omgevingsvergunning afwijkend gebruik weilanddepot Pouckedijk te Axel/Steenovens

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Terneuzen
DossierNL.IMRO.0715.OMGBG03
Dossierstatusgeheel onherroepelijk in werking
IdentificatieNL.IMRO.0715.OMGBG03-VG99
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 18-09-2013
Teksten vaststellingsbesluit   besluitdocument  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 19.326 100%
Besluitgebied naam Oppervlakte m2 Percentage
omgevingsvergunning afwijkend gebruik weilanddepot Pouckedijk te Axel/Steenovens 19.326 100%
Besluitvlak naam Oppervlakte m2 Percentage
Besluitvlak 19.326 100%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
gedeeltelijke intrekking reactieve aanwijzing Bestemmingsplan Buitengebied Terneuzen detail kaart
Buitengebied Terneuzen detail kaart
omgevingsvergunning afwijkend gebruik weilanddepot Pouckedijk te Axel/Steenovens detail kaart
Reactieve aanwijzing bestemmingsplan Buitengebied Terneuzen detail kaart
Buitengebied detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning - Zomerlust (kavel 1) in Axel detail
Exploitatieovereenkomst Zonnepark Sas van Gent detail
Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning - Kerkdreef ong. in Axel detail
beleidsnotitie camperplaatsen in de gemeente Terneuzen detail
Budgethoudersregeling gemeente Terneuzen 2019 detail

Vergunningen in de gaten houden?