Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Bestemmingsplan Buitengebied 2008, Herziening 1a heeft op 11-12-2013 de status vastgesteld gekregen door Baarle-Nassau.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Onze rapporten over deze locatie

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
Baarle-Nassau
Dossier
NL.IMRO.0744.BSPbg2008hern1a
Dossierstatus
vastgesteld
Identificatie
NL.IMRO.0744.BSPbg2008hern1a-d003
Planstatus
vastgesteld
Officiële bekendmaking staatscourant
Teksten

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 177.371 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch (art. 3) 40.970 23,10%
- Agrarisch - Agrarisch bedrijf (art. 4) 36.636 20,65%

- Agrarisch met waarden - Landschapswaarden (art. 5) 11.947 6,74%
- Agrarisch met waarden - Natuurwaarden (art. 6) 32.478 18,31%

- Bedrijf (art. 7) 19.459 10,97%

- Groen - Landschapselement (art. 8) 1.864 1,05%

- Natuur (art. 9) 6.044 3,41%

- Verkeer (art. 10) 38 0,02%

- Wonen (art. 11) 27.935 15,75%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Waarde - Archeologie hoog 1 (art. 12) 16.612 9,37%
- Waarde - Archeologie hoog 2 (art. 13) 40.056 22,58%
- Waarde - Archeologie laag (art. 14) 76.178 42,95%
- Waarde - Archeologie middel (art. 15) 43.533 24,54%
- Waarde - Cultuurhistorie (art. 16) 4.754 2,68%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- other: aardkundig waardevol gebied (art. 20.1) 1.256 0,71%
- other: beschermingszone natte natuurparel (art. 20.2) 35.979 20,28%
- other: cultuurhistorisch waardevol gebied (art. 20.3) 49.163 27,72%
- other: kernrandzone (art. 4) 6.198 3,49%
- other: landschapsdeel regionale natuur- en landschapseenheid (art. 20.4) 978 0,55%
- other: leefgebied amfibieën en reptielen (art. 20.5) 5.849 3,30%
- other: leefgebied struweelvogels (art. 20.6) 37.166 20,95%
- other: leefgebied weidevogels, zwanen en ganzen (art. 20.7) 29.994 16,91%