7.4
Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Bestemmingsplan buitengebied Zederik heeft op 29-06-2015 de status vastgesteld gekregen door Vijfheerenlanden.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Onze rapporten over deze locatie

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
Vijfheerenlanden
Dossier
NL.IMRO.0707.BPBuitengebiedZDR
Dossierstatus
deels onherroepelijk in werking
Identificatie
NL.IMRO.0707.BPBuitengebiedZDR-VG02
Planstatus
vastgesteld
Officiële bekendmaking staatscourant
Teksten

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 70.804.380 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch (art. 3) 51.990.918 73,43%

- Agrarisch met waarden (art. 4) 6.113.226 8,63%

- Bedrijf (art. 5) 747.552 1,06%

- Cultuur en ontspanning (art. 6) 11.247 0,02%

- Detailhandel (art. 7) 1.507 0,00%

- Groen (art. 8) 403.982 0,57%

- Horeca (art. 9) 34.064 0,05%

- Maatschappelijk (art. 10) 47.367 0,07%

- Natuur (art. 11) 4.465.963 6,31%

- Recreatie - Dagrecreatie (art. 12) 57.537 0,08%
- Recreatie - Verblijfsrecreatie (art. 13) 443.270 0,63%

- Sport (art. 14) 118.962 0,17%

- Tuin (art. 15) 493.149 0,70%

- Verkeer (art. 16) 2.279.471 3,22%
- Verkeer - Verblijfsgebied (art. 17) 20.696 0,03%

- Water (art. 18) 2.421.528 3,42%

- Wonen (art. 19) 1.153.849 1,63%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Gas (art. 20) 7.066 0,01%
- Leiding - Riool (art. 21) 67.787 0,10%
- Leiding - Water (art. 22) 150.513 0,21%

- Waarde - Archeologie (art. 23) 194.974 0,28%
- Waarde - Ecologie (art. 24) 8.344.734 11,79%

- Waterstaat - Waterberging (art. 25) 2.184.578 3,09%
- Waterstaat - Waterkering (art. 26) 800.946 1,13%
- Waterstaat - Waterstaatkundige functie (art. 27) 1.539.850 2,17%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- milieuzone - grondwaterbeschermingsgebied (art. 31.2) 21.524.457 30,40%

- vrijwaringszone - molenbiotoop (art. 31.1) 1.722.750 2,43%

- wro-zone - wijzigingsgebied 1 (art. 31.3) 101.196 0,14%