Omgevingsvegunning Dierenkliniek Buitenweg in Axel

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Terneuzen Dossier NL.IMRO.0715.OMGAXL05 Dossierstatus geheel onherroepelijk in werking Identificatie NL.IMRO.0715.OMGAXL05-VG99 Planstatus vastgesteld Teksten vaststellingsbesluit   besluitdocument  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 792 100%

Besluitgebied naam m2 %
Omgevingsvegunning Dierenkliniek Buitenweg in Axel 792 100%

Besluitvlak naam m2 %
0 0%

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam
Oude Spoorbaan