Bestemmingsplan Bestemmingsplan Buitengebied 2012

Bestemmingsplan Bestemmingsplan Buitengebied 2012 heeft op 09-10-2012 de status vastgesteld gekregen door West Betuwe.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Onze rapporten over deze locatie

product-image

Bestemmingsrapport

 7.99

Snel een bestemmingsplan inzien voor een specifiek adres of perceel inclusief bouw – en gebruiksregels.

Bestemmingsrapport

 7.99

Snel een bestemmingsplan inzien voor een specifiek adres of perceel inclusief bouw – en gebruiksregels.

Meer info Bestellen
product-image

Verbouwpakket

 59.98

Heb je bouw- of verbouwplannen? Wil je jouw huis energiezuinig maken? Start jouw bouwplan met een goede voorbereiding.

Verbouwpakket

 59.98

Heb je bouw- of verbouwplannen? Wil je jouw huis energiezuinig maken? Start jouw bouwplan met een goede...

Meer info Bestellen
product-image

Woningpakket

 24.95

Woning kopen of verkopen? Nu alle professionele informatie over een woning in 1 Woningpakket! Profiteer van de pakketkorting en betaal...

Woningpakket

 24.95

Woning kopen of verkopen? Nu alle professionele informatie over een woning in 1 Woningpakket! Profiteer...

Meer info Bestellen
product-image

Makelaarspakket

 12.49

De start voor de makelaars. Ook interessant voor niet-makelaars. De belangrijkste informatie om snel een beeld te vormen van een adres...

Makelaarspakket

 12.49

De start voor de makelaars. Ook interessant voor niet-makelaars. De belangrijkste informatie om snel...

Meer info Bestellen
product-image

Maatvoering Perceel

 54.99

Indicatie van de kadastrale maten van jouw perceel. Zie hoe groot de tuin is en de afstand van de kadastrale grens tot de bebouwing.

Maatvoering Perceel

 54.99

Indicatie van de kadastrale maten van jouw perceel. Zie hoe groot de tuin is en de afstand van de kadastrale...

Meer info Bestellen

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie

Naam overheid
Dossier
NL.IMRO.0733.BpBuitengebied
Dossierstatus
deels onherroepelijk in werking
Identificatie
NL.IMRO.0733.BpBuitengebied-VA01
Planstatus
vastgesteld

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage %
Bestemmingsplangrens 50.632.889 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage %
Agrarisch 19.531.515 38,57%
- Agrarisch (art. 3) 19.531.515 38,57%
Agrarisch met waarden 15.289.381 30,20%
- Agrarisch met waarden - Natuur- en landschapswaarden (art. 4) 15.289.381 30,20%
Bedrijf 281.181 0,56%
- Bedrijf (art. 5) 276.763 0,55%
- Bedrijf - Gasreduceerstation (art. 6) 4.418 0,01%
Gemengd 81.639 0,16%
- Gemengd - 1 (art. 7) 51.877 0,10%
- Gemengd - 2 (art. 8) 29.762 0,06%
Groen 186.814 0,37%
- Groen (art. 9) 186.814 0,37%
Horeca 10.768 0,02%
- Horeca (art. 10) 10.768 0,02%
Maatschappelijk 47.397 0,09%
- Maatschappelijk (art. 11) 47.397 0,09%
Natuur 6.154.462 12,16%
- Natuur (art. 12) 6.154.462 12,16%
Recreatie 478.852 0,95%
- Recreatie - Dagrecreatie (art. 13) 377.870 0,75%
- Recreatie - Verblijfsrecreatie (art. 14) 100.982 0,20%
Sport 1.274.155 2,52%
- Sport (art. 15) 1.255.026 2,48%
- Sport-2 (art. 16) 15.880 0,03%
- Sport-3 (art. 17) 3.250 0,01%
Verkeer 2.978.529 5,88%
- Verkeer (art. 18) 2.635.934 5,21%
- Verkeer - Railverkeer (art. 19) 342.596 0,68%
Water 3.616.749 7,14%
- Water (art. 20) 1.427.724 2,82%
- Water - Vaarweg (art. 21) 2.189.025 4,32%
Wonen 701.422 1,39%
- Wonen-1 (art. 22) 638.617 1,26%
- Wonen-2 (art. 23) 50.530 0,10%
- Wonen-6 (art. 24) 1.509 0,00%
- Wonen - Landgoed (art. 25) 10.766 0,02%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage %
Leiding 379.691 0,75%
- Leiding - Gas (art. 26) 271.231 0,54 %
- Leiding - Riool (art. 27) 108.460 0,21 %
Waarde 78.634.233 155,30%
- Waarde - Archeologische verwachting 1 (art. 28) 5.533.227 10,93 %
- Waarde - Archeologische verwachting 2 (art. 29) 3.832.882 7,57 %
- Waarde - Archeologische verwachting 3 (art. 30) 17.813.853 35,18 %
- Waarde - Archeologische verwachting 4 (art. 31) 17.271.610 34,11 %
- Waarde - Archeologische waardevolle gebieden 1 (art. 32) 828.181 1,64 %
- Waarde - Archeologische waardevolle gebieden 2 (art. 33) 65.900 0,13 %
- Waarde - Landgoed (art. 34) 392.576 0,78 %
- Waarde - Nieuwe Hollandse Waterlinie (art. 35) 32.896.005 64,97 %
Waterstaat 9.162.854 18,10%
- Waterstaat - Waterbergingsgebied (art. 36) 2.339.168 4,62 %
- Waterstaat - Waterkering (art. 37) 2.678.755 5,29 %
- Waterstaat - Waterretentie (art. 38) 55.809 0,11 %
- Waterstaat - Waterstaatkundige functie (art. 39) 4.089.123 8,08 %

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage %
Geluidzone 485.379 0,96%
- geluidzone - industrie (art. 42.3) 485.379 0,96 %
Overig 55.583.094 109,78%
- other: ehs-natuur (art. 42.1) 5.590.891 11,04 %
- other: kernrandzone (art. 42) 2.754.359 5,44 %
- other: lingelandjes (art. 47.3) 61.091 0,12 %
- other: openheid (art. 4.5) 35.967.223 71,04 %
- other: weidevogelgebied (art. 42.2) 11.209.530 22,14 %
Veiligheidszone 992.296 1,96%
- veiligheidszone - betuwelijn (art. 42.4) 979.911 1,94 %
- veiligheidszone - bevi (art. 42.5) 12.385 0,02 %
Vrijwaringszone 461.128 0,91%
- vrijwaringszone - molenbiotoop (art. 42.6) 461.128 0,91 %