7.5
Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Bestemmingsplan Herziening Kernen Zederik heeft op 13-07-2017 de status ontwerp gekregen door Vijfheerenlanden.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Onze rapporten over deze locatie

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
Vijfheerenlanden
Dossier
NL.IMRO.0707.BPHerKernenZederik
Dossierstatus
in voorbereiding
Identificatie
NL.IMRO.0707.BPHerKernenZederik-ONT1
Planstatus
ontwerp
Officiële bekendmaking staatscourant
Teksten

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 5.513.784 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch (art. 3) 45.448 0,82%

- Bedrijf (art. 5) 49.487 0,90%

- Bedrijventerrein (art. 6) 127.249 2,31%
- Bedrijventerrein - Meerkerk 4 (art. 7) 7.596 0,14%

- Centrum (art. 8) 1.947 0,04%

- Detailhandel (art. 9) 428 0,01%

- Groen (art. 11) 19.313 0,35%

- Kantoor (art. 13) 304 0,01%

- Maatschappelijk (art. 14) 11.941 0,22%

- Recreatie - Dagrecreatie (art. 16) 4.502 0,08%

- Tuin (art. 19) 11.224 0,20%

- Verkeer (art. 20) 12.271 0,22%
- Verkeer - Verblijfsgebied (art. 21) 2.223 0,04%

- Water (art. 22) 4.462 0,08%

- Wonen (art. 23) 39.090 0,71%
- Wonen - De weide (art. 24) 13 0,00%
- Wonen - Lakesmunde (art. 25) 143 0,00%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Riool (art. 27) 1.437 0,03%

- Waarde - Archeologie - 1 (art. 29) 556.818 10,10%
- Waarde - Archeologie - 2 (art. 30) 503.727 9,14%
- Waarde - Archeologie - 4 (art. 31) 2.740.801 49,71%
- Waarde - Archeologie - 5 (art. 32) 306.131 5,55%
- Waarde - Archeologie - 6 (art. 33) 31.870 0,58%
- Waarde - Archeologie - 8 (art. 34) 473.011 8,58%
- Waarde - Archeologie - 9 (art. 35) 576.828 10,46%
- Waarde - Archeologische Verwachting (art. 37) 11.675 0,21%
- Waarde - Beschermd Stadsgezicht (art. 38) 1.448 0,03%

- Waterstaat - Waterbergingsgebied (art. 41) 96.696 1,75%
- Waterstaat - Waterkering (art. 39) 7.769 0,14%
- Waterstaat - Waterlopen (art. 40) 680 0,01%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- milieuzone - boringsvrije zone (art. 45.2) 1.209 0,02%
- milieuzone - grondwaterbeschermingsgebied (art. 45.2) 103.584 1,88%

- vrijwaringszone - dijk - 2 (art. 45.5) 1.209 0,02%