Buitengebied, Knol 7 Hoek

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Terneuzen
DossierNL.IMRO.0715.BPBG16
Dossierstatusvastgesteld
IdentificatieNL.IMRO.0715.BPBG16-VG01
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 03-07-2018
Officiële bekendmaking staatscourant 11-07-2018
Teksten vaststellingsbesluit   regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 16.664 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Groen 10.791 64,76%
- Groen (art. 3) 10.791 64,76%
Wonen 5.873 35,24%
- Wonen (art. 4) 5.873 35,24%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Waarde 16.664 100,00%
Waarde - Archeologie 2 (art. 5) 16.664 100,00%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Geluidzone 16.664 100,00%
geluidzone - industrie (art. 8.1) 16.664 100,00%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
gedeeltelijke intrekking reactieve aanwijzing Bestemmingsplan Buitengebied Terneuzen detail kaart
Buitengebied Terneuzen detail kaart
Reactieve aanwijzing bestemmingsplan Buitengebied Terneuzen detail kaart
Buitengebied detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
BEKENDMAKING ONTWERPBESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING – AFWIJKEN VAN Beheersverordening DOW, Mosselbanken en Logistiek Park detail
BEKENDMAKING ONTWERPBESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING – AFWIJKEN VAN Beheersverordening DOW, Mosselbanken en Logistiek Park detail
Exploitatieovereenkomst Zonnepark Mosselbanken Hoek detail
Besluit omgevingsvergunning - Innovatieweg in Hoek detail
Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning - Mosselbanken (A 1061) in Hoek detail

Vergunningen in de gaten houden?

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Knol Hoek detail

Meer weten over adressen?