7.4
Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Bestemmingsplan Bestemmingsplan Buitengebied 2012 heeft op 09-10-2012 de status vastgesteld gekregen door West Betuwe.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Onze rapporten over deze locatie

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
West Betuwe
Dossier
NL.IMRO.0733.BpBuitengebied
Dossierstatus
deels onherroepelijk in werking
Identificatie
NL.IMRO.0733.BpBuitengebied-VA01
Planstatus
vastgesteld
Teksten

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 50.632.889 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch (art. 3) 19.531.515 38,57%

- Agrarisch met waarden - Natuur- en landschapswaarden (art. 4) 15.289.381 30,20%

- Bedrijf (art. 5) 276.763 0,55%
- Bedrijf - Gasreduceerstation (art. 6) 4.418 0,01%

- Gemengd - 1 (art. 7) 51.877 0,10%
- Gemengd - 2 (art. 8) 29.762 0,06%

- Groen (art. 9) 186.814 0,37%

- Horeca (art. 10) 10.768 0,02%

- Maatschappelijk (art. 11) 47.397 0,09%

- Natuur (art. 12) 6.154.462 12,16%

- Recreatie - Dagrecreatie (art. 13) 377.870 0,75%
- Recreatie - Verblijfsrecreatie (art. 14) 100.982 0,20%

- Sport (art. 15) 1.255.026 2,48%
- Sport-2 (art. 16) 15.880 0,03%
- Sport-3 (art. 17) 3.250 0,01%

- Verkeer (art. 18) 2.635.934 5,21%
- Verkeer - Railverkeer (art. 19) 342.596 0,68%

- Water (art. 20) 1.427.724 2,82%
- Water - Vaarweg (art. 21) 2.189.025 4,32%

- Wonen-1 (art. 22) 638.617 1,26%
- Wonen-2 (art. 23) 50.530 0,10%
- Wonen-6 (art. 24) 1.509 0,00%
- Wonen - Landgoed (art. 25) 10.766 0,02%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Gas (art. 26) 271.231 0,54%
- Leiding - Riool (art. 27) 108.460 0,21%

- Waarde - Archeologische verwachting 1 (art. 28) 5.533.227 10,93%
- Waarde - Archeologische verwachting 2 (art. 29) 3.832.882 7,57%
- Waarde - Archeologische verwachting 3 (art. 30) 17.813.853 35,18%
- Waarde - Archeologische verwachting 4 (art. 31) 17.271.610 34,11%
- Waarde - Archeologische waardevolle gebieden 1 (art. 32) 828.181 1,64%
- Waarde - Archeologische waardevolle gebieden 2 (art. 33) 65.900 0,13%
- Waarde - Landgoed (art. 34) 392.576 0,78%
- Waarde - Nieuwe Hollandse Waterlinie (art. 35) 32.896.005 64,97%

- Waterstaat - Waterbergingsgebied (art. 36) 2.339.168 4,62%
- Waterstaat - Waterkering (art. 37) 2.678.755 5,29%
- Waterstaat - Waterretentie (art. 38) 55.809 0,11%
- Waterstaat - Waterstaatkundige functie (art. 39) 4.089.123 8,08%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- geluidzone - industrie (art. 42.3) 485.379 0,96%

- other: ehs-natuur (art. 42.1) 5.590.891 11,04%
- other: kernrandzone (art. 42) 2.754.359 5,44%
- other: lingelandjes (art. 47.3) 61.091 0,12%
- other: openheid (art. 4.5) 35.967.223 71,04%
- other: weidevogelgebied (art. 42.2) 11.209.530 22,14%

- veiligheidszone - betuwelijn (art. 42.4) 979.911 1,94%
- veiligheidszone - bevi (art. 42.5) 12.385 0,02%

- vrijwaringszone - molenbiotoop (art. 42.6) 461.128 0,91%