7.9
Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Bestemmingsplan Buitengebied Veere heeft op 11-01-2013 de status ontwerp gekregen door Veere.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Onze rapporten over deze locatie

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
Veere
Dossier
NL.IMRO.0717.0016BPBgbAp
Dossierstatus
vastgesteld
Identificatie
NL.IMRO.0717.0016BPBgbAp-OW01
Planstatus
ontwerp
Teksten

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 185.297.791 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch met waarden - Landschaps- en natuurwaarden (art. 3) 17.169.479 9,27%
- Agrarisch met waarden - Landschapswaarden (art. 4) 68.182.197 36,80%

- Bedrijf (art. 5) 243.989 0,13%

- Detailhandel (art. 7) 29.383 0,02%

- Groen (art. 8) 73.951 0,04%

- Horeca (art. 9) 87.186 0,05%

- Maatschappelijk (art. 10) 243.941 0,13%

- Natuur (art. 11) 33.669.678 18,17%
- Natuur - Buitenplaats (art. 12) 595.383 0,32%
- Natuur - Strand (art. 13) 2.037.400 1,10%

- Beschermde dijk (art. 6) 679.288 0,37%
- Waterstaatswerken (art. 29) 526.781 0,28%

- Recreatie (art. 14) 583.722 0,32%
- Recreatie - Strand (art. 15) 1.909.694 1,03%

- Sport (art. 16) 161.682 0,09%

- Verkeer (art. 17) 5.764.644 3,11%
- Verkeer - Uit te werken (art. 18) 7.479 0,00%

- Water (art. 19) 50.383.709 27,19%

- Wonen (art. 20) 2.481.177 1,34%
- Wonen - Landgoed (art. 21) 465.376 0,25%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Gas (art. 22) 126.086 0,07%
- Leiding - Riool (art. 23) 368.087 0,20%

- Waarde - Archeologie - 1 (art. 24) 3.730.187 2,01%
- Waarde - Archeologie - 2 (art. 25) 230.638 0,12%
- Waarde - Archeologie - 3 (art. 26) 94.331.682 50,91%
- Waarde - Cultuurhistorie (art. 27) 2.792.742 1,51%

- Waterstaat - Waterkering (art. 28) 13.300.564 7,18%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- geluidzone - weg (art. 33.14) 9.841.729 5,31%

- milieuzone - grondwaterbeschermingsgebied (art. 33.1) 3.546.138 1,91%

- other: besloten, nagenoeg onbebouwd gebied (art. 33.6) 52.330.582 28,24%
- other: broedgebied weidevogels (art. 33.7) 5.537.651 2,99%
- other: grasland met bijzondere vegetatie (art. 33.8) 1.227.369 0,66%
- other: kreekruggen, gebied met kenmerkend bebouwingspatroon (art. 33.9) 29.573.605 15,96%
- other: open, nagenoeg onbebouwd gebied (art. 33.10) 61.828.495 33,37%
- other: zone nieuwe landgoederen en landschapscampings (art. 33.4) 18.163.609 9,80%
- other: zone paardenstallen (art. 33) 131.487 0,07%

- veiligheidszone - bevi (art. 33.13) 70.967 0,04%
- veiligheidszone - lpg (art. 33.12) 70.625 0,04%

- vrijwaringszone - molenbiotoop (art. 33.2) 2.736.306 1,48%

- wro-zone - afwijking vergroten bouwvlak (art. 4.4.6) 1.568.452 0,85%
- wro-zone - wijzigingsgebied - 1 (art. 4.7) 54.995 0,03%
- wro-zone - wijzigingsgebied - 2 (art. 15.4) 262.329 0,14%

Oppervlakte van bouwmogelijkheden

Dit bestemmingsplan bevat de enkelbestemming Verkeer - Uit te werken, dit betekent dat nog niet is vastgesteld op welke wijze er gebouwd mag worden.
Onderdeel m2 %
Bestemmingsplangebied 185.297.791 100%
Enkelbestemming 0,00%