Bestemmingsplan 3e herziening Buitengebied Veere

Bestemmingsplan 3e herziening Buitengebied Veere heeft op 09-11-2017 de status vastgesteld gekregen door Veere.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Onze rapporten over deze locatie

product-image

Bestemmingsrapport

 6.99

Samenvatting van een bestemmingsplan voor een specifieke locatie inclusief bouw – en gebruiksregels.

Bestemmingsrapport

 6.99

Samenvatting van een bestemmingsplan voor een specifieke locatie inclusief bouw – en gebruiksregels.

product-image

Verbouwpakket

 59.98

Heb je bouw- of verbouwplannen? Start jouw bouwplan met een goede voorbereiding.

Verbouwpakket

 59.98

Heb je bouw- of verbouwplannen? Start jouw bouwplan met een goede voorbereiding.

product-image

Woningpakket

 39.95

Woning kopen of verkopen? Nu alles wat je nodig hebt in 1 pakket! Profiteer van de pakketkorting en betaal 39,93 in plaats van 79,39....

Woningpakket

 39.95

Woning kopen of verkopen? Nu alles wat je nodig hebt in 1 pakket! Profiteer van de pakketkorting en betaal...

product-image

Makelaarspakket

 9.98

Doe de snelle woning check. Ook interessant voor niet-makelaars. De belangrijkste informatie om snel een beeld te vormen van een adres...

Makelaarspakket

 9.98

Doe de snelle woning check. Ook interessant voor niet-makelaars. De belangrijkste informatie om snel...

product-image

Maatvoering Perceel

 49.99

Indicatie van de kadastrale maten van jouw perceel. Zie hoe groot de tuin is en de afstand van de kadastrale grens tot de bebouwing.

Maatvoering Perceel

 49.99

Indicatie van de kadastrale maten van jouw perceel. Zie hoe groot de tuin is en de afstand van de kadastrale...

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie

Naam overheid
Dossier
NL.IMRO.0717.0124BPGh
Dossierstatus
vastgesteld
Identificatie
NL.IMRO.0717.0124BPGh-VG01
Planstatus
vastgesteld

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage %
Bestemmingsplangrens 185.002.129 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage %
Agrarisch met waarden 277.646 0,15%
- Agrarisch met waarden - Landschaps- en natuurwaarden (art. 3) 26.564 0,01%
- Agrarisch met waarden - Landschapswaarden (art. 4) 251.082 0,14%
Bedrijf 2.682 0,00%
- Bedrijf (art. 5) 2.682 0,00%
Groen 2.851 0,00%
- Groen (art. 8) 2.851 0,00%
Natuur 15.752 0,01%
- Natuur (art. 11) 15.752 0,01%
Sport 121.489 0,07%
- Sport (art. 17) 121.489 0,07%
Verkeer 225 0,00%
- Verkeer (art. 18) 225 0,00%
Wonen 225.248 0,12%
- Wonen (art. 21) 225.248 0,12%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage %
Leiding 716 0,00%
- Leiding - Riool (art. 24) 716 0,00 %
Waarde 46.858 0,03%
- Waarde - Archeologie 2 (art. 27) 5.215 0,00 %
- Waarde - Archeologie 3 (art. 28) 41.643 0,02 %
Waterstaat 401 0,00%
- Waterstaat - Waterkering (art. 31) 401 0,00 %

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage %
Vrijwaringszone 17.853 0,01%
- vrijwaringszone - molenbiotoop (art. 36.2) 12.638 0,01 %
- vrijwaringszone - straalpad (art. 36.3) 5.215 0,00 %
Wetgevingzone 365.938 0,20%
- wetgevingzone - afwijking vergroten bouwvlak (art. 4.4.7) 33.799 0,02 %
- wetgevingzone - afwijking vergroten bouwvlak zonder gebouwen (art. 3.4.7) 398 0,00 %
- wetgevingzone - wijzigingsgebied (art. 36.18) 2.682 0,00 %
- wetgevingzone - wijzigingsgebied - waterhouderij (art. 36.7) 329.059 0,18 %