Bestemmingsplan Buitengebied Boxtel, ontwikkelplan 2013

Bestemmingsplan Buitengebied Boxtel, ontwikkelplan 2013 heeft op 20-06-2014 de status onherroepelijk gekregen door Boxtel.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Onze rapporten over deze locatie

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
Boxtel
Dossier
NL.IMRO.0757.BP01ontwplan2013
Dossierstatus
geheel onherroepelijk in werking
Identificatie
NL.IMRO.0757.BP01ontwplan2013-ONH1
Planstatus
onherroepelijk
Teksten

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 676.470 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch (art. 3) 18.622 2,75%
- Agrarisch - Agrarisch bedrijf (art. 4) 35.036 5,18%

- Agrarisch met waarden - Landschap (art. 5) 17.931 2,65%
- Agrarisch met waarden - Natuur en Landschap (art. 6) 8.702 1,29%

- Bedrijf (art. 7) 5.746 0,85%

- Horeca (art. 8) 2.608 0,39%

- Natuur (art. 9) 35.295 5,22%

- Recreatie - Dagrecreatie (art. 10) 6.579 0,97%
- Recreatie - Verblijfsrecreatie (art. 11) 103.272 15,27%

- Verkeer - Verkeer (art. 12) 9.480 1,40%

- Wonen (art. 13) 23.084 3,41%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Gas (art. 14) 2.233 0,33%

- Waarde - Archeologie - Categorie 2 (art. 15) 13.076 1,93%
- Waarde - Archeologie - Categorie 3 (art. 16) 523.164 77,34%
- Waarde - Archeologie - Categorie 4 (art. 17) 32.643 4,83%
- Waarde - Attentiegebied EHS (art. 18) 140.971 20,84%
- Waarde - Dommeldal (art. 19) 12.168 1,80%
- Waarde - Historisch Akkercomplex (art. 20) 30.370 4,49%
- Waarde - Kleinschalig cultuurlandschap (art. 21) 9.537 1,41%
- Waarde - Leefgebied soorten van half- open cultuurlandschap (art. 22) 73.379 10,85%
- Waarde - Leefgebied soorten van half- open cultuurlandschap - 2 (art. 23) 12.600 1,86%
- Waarde - Leefgebied soorten van kleinschalig cultuurlandschap (art. 24) 31.840 4,71%
- Waarde - Open akkercomplex (art. 25) 7.661 1,13%
- Waarde - Waardevolle vegetaties (art. 26) 465 0,07%

- Waterstaat - Waterbergingsgebied (art. 27) 907 0,13%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- geluidzone - industrie (art. 31) 12.315 1,82%

- milieuzone - beekherstel (art. 31) 4.651 0,69%
- milieuzone - ecologische verbindingen (art. 31) 730 0,11%
- milieuzone - grondwaterbeschermingsgebied (art. 31) 4.071 0,60%

- other: bestemmingsplan buitengebied 2011 van toepassing (art. 31) 410.115 60,63%

- reconstructiewetzone - extensiveringsgebied (art. 31) 131.774 19,48%
- reconstructiewetzone - verwevingsgebied (art. 31) 134.558 19,89%

- wro-zone - natuurontwikkelingsgebied (art. 31) 2.053 0,30%