7.5
Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Bestemmingsplan Kernen Zederik heeft op 31-01-2013 de status ontwerp gekregen door Vijfheerenlanden.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Onze rapporten over deze locatie

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
Vijfheerenlanden
Dossier
NL.IMRO.0707.BPKernenZederik
Dossierstatus
geheel in werking
Identificatie
NL.IMRO.0707.BPKernenZederik-ON01
Planstatus
ontwerp
Teksten

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 5.499.168 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch (art. 3) 1.706.236 31,03%

- Bedrijf (art. 4) 149.370 2,72%

- Bedrijventerrein (art. 5) 386.036 7,02%
- Bedrijventerrein - Meerkerk - 4 (art. 5) 58.381 1,06%

- Centrum (art. 7) 62.540 1,14%

- Detailhandel (art. 8) 1.224 0,02%

- Gemengd (art. 9) 12.204 0,22%

- Groen (art. 10) 144.168 2,62%

- Horeca (art. 11) 568 0,01%

- Kantoor (art. 12) 5.873 0,11%

- Maatschappelijk (art. 13) 132.400 2,41%

- Natuur (art. 14) 273.054 4,97%

- Recreatie - Dagrecreatie (art. 15) 21.878 0,40%

- Sport (art. 16) 132.519 2,41%

- Tuin (art. 17) 374.580 6,81%

- Verkeer (art. 18) 557.784 10,14%

- Water (art. 19) 443.536 8,07%

- Wonen (art. 20) 1.000.019 18,18%
- Wonen - De weide (art. 21) 27.000 0,49%
- Wonen - Lakesmunde (art. 22) 5.419 0,10%
- Wonen - Schoollocatie (art. 23) 4.366 0,08%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Riool (art. 24) 12.333 0,22%
- Leiding - Water (art. 19) 78 0,00%

- Waarde - Archeologische Verwachting (art. 26) 800.514 14,56%
- Waarde - Beschermd Stadsgezicht (art. 27) 136.628 2,48%

- Waterstaat - Waterhuishoudkundige en waterstaatkundige functie (art. 28) 1.057.372 19,23%
- Waterstaat - Waterkering (art. 28) 620.172 11,28%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- milieuzone - grondwaterbeschermingsgebied (art. 33) 2.093.241 38,06%

- vrijwaringszone - molenbiotoop (art. 33) 12.337 0,22%

- wro-zone - afwijkingsgebied (art. 34) 893 0,02%
- wro-zone - wijzigingsgebied 1 (art. 35) 21.523 0,39%
- wro-zone - wijzigingsgebied 2 (art. 35) 1.264 0,02%
- wro-zone - wijzigingsgebied 3 (art. 35) 3.807 0,07%
- wro-zone - wijzigingsgebied 4 (art. 35) 7.505 0,14%
- wro-zone - wijzigingsgebied 5 (art. 35) 1.926 0,04%
- wro-zone - wijzigingsgebied 6 (art. 35) 624 0,01%
- wro-zone - wijzigingsgebied 7 (art. 35) 486 0,01%