7.4
Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Wijzigingsplan Buitengebied Zuid 2013, wijzigingsplan Bouwluststraatje 15 heeft op 10-01-2017 de status vastgesteld gekregen door Breda.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Onze rapporten over deze locatie

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
Breda
Dossier
NL.IMRO.0758.BW2016230007
Dossierstatus
vastgesteld
Identificatie
NL.IMRO.0758.BW2016230007-0401
Planstatus
vastgesteld
Officiële bekendmaking staatscourant
Teksten

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 16.421 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch met waarden - Landschapswaarden (art. 3) 15.095 91,93%

- Natuur (art. 4) 1.326 8,07%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Waarde - Archeologie (art. 5) 16.349 99,56%
- Waarde - Attentiegebied ecologische hoofdstructuur (art. 6) 494 3,01%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- vrijwaringszone - radar (art. 7.4.1) 16.421 100,00%

- wetgevingzone - zoekgebied behoud en herstel van watersystemen (art. 7.4.2) 494 3,01%
- wetgevingzone - zoekgebied ecologische verbindingszone (art. 7.4.3) 494 3,01%

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam
Bouwluststraatje