7.9
Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Wijzigingsplan SCHELPWEG17a DOMBURG heeft op 29-08-2018 de status vastgesteld gekregen door Veere.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Onze rapporten over deze locatie

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
Veere
Dossier
NL.IMRO.0717.0135WPSchelBgb
Dossierstatus
in voorbereiding
Identificatie
NL.IMRO.0717.0135WPSchelBgb-VG01
Planstatus
vastgesteld
Officiële bekendmaking staatscourant
Teksten

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 12.873 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch met waarden - Landschaps- en natuurwaarden (art. 1) 11.803 91,69%

- Wonen (art. 1) 1.069 8,31%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Waarde - Archeologie 3 (art. 1) 12.873 100,00%

- Waterstaat - Waterkering (art. 1) 1.981 15,39%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- geluidzone - weg (art. 1) 1.916 14,89%

- overige zone - besloten, nagenoeg onbebouwd gebied (art. 1) 12.873 100,00%
- overige zone - grasland met bijzondere vegetatie (art. 1) 82 0,64%
- overige zone - kreekruggen, gebied met kenmerkend bebouwingspatroon (art. 1) 8.176 63,52%

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam
Schelpweg