6.6
Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Bestemmingsplan Buitengebied heeft op 25-06-2013 de status vastgesteld gekregen door Terneuzen.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Onze rapporten over deze locatie

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
Terneuzen
Dossier
NL.IMRO.0715.BPBG01
Dossierstatus
deels onherroepelijk in werking
Identificatie
NL.IMRO.0715.BPBG01-VG98
Planstatus
vastgesteld
Officiële bekendmaking staatscourant
Teksten

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 261.599.909 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch (art. 3) 118.111.146 45,15%

- Agrarisch met waarden - Coulisselandschap en Microrelief (art. 4) 15.606.032 5,97%
- Agrarisch met waarden - Dekzandgebied (art. 5) 18.755.597 7,17%
- Agrarisch met waarden - Landschap en Natuurwaarden (art. 7) 589.235 0,23%
- Agrarisch met waarden - Staats-Spaanse Linies (art. 6) 11.911.705 4,55%

- Bedrijf (art. 8) 619.542 0,24%

- Bos (art. 9) 722.741 0,28%

- Cultuur en ontspanning (art. 10) 5.251 0,00%

- Detailhandel (art. 11) 29.862 0,01%
- Detailhandel - Horeca (art. 12) 7.420 0,00%

- Groen (art. 13) 478.173 0,18%

- Horeca (art. 14) 2.796 0,00%

- Maatschappelijk (art. 15) 99.227 0,04%

- Natuur (art. 16) 37.713.186 14,42%
- Natuur - Recreatie (art. 17) 209.223 0,08%

- Waterstaatswerken (art. 54) 1.135.974 0,43%

- Recreatie (art. 18) 165.798 0,06%

- Verkeer (art. 19) 12.723.288 4,86%

- Water (art. 20) 3.483.086 1,33%
- Water - Deltawater (art. 21) 35.899.522 13,72%

- Wonen (art. 22) 3.331.100 1,27%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Brandstof - 1 - Nafta 6 inch 50 bar (art. 23) 17.280 0,01%
- Leiding - Brandstof - 2 - Etheen of Propeen 6 inch 100 bar (art. 24) 178.555 0,07%
- Leiding - Gas - 10 - Aardgas 20 inch 80 bar (art. 34) 80.959 0,03%
- Leiding - Gas - 11 - Aardgas 24 inch 66 bar (art. 35) 79.907 0,03%
- Leiding - Gas - 12 - Aardgas 28 inch 80 bar (art. 36) 76.794 0,03%
- Leiding - Gas - 13 - Aardgas 30 inch 80 bar (art. 37) 117.414 0,04%
- Leiding - Gas - 14 - Aardgas 48 inch 80 bar (art. 38) 112.569 0,04%
- Leiding - Gas - 15 - Waterstof 4 inch 100 bar (art. 39) 135.147 0,05%
- Leiding - Gas - 16 - Stikstof en Zuurstof 300 mm 30 bar (art. 40) 134.363 0,05%
- Leiding - Gas - 17 - Stikstof en Zuurstof 250 mm 80 bar (art. 41) 63.956 0,02%
- Leiding - Gas - 18 - Waterstof 4 inch 100 bar en Zuurstof 250 mm 30 bar (art. 42) 3.777 0,00%
- Leiding - Gas - 1 - Aardgas 4 inch 40 bar (art. 25) 1.587 0,00%
- Leiding - Gas - 2 - Aardgas 6 inch 40 bar (art. 26) 91.069 0,03%
- Leiding - Gas - 3 - Aardgas 6 inch 80 bar (art. 27) 23.063 0,01%
- Leiding - Gas - 4 - Aardgas 8 inch 40 bar (art. 28) 105.287 0,04%
- Leiding - Gas - 5 - Aardgas 12 inch 40 bar (art. 29) 70.893 0,03%
- Leiding - Gas - 6 - Aardgas 16 inch 40 bar (art. 30) 33.947 0,01%
- Leiding - Gas - 7 - Aardgas 16 inch 66 bar (art. 31) 89.486 0,03%
- Leiding - Gas - 8 - Aardgas 16 inch 80 bar (art. 32) 3.640 0,00%
- Leiding - Gas - 9 - Aardgas 18 inch 40 bar (art. 33) 348 0,00%
- Leiding - Hoogspanning ondergronds (art. 43) 524.717 0,20%
- Leiding - Hoogspanningsverbinding - 1 - bovengronds 50 Kv (art. 44) 405.877 0,16%
- Leiding - Hoogspanningsverbinding - 2 - bovengronds 150 Kv (art. 45) 927.168 0,35%
- Leiding - Riool (art. 46) 115.079 0,04%
- Leiding - Water - Waterleiding (art. 47) 1.154.994 0,44%

- Waarde - Archeologie - 1 (art. 48) 7.253.404 2,77%
- Waarde - Archeologie - 2 (art. 49) 48.365.680 18,49%
- Waarde - Archeologie - 3 (art. 50) 57.286.877 21,90%
- Waarde - Cultuurhistorie - 1 (art. 51) 498.960 0,19%
- Waarde - Cultuurhistorie - 2 (art. 52) 63.622 0,02%

- Waterstaat - Waterkering (art. 53) 1.318.814 0,50%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- geluidzone - industrie - 1 (art. 58.1) 26.181.572 10,01%
- geluidzone - industrie - 2 (art. 58.1) 3.907.176 1,49%
- geluidzone - industrie - 3 (art. 58.1) 6.643.103 2,54%
- geluidzone - industrie - 4 (art. 58.1) 2.341.043 0,89%
- geluidzone - industrie - 5 (art. 58.1) 73.734 0,03%
- geluidzone - industrie - 6 (art. 58.1) 5.204.573 1,99%

- other: cultuurhistorisch waardevolle gebouwen (art. 58.3) 543.548 0,21%

- vrijwaringszone - dijk (art. 58.2) 4.967.902 1,90%

- wro-zone - ontheffingsgebied (art. 59) 18.479.606 7,06%
- wro-zone - wijzigingsgebied (art. 60) 27.990.276 10,70%