Bestemmingsplan Buitengebied 2011

Bestemmingsplan Buitengebied 2011 heeft op 10-07-2014 de status onherroepelijk gekregen door Boxtel.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Onze rapporten over deze locatie

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
Boxtel
Dossier
NL.IMRO.0757.Bp01buitengeb2011
Dossierstatus
in voorbereiding
Identificatie
NL.IMRO.0757.Bp01buitengeb2011-onh1
Planstatus
onherroepelijk
Teksten

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 52.904.640 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch (art. 3) 6.617.244 12,51%
- Agrarisch - Agrarisch bedrijf (art. 4) 1.159.877 2,19%
- Agrarisch - Glastuinbouw (art. 5) 183.090 0,35%

- Agrarisch met waarden - Landschap (art. 6) 2.382.508 4,50%
- Agrarisch met waarden - Natuur en landschap (art. 7) 14.228.539 26,89%

- Bedrijf (art. 8) 187.413 0,35%
- Bedrijf - Nutsvoorziening (art. 9) 1.876 0,00%
- Bedrijf - Verkooppunt motorbrandstoffen (art. 10) 6.133 0,01%
- Bedrijf - Waterzuiveringsinstallatie (art. 11) 58.474 0,11%

- Bos (art. 12) 1.104.219 2,09%

- Horeca (art. 13) 15.164 0,03%

- Maatschappelijk (art. 14) 3.150 0,01%

- Natuur (art. 15) 20.889.416 39,49%

- Recreatie - Dagrecreatie (art. 16) 233.979 0,44%
- Recreatie - Verblijfsrecreatie (art. 17) 134.541 0,25%
- Recreatie - Volkstuin (art. 18) 19.220 0,04%

- Sport (art. 19) 25.799 0,05%
- Sport - Manege (art. 20) 31.449 0,06%

- Verkeer - Onverhard (art. 21) 655.017 1,24%
- Verkeer - Railverkeer (art. 22) 401.534 0,76%
- Verkeer - Snelverkeer (art. 23) 1.145.441 2,17%
- Verkeer - Verkeer (art. 24) 1.294.539 2,45%
- Verkeer - Voet-/Fietspad (art. 25) 9.739 0,02%

- Water (art. 26) 709.039 1,34%

- Wonen (art. 27) 1.406.753 2,66%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Brandstof (art. 28) 12.124 0,02%
- Leiding - Gas (art. 29) 465.233 0,88%
- Leiding - Olie (art. 30) 218.470 0,41%
- Leiding - Riool (art. 31) 38.712 0,07%

- Waarde - Archeologie - Categorie 2 (art. 32) 1.627.340 3,08%
- Waarde - Archeologie - Categorie 3 (art. 33) 13.127.178 24,81%
- Waarde - Archeologie - Categorie 4 (art. 34) 6.209.292 11,74%
- Waarde - Attentiegebied EHS (art. 35) 36.725.133 69,42%
- Waarde - Bolle akker (art. 36) 138.243 0,26%
- Waarde - Dommeldal (art. 37) 3.728.491 7,05%
- Waarde - Historisch akkercomplex (art. 38) 3.249.591 6,14%
- Waarde - Kampina (art. 39) 8.624.845 16,30%
- Waarde - Kleinschalig cultuurlandschap (art. 40) 8.946.785 16,91%
- Waarde - Landgoed (art. 41) 3.793.212 7,17%
- Waarde - Leefgebied soorten van half-open cultuurlandschap (art. 42) 5.171.103 9,77%
- Waarde - Leefgebied soorten van half-open cultuurlandschap - 2 (art. 43) 1.734.510 3,28%
- Waarde - Leefgebied soorten van kleinschalig cultuurlandschap (art. 44) 11.458.073 21,66%
- Waarde - Leefgebied soorten van stromend water (art. 45) 661.330 1,25%
- Waarde - Open akkercomplex (art. 46) 3.114.424 5,89%
- Waarde - Waardevolle vegetaties (art. 47) 4.498.109 8,50%

- Waterstaat - Waterbergingsgebied (art. 48) 1.691.675 3,20%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- geluidzone - industrie (art. 52.1) 1.020.979 1,93%

- milieuzone - beekherstel (art. 52.2) 5.103.516 9,65%
- milieuzone - ecologische verbindingen (art. 52.3) 441.589 0,83%
- milieuzone - grondwaterbeschermingsgebied (art. 52.4) 1.240.082 2,34%

- other: Wettelijk beschermd archeologisch monument (art. 52.9) 945 0,00%

- reconstructiewetzone - extensiveringsgebied (art. 52.5) 45.223.697 85,48%
- reconstructiewetzone - landbouwontwikkelingsgebied (art. 52.6) 223.175 0,42%
- reconstructiewetzone - verwevingsgebied (art. 52.7) 7.288.754 13,78%

- veiligheidszone - lpg (art. 52.8) 40.178 0,08%

- wro-zone - natuurontwikkelingsgebied (art. 52.10) 4.002.107 7,56%