7.4
Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Bestemmingsplan Kernen Zederik Geconsolideerd heeft op 19-09-2017 de status geconsolideerd gekregen door Vijfheerenlanden.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Onze rapporten over deze locatie

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
Vijfheerenlanden
Dossier
NL.IMRO.0707.BPKernenZederikCON
Dossierstatus
geconsolideerd
Identificatie
NL.IMRO.0707.BPKernenZederikCON-GC01
Planstatus
geconsolideerd
Teksten

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 5.513.784 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch (art. 3) 1.599.949 29,02%
- Agrarisch - Landgoed (art. 4) 82.189 1,49%

- Bedrijf (art. 5) 161.156 2,92%

- Bedrijventerrein (art. 6) 378.316 6,86%
- Bedrijventerrein - Meerkerk - 4 (art. 7) 58.381 1,06%

- Centrum (art. 8) 62.728 1,14%

- Detailhandel (art. 9) 1.224 0,02%

- Gemengd (art. 10) 12.204 0,22%

- Groen (art. 11) 163.530 2,97%

- Horeca (art. 12) 446 0,01%

- Kantoor (art. 13) 4.443 0,08%

- Maatschappelijk (art. 14) 130.844 2,37%

- Natuur (art. 15) 262.427 4,76%

- Recreatie - Dagrecreatie (art. 16) 25.869 0,47%

- Sport (art. 18) 132.594 2,40%

- Tuin (art. 19) 377.887 6,85%

- Verkeer (art. 20) 563.666 10,22%
- Verkeer - Verblijfsgebied (art. 21) 2.223 0,04%

- Water (art. 22) 444.944 8,07%

- Wonen (art. 23) 1.015.621 18,42%
- Wonen - De weide (art. 24) 27.664 0,50%
- Wonen - Lakesmunde (art. 25) 5.477 0,10%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Riool (art. 27) 12.808 0,23%
- Leiding - Water (art. 28) 78 0,00%

- Waarde - Archeologie - 1 (art. 29) 557.326 10,11%
- Waarde - Archeologie - 2 (art. 30) 504.344 9,15%
- Waarde - Archeologie - 3 (art. 31) 4.562 0,08%
- Waarde - Archeologie - 4 (art. 32) 2.743.908 49,76%
- Waarde - Archeologie - 5 (art. 33) 306.131 5,55%
- Waarde - Archeologie - 6 (art. 34) 31.870 0,58%
- Waarde - Archeologie - 8 (art. 35) 473.020 8,58%
- Waarde - Archeologie - 9 (art. 36) 576.828 10,46%
- Waarde - Archeologische Verwachting (art. 37) 2.429 0,04%
- Waarde - Beschermd Stadsgezicht (art. 38) 136.628 2,48%

- Waterstaat - Waterhuishoudkundige en waterstaatkundige functie (art. 41) 1.057.413 19,18%
- Waterstaat - Waterkering (art. 39) 618.242 11,21%
- Waterstaat - Waterlopen (art. 40) 680 0,01%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- milieuzone - boringsvrije zone (art. 45.4) 1.209 0,02%
- milieuzone - grondwaterbeschermingsgebied (art. 45.2) 2.092.024 37,94%

- veiligheidszone - bevi (art. 45.3) 22.086 0,40%

- vrijwaringszone - dijk - 2 (art. 45.5) 1.209 0,02%
- vrijwaringszone - molenbiotoop (art. 45.1) 12.367 0,22%

- wetgevingzone - afwijkingsgebied (art. 23.6) 893 0,02%
- wetgevingzone - wijzigingsgebied 1 (art. 47.3) 21.523 0,39%
- wetgevingzone - wijzigingsgebied 2 (art. 47.4) 1.264 0,02%
- wetgevingzone - wijzigingsgebied 3 (art. 47.5) 4.498 0,08%
- wetgevingzone - wijzigingsgebied 4 (art. 47.6) 7.505 0,14%
- wetgevingzone - wijzigingsgebied 6 (art. 47.7) 624 0,01%
- wetgevingzone - wijzigingsgebied 8 (art. 47.8) 617 0,01%