7.4
Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Bestemmingsplan Haagse Beemden heeft op 28-12-2012 de status onherroepelijk gekregen door Breda.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Onze rapporten over deze locatie

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
Breda
Dossier
NL.IMRO.0758.BP2009040001
Dossierstatus
geheel onherroepelijk in werking
Identificatie
NL.IMRO.0758.BP2009040001-0501
Planstatus
onherroepelijk
Teksten

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 6.771.019 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch met waarden - Natuur- en landschapswaarden (art. 3) 810.150 11,96%

- Bedrijf (art. 4) 23.570 0,35%

- Bedrijventerrein (art. 5) 206.311 3,05%

- Centrum (art. 6) 36.241 0,54%

- Cultuur en ontspanning (art. 7) 18.716 0,28%

- Gemengd - 1 (art. 8) 8.120 0,12%
- Gemengd - 2 (art. 9) 10.966 0,16%

- Groen (art. 10) 569.914 8,42%

- Horeca (art. 11) 3.374 0,05%

- Kantoor (art. 12) 47.733 0,70%

- Maatschappelijk (art. 13) 122.482 1,81%

- Natuur (art. 14) 463.529 6,85%

- Recreatie (art. 15) 90.202 1,33%

- Sport (art. 16) 130.181 1,92%

- Verkeer (art. 17) 1.616.437 23,87%

- Water (art. 18) 563.424 8,32%

- Wonen (art. 19) 2.049.667 30,27%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding (art. 20) 361.882 5,34%

- Waarde - Archeologie (art. 21) 3.652.708 53,95%
- Waarde - Attentiegebied ecologische hoofdstructuur (art. 22) 345.700 5,11%

- Waterstaat - Waterkering (art. 23) 24.340 0,36%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- geluidzone - industrie (art. 27) 178.059 2,63%

- veiligheidszone - bevi (art. 27) 4.402 0,07%
- veiligheidszone - lpg afleverzuil (art. 27) 703 0,01%
- veiligheidszone - lpg reservoir (art. 27) 1.953 0,03%
- veiligheidszone - lpg vulpunt (art. 27) 5.009 0,07%
- veiligheidszone - vervoer gevaarlijke stoffen weg - gr contour (art. 27) 398.616 5,89%
- veiligheidszone - vervoer gevaarlijke stoffen weg - pr contour (art. 27) 80.696 1,19%

- vrijwaringszone - straalpad 1 (art. 27) 207.261 3,06%
- vrijwaringszone - straalpad 2 (art. 27) 127.759 1,89%