7.3
Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Bestemmingsplan Bedrijventerreinen heeft op 02-06-2015 de status vastgesteld gekregen door West Betuwe.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Onze rapporten over deze locatie

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
West Betuwe
Dossier
NL.IMRO.0733.BpBdrterreinen
Dossierstatus
vastgesteld
Identificatie
NL.IMRO.0733.BpBdrterreinen-VA02
Planstatus
vastgesteld
Officiële bekendmaking staatscourant
Teksten

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 833.925 100%

Enkelbestemming m2 %
- Bedrijf - Gasreduceerstation (art. 3) 804 0,10%

- Bedrijventerrein (art. 4) 617.762 74,08%
- Bedrijventerrein - Koornwaard (art. 5) 48.232 5,78%

- Gemengd (art. 6) 18.963 2,27%

- Groen (art. 7) 19.435 2,33%

- Natuur (art. 8) 39.379 4,72%

- Verkeer (art. 9) 76.500 9,17%

- Water (art. 10) 10.886 1,31%

- Wonen (art. 11) 1.960 0,24%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Gas (art. 12) 8.633 1,04%
- Leiding - Riool (art. 13) 751 0,09%
- Leiding - Water (art. 14) 1.006 0,12%

- Waarde - Archeologie 3 (art. 15) 44.869 5,38%
- Waarde - Archeologie 4 (art. 16) 30.489 3,66%
- Waarde - Archeologie 5 (art. 17) 403.612 48,40%
- Waarde - Archeologie 6 (art. 18) 24.068 2,89%
- Waarde - Archeologie 7 (art. 19) 288.770 34,63%

- Waterstaat - Waterbergingsgebied (art. 20) 110.087 13,20%
- Waterstaat - Waterkering (art. 21) 44.308 5,31%
- Waterstaat - Waterstaatkundige functie (art. 22) 104.719 12,56%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- other: afwijkende hoogtemaat (art. 4.2.2) 100.314 12,03%
- other: overige zone - voorwaardelijk verplichting groen (art. 4.5.4) 17.247 2,07%
- other: representatieve zone (art. 4.5.3) 51.722 6,20%

- veiligheidszone - plaatsgebonden risico (art. 26.1) 1.486 0,18%
- veiligheidszone - vervoer gevaarlijke stoffen (art. 26.2) 39.430 4,73%

- vrijwaringszone - dijk - 1 (art. 26.4) 113.971 13,67%
- vrijwaringszone - dijk - 2 (art. 26.5) 105.844 12,69%
- vrijwaringszone - straalpad (art. 26.3) 32.159 3,86%

- wro-zone - afwijkingsgebied 1 (art. 6.5) 566 0,07%
- wro-zone - afwijkingsgebied 2 (art. 5.6) 175 0,02%
- wro-zone - afwijkingsgebied 3 (art. 6.6) 100 0,01%