Nieuwendijk, Axel

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Terneuzen Dossier NL.IMRO.0715.BPAXL03 Dossierstatus geheel onherroepelijk in werking Identificatie NL.IMRO.0715.BPAXL03-VG99 Planstatus vastgesteld Teksten vaststellingsbesluit   regels   toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 10.094 100%

Enkelbestemming m2 %
- Groen (art. 3) 2.231 22,10%

- Maatschappelijk (art. 4) 1.468 14,54%

- Tuin (art. 5) 510 5,06%

- Verkeer (art. 6) 2.021 20,02%

- Wonen (art. 7) 3.864 38,28%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- vrijwaringszone - molenbiotoop (art. 10) 10.094 100,00%

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam
Anthonie Van Dyckstraat
Nieuwendijk