Bestemmingsplan Buitengebied Veere

Bestemmingsplan Buitengebied Veere heeft op 30-05-2013 de status vastgesteld gekregen door Veere.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Onze rapporten over deze locatie

product-image

Bestemmingsrapport

 6.99

Samenvatting van een bestemmingsplan voor een specifieke locatie inclusief bouw – en gebruiksregels.

Bestemmingsrapport

 6.99

Samenvatting van een bestemmingsplan voor een specifieke locatie inclusief bouw – en...

product-image

Verbouwpakket

 59.98

Heb je bouw- of verbouwplannen? Start jouw bouwplan met een goede voorbereiding.

Verbouwpakket

 59.98

Heb je bouw- of verbouwplannen? Start jouw bouwplan met een goede voorbereiding.

product-image

Woningpakket

 39.95

Woning kopen of verkopen? Nu alles wat je nodig hebt in 1 pakket! Profiteer van de pakketkorting en betaal 39,93 in plaats van...

Woningpakket

 39.95

Woning kopen of verkopen? Nu alles wat je nodig hebt in 1 pakket! Profiteer van de pakketkorting en betaal...

product-image

Makelaarspakket

 9.98

Doe de snelle woning check. Ook interessant voor niet-makelaars. De belangrijkste informatie om snel een beeld te vormen...

Makelaarspakket

 9.98

Doe de snelle woning check. Ook interessant voor niet-makelaars. De belangrijkste informatie om...

product-image

Maatvoering Perceel

 49.99

Direct inzicht in de kadastrale maten van jouw perceel. Zie hoe groot de tuin is en de afstand van de kadastrale grens...

Maatvoering Perceel

 49.99

Direct inzicht in de kadastrale maten van jouw perceel. Zie hoe groot de tuin is en de...

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
Dossier
NL.IMRO.0717.0016BPBgbAp
Dossierstatus
vastgesteld
Identificatie
NL.IMRO.0717.0016BPBgbAp-VG01
Planstatus
vastgesteld

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage %
Bestemmingsplangrens 185.318.275 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage %
Agrarisch met waarden 85.242.399 46,00%
- Agrarisch met waarden - Landschaps- en natuurwaarden (art. 3) 17.122.190 9,24%
- Agrarisch met waarden - Landschapswaarden (art. 4) 68.120.209 36,76%
Bedrijf 265.476 0,14%
- Bedrijf (art. 5) 265.476 0,14%
Detailhandel 29.383 0,02%
- Detailhandel (art. 7) 29.383 0,02%
Groen 73.951 0,04%
- Groen (art. 8) 73.951 0,04%
Horeca 87.186 0,05%
- Horeca (art. 9) 87.186 0,05%
Maatschappelijk 243.033 0,13%
- Maatschappelijk (art. 10) 243.033 0,13%
Natuur 36.321.988 19,60%
- Natuur (art. 11) 33.689.205 18,18%
- Natuur - Buitenplaats (art. 12) 595.383 0,32%
- Natuur - Strand (art. 13) 2.037.400 1,10%
Overig 1.220.972 0,66%
- Beschermde dijk (art. 6) 694.192 0,37%
- Waterstaatswerken (art. 31) 526.781 0,28%
Recreatie 2.496.097 1,35%
- Recreatie (art. 14) 586.404 0,32%
- Recreatie - Strand (art. 15) 1.909.694 1,03%
Sport 161.407 0,09%
- Sport (art. 16) 161.407 0,09%
Verkeer 5.754.427 3,11%
- Verkeer (art. 17) 5.746.948 3,10%
- Verkeer - Uit te werken (art. 18) 7.479 0,00%
Water 50.383.929 27,19%
- Water (art. 19) 50.383.929 27,19%
Wonen 3.038.154 1,64%
- Wonen (art. 20) 2.543.296 1,37%
- Wonen - Landgoed (art. 21) 494.858 0,27%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage %
Leiding 535.009 0,29%
- Leiding - Gas (art. 22) 126.291 0,07 %
- Leiding - Riool (art. 23) 368.087 0,20 %
- Leiding - Water (art. 24) 40.631 0,02 %
Waarde 101.124.189 54,57%
- Waarde - Archeologie - 1 (art. 25) 3.722.339 2,01 %
- Waarde - Archeologie - 2 (art. 26) 230.638 0,12 %
- Waarde - Archeologie - 3 (art. 27) 94.358.722 50,92 %
- Waarde - Beschermd Stadsgezicht (art. 28) 19.193 0,01 %
- Waarde - Cultuurhistorie (art. 29) 2.793.296 1,51 %
Waterstaat 13.512.958 7,29%
- Waterstaat - Waterkering (art. 30) 13.512.958 7,29 %

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage %
Geluidzone 9.843.020 5,31%
- geluidzone - weg (art. 35.15) 9.843.020 5,31 %
Milieuzone 3.546.138 1,91%
- milieuzone - grondwaterbeschermingsgebied (art. 35.1) 3.546.138 1,91 %
Overig 173.546.866 93,65%
- other: besloten, nagenoeg onbebouwd gebied (art. 35.7) 51.125.842 27,59 %
- other: broedgebied weidevogels (art. 35.8) 5.537.651 2,99 %
- other: grasland met bijzondere vegetatie (art. 35.9) 5.953.241 3,21 %
- other: kreekruggen, gebied met kenmerkend bebouwingspatroon (art. 35.10) 29.573.605 15,96 %
- other: open, nagenoeg onbebouwd gebied (art. 35.11) 63.053.719 34,02 %
- other: zone nieuwe landgoederen en landschapscampings (art. 35.5) 18.163.609 9,80 %
- other: zone paardenstallen (art. 35.12) 139.198 0,08 %
Veiligheidszone 293.882 0,16%
- veiligheidszone - bevi (art. 35.14) 223.257 0,12 %
- veiligheidszone - lpg (art. 35.13) 70.625 0,04 %
Vrijwaringszone 3.301.305 1,78%
- vrijwaringszone - molenbiotoop (art. 35.2) 2.736.306 1,48 %
- vrijwaringszone - straalpad (art. 35.3) 564.999 0,30 %
Wro-zone 1.880.133 1,01%
- wro-zone - afwijking vergroten bouwvlak (art. 3.4.7) 1.562.809 0,84 %
- wro-zone - wijzigingsgebied - 1 (art. 4.7.11) 54.995 0,03 %
- wro-zone - wijzigingsgebied - 2 (art. 15.4.2) 262.329 0,14 %

Oppervlakte van bouwmogelijkheden

Dit bestemmingsplan bevat de enkelbestemming Verkeer - Uit te werken, dit betekent dat nog niet is vastgesteld op welke wijze er gebouwd mag worden.
Onderdeel Waarde Oppervlakte m2 Percentage %
Bestemmingsplangebied Bestemmingsplangrens 185.318.275 m2 100%
Enkelbestemming Verkeer - Uit te werken 7.479 m2 0,00 %