maatschappelijk (art. 16) 2.147 0,00%
Natuur 11.725.323 5,04%
- Natuur (art. 17) 11.665.615 5,02%
- Natuur - Landgoed (art. 18) 59.707 0,03%
Overig 5.843.896 2,51%
- Buisleidingenstraat (art. 10) 168.963 0,07%
- Buisleidingenstrook water (art. 11) 31.544 0,01%
- Waterkering (art. 41) 5.643.388 2,43%
Recreatie 281.581 0,12%
- Recreatie - Dagrecreatie (art. 19) 202.933 0,09%
- Recreatie - Verblijfsrecreatie (art. 20) 78.648 0,03%
Sport 669.796 0,29%
- Sport (art. 21) 669.796 0,29%
Verkeer 5.501.125 2,37%
- Verkeer (art. 22) 4.853.938 2,09%
- Verkeer - Railverkeer (art. 23) 647.187 0,28%
Water 140.160.125 60,30%
- Water (art. 24) 8.489.834 3,65%
- Water - Deltawater (art. 25) 131.670.291 56,65%
Wonen 892.905 0,38%
- Wonen (art. 26) 892.905 0,38%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage %
Leiding 5.509.001 2,37%
- Leiding - Buisleidingenstraat (art. 27) 25.705 0,01 %
- Leiding - Gas (art. 28) 387.966 0,17 %
- Leiding - Gevaarlijke stoffen (art. 29) 363.741 0,16 %
- Leiding - Hoogspanningsverbinding (art. 30) 3.067.213 1,32 %
- Leiding - Leidingstrook 1 (art. 31) 965.336 0,42 %
- Leiding - Leidingstrook 2 (art. 32) 55.032 0,02 %
- Leiding - Leidingstrook 3 (art. 33) 363.328 0,16 %
- Leiding - Riool (art. 34) 271.008 0,12 %
- Leiding - Water (art. 35) 9.671 0,00 %
Waarde 298.822.798 128,56%
- Waarde - Archeologie - 1 (art. 36) 43.913.589 18,89 %
- Waarde - Archeologie - 2 (art. 37) 67.152.124 28,89 %
- Waarde - Archeologie - 3 (art. 38) 36.521.648 15,71 %
- Waarde - Archeologie - 4 (art. 39) 7.131.213 3,07 %
- Waarde - Natura 2000 (art. 40) 144.104.224 61,99 %
Waterstaat 16.212.312 6,97%
- Waterstaat - Waterberging - Volkerak - Zoommeer (art. 43) 8.918.907 3,84 %
- Waterstaat - Waterkering (art. 42) 7.293.405 3,14 %

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage %
Geluidzone 1.216.719 0,52%
- geluidzone - industrielawaai (art. 46.19) 1.216.719 0,52 %
Overige zone 33.292.195 14,32%
- overige zone - afwegingszone natuurgebied (art. 46.1) 6.608.745 2,84 %
- overige zone - agrarisch gebied met ecologische betekenis (art. 46.2) 464.055 0,20 %
- overige zone - kernrandzone (art. 46.3) 4.255.320 1,83 %
- overige zone - natuurontwikkelingsgebied (art. 46.4) 2.009.237 0,86 %
- overige zone - ruimte voor verdichting (art. 46.5) 16.116.755 6,93 %
- overige zone - wettelijk beschermd archeologisch monument (art. 46.10) 1.567.159 0,67 %
- overige zone - windturbinepark anna-maria polder (art. 46.11) 659.376 0,28 %
- overige zone - windturbinepark grensweg (art. 46.12) 10.053 0,00 %
- overige zone - windturbinepark kreekraksluizen - spuikanaal 1 (art. 46.13) 508.631 0,22 %
- overige zone - windturbinepark kreekraksluizen - spuikanaal 2 (art. 46.14) 96.412 0,04 %
- overige zone - windturbinepark kreekraksluizen - spuikanaal 3 (art. 46.15) 243.655 0,10 %
- overige zone - windturbinepark kreekraksluizen - spuikanaal 4 (art. 46.16) 277.304 0,12 %
- overige zone - windturbinepark kreekraksluizen - spuikanaal 5 (art. 46.17) 374.334 0,16 %
- overige zone - windturbinepark kreekraksluizen - spuikanaal 6 (art. 46.18) 101.160 0,04 %
Veiligheidszone 548.001 0,24%
- veiligheidszone - leiding (art. 46.6) 548.001 0,24 %
Vrijwaringszone 253.012.775 108,85%
- vrijwaringszone - dijk (art. 46.7) 19.495.602 8,39 %
- vrijwaringszone - molenbiotoop (art. 46.8) 1.106.368 0,48 %
- vrijwaringszone - radar (art. 46.9) 232.410.805 99,98 %
Wetgevingzone 34.448 0,01%
- wetgevingzone - wijzigingsgebied (art. 47) 34.448 0,01 %