Geo- en vastgoeddata op locatie:

Bedrijventerrein de Oven

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid West Betuwe
DossierNL.IMRO.0733.BpAspDeOven
Dossierstatusin voorbereiding
IdentificatieNL.IMRO.0733.BpAspDeOven-VO01
Planstatusvoorontwerp
Datum planstatus 21-01-2010
Teksten regels   toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Bestemmingsplannen
Wijzigingen bestemmingsplan per e-mail

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 93.354 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Bedrijf 133 0,14%
- Bedrijf - Nutsvoorziening (art. 3) 133 0,14%
Bedrijventerrein 81.172 86,95%
- Bedrijventerrein (art. 4) 81.172 86,95%
Groen 4.198 4,50%
- Groen (art. 5) 4.198 4,50%
Verkeer 7.851 8,41%
- Verkeer (art. 6) 7.851 8,41%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Waarde 93.354 100,00%
Waarde - Archeologie (art. 7) 93.354 100,00%
Waterstaat 93.354 100,00%
Waterstaat - Waterbergingsgebied (art. 8) 93.354 100,00%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
bestemmingsplan Buitengebied Parapluplan Nieuwe Hollandse Waterlinie vastgesteld 10-12-2015 detail naar de kaart
beheersverordening Beheersverordening Bedrijventerrein "De Oven" vastgesteld 21-05-2015 detail naar de kaart
bestemmingsplan Buitengebied Parapluplan Nieuwe Hollandse Waterlinie ontwerp 19-05-2015 detail naar de kaart
bestemmingsplan Parapluplan Nieuwe Hollandse Waterlinie voorontwerp 09-12-2014 detail naar de kaart
bestemmingsplan Reparatieplan Bestemmingsplan Buitengebied 2014 vastgesteld 21-05-2014 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
verordeningen en reglementen Besluit kwijtschelding gemeentelijke belastingen ondernemers en kosten kinderopvangtoeslag 18-04-2019 18-06-2019 detail
verordeningen en reglementen Melding gebruik gemeentegrond, geen treinen van en naar Geldermalsen en wordt er bus vervangend vervoer ingezet, 20 en 21 april 2019, ingang van het station, Geldermalsen 17-04-2019 17-06-2019 detail
verordeningen en reglementen Regeling ambtseed of belofte Bedrijfvoeringsorganisatie West-Betuwe en de gemeenten Culemborg, Tiel en West Betuwe 10-04-2019 10-06-2019 detail
verordeningen en reglementen Werktijdenregeling Bedrijfvoeringsorganisatie West-Betuwe 10-04-2019 10-06-2019 detail
verordeningen en reglementen Kruimelbeleid 10-04-2019 10-06-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

€ 6,99
Lees meer
Vergunningenrapport
Vergunningen afgelopen 6 weken, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.

straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
1e industrieweg Asperen detail
2e industrieweg Asperen detail
3e industrieweg Asperen detail

Meer weten over adressen?

€ 14,99
Lees meer
Woningpakket
Combinatie van 5 typen rapporten, direct in uw mailbox
€ 8,99
Lees meer
Makelaarspakket
Combinatie van 3 typen rapporten, direct in uw mailbox