Bestemmingsplan Tweede herziening bestemmingsplan Buitengebied

Bestemmingsplan Tweede herziening bestemmingsplan Buitengebied heeft op 24-05-2013 de status ontwerp gekregen door Deurne.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Onze rapporten over deze locatie

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
Deurne
Dossier
NL.IMRO.0762.BP201202
Dossierstatus
deels in werking
Identificatie
NL.IMRO.0762.BP201202-B001
Planstatus
ontwerp
Teksten

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 102.230.680 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch - 1 (art. 3) 13.859.232 13,56%
- Agrarisch - 2 (art. 4) 1.220.018 1,19%
- Agrarisch - 3 (art. 5) 23.006.252 22,50%

- Agrarisch met waarden - Landschap (art. 6) 18.064.111 17,67%
- Agrarisch met waarden - Natuur en landschap (art. 7) 5.536.692 5,42%

- Bedrijf (art. 8) 379.679 0,37%
- Bedrijf - Agrarisch verwant (art. 9) 254.826 0,25%

- Bos (art. 10) 12.658.919 12,38%

- Groen (art. 11) 100.459 0,10%

- Horeca (art. 12) 3.122 0,00%

- Maatschappelijk (art. 13) 76.011 0,07%

- Natuur (art. 14) 18.491.280 18,09%

- Recreatie (art. 15) 205.169 0,20%

- Sport (art. 16) 96.633 0,09%

- Verkeer (art. 17) 4.765.350 4,66%
- Verkeer - Railverkeer (art. 18) 178.545 0,17%

- Water (art. 19) 824.390 0,81%
- Water - EHS (art. 20) 413.469 0,40%
- Water - Gietwaterbassins (art. 21) 121.385 0,12%
- Water - Waterberging en infiltratie (art. 22) 147.840 0,14%

- Wonen (art. 23) 1.816.277 1,78%
- Wonen - Woonwagenstandplaats (art. 24) 11.025 0,01%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Brandstof (art. 25) 93.328 0,09%
- Leiding - Gas (art. 26) 120.232 0,12%
- Leiding - Riool (art. 27) 132.294 0,13%
- Leiding - Water (art. 28) 138.144 0,14%

- Waarde - Archeologie 1 (art. 29) 256.081 0,25%
- Waarde - Archeologie 2 (art. 30) 5.619 0,01%
- Waarde - Archeologie 3 (art. 31) 22.427.800 21,94%
- Waarde - Archeologie 4 (art. 32) 24.512.567 23,98%
- Waarde - Attentiegebied ehs (art. 33) 40.632.413 39,75%
- Waarde - Beschermd dorpsgezicht (art. 34) 4.111.067 4,02%
- Waarde - Molenbiotoop (art. 35) 494.216 0,48%
- Waarde - Natura 2000 (art. 36) 16.196.818 15,84%

- Waterstaat - Waterbergingsgebied (art. 37) 311.180 0,30%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- geluidzone - vliegveld 35-40 Ke (art. 41) 464.077 0,45%

- milieuzone - waterwingebied (art. 41) 318.235 0,31%

- other: ehs - toegevoegd (art. 41) 11.994 0,01%
- other: ehs - verwijderd (art. 41) 8.554 0,01%

- reconstructiewetzone - extensiveringsgebied natuur (art. 41) 47.167.221 46,14%
- reconstructiewetzone - extensiveringsgebied overig (art. 41) 9.953.940 9,74%
- reconstructiewetzone - landbouwontwikkelingsgebied (art. 41) 16.863.142 16,50%
- reconstructiewetzone - verwevingsgebied (art. 41) 28.246.388 27,63%

- veiligheidszone - leiding (art. 41) 734.248 0,72%
- veiligheidszone - lpg (art. 41) 75.960 0,07%

- vrijwaringszone - boringvrije zone (art. 41) 4.191.667 4,10%
- vrijwaringszone - molenbiotoop 1 (art. 35) 361.708 0,35%
- vrijwaringszone - molenbiotoop 2 (art. 35) 132.507 0,13%
- vrijwaringszone - radarverstoringsgebied (art. 41) 102.230.680 100,00%
- vrijwaringszone - vliegveld 130 m +NAP (art. 41) 4.084.796 4,00%
- vrijwaringszone - vliegveld 145 m +NAP (art. 41) 239.716 0,23%
- vrijwaringszone - vliegveld 174 m +NAP (art. 41) 9.844.651 9,63%
- vrijwaringszone - vliegveld 177,1 m +NAP (art. 41) 4.770.433 4,67%
- vrijwaringszone - vliegveld 74 m +NAP (art. 41) 10.233.848 10,01%
- vrijwaringszone - waterbergingszoekgebied (art. 41) 812.622 0,79%

- wro-zone - omgevingsvergunning aardkundig waardevol gebied (art. 41) 12.879.642 12,60%
- wro-zone - omgevingsvergunning beekdal- en potentiële wijstgronden (art. 41) 2.727.034 2,67%
- wro-zone - omgevingsvergunning bosovergangsgebied (art. 41) 1.944.999 1,90%
- wro-zone - omgevingsvergunning bufferzone bestaande bebouwing (peildatum 1 juli 2008) (art. 41) 11.181.857 10,94%
- wro-zone - omgevingsvergunning cultuurhistorisch waardevol gebied (hoog) (art. 41) 18.091.249 17,70%
- wro-zone - omgevingsvergunning groenblauwe mantel (art. 41) 18.383.418 17,98%
- wro-zone - omgevingsvergunning laanbeplanting (art. 41) 1.860.593 1,82%
- wro-zone - omgevingsvergunning natuurwaarden (art. 41) 31.353 0,03%
- wro-zone - omgevingsvergunning tuinbouwgerelateerde bedrijvigheid (art. 41) 51.363 0,05%
- wro-zone - omgevingsvergunning waardevol reliëf (art. 41) 7.592.960 7,43%
- wro-zone - wijzigingsgebied agrarisch 2 (art. 43) 29.159 0,03%
- wro-zone - wijzigingsgebied kernrandzone 1 (art. 43) 1.013.644 0,99%
- wro-zone - wijzigingsgebied kernrandzone 10 (art. 43) 493.430 0,48%
- wro-zone - wijzigingsgebied kernrandzone 11 (art. 43) 357.842 0,35%
- wro-zone - wijzigingsgebied kernrandzone 12 (art. 43) 312.182 0,31%
- wro-zone - wijzigingsgebied kernrandzone 13 (art. 43) 413.407 0,40%
- wro-zone - wijzigingsgebied kernrandzone 14 (art. 43) 356.017 0,35%
- wro-zone - wijzigingsgebied kernrandzone 2 (art. 43) 385.321 0,38%
- wro-zone - wijzigingsgebied kernrandzone 3 (art. 43) 392.907 0,38%
- wro-zone - wijzigingsgebied kernrandzone 4 (art. 43) 492.534 0,48%
- wro-zone - wijzigingsgebied kernrandzone 5 (art. 43) 323.174 0,32%
- wro-zone - wijzigingsgebied kernrandzone 6 (art. 43) 243.277 0,24%
- wro-zone - wijzigingsgebied kernrandzone 7 (art. 43) 1.194.873 1,17%
- wro-zone - wijzigingsgebied kernrandzone 8 (art. 43) 245.139 0,24%
- wro-zone - wijzigingsgebied kernrandzone 9 (art. 43) 367.217 0,36%
- wro-zone - wijzigingsgebied ontwikkelingscluster 1 (art. 43) 137.476 0,13%
- wro-zone - wijzigingsgebied ontwikkelingscluster 10 (art. 43) 346.435 0,34%
- wro-zone - wijzigingsgebied ontwikkelingscluster 11 (art. 43) 766.465 0,75%
- wro-zone - wijzigingsgebied ontwikkelingscluster 2 (art. 43) 106.053 0,10%
- wro-zone - wijzigingsgebied ontwikkelingscluster 3 (art. 43) 100.313 0,10%
- wro-zone - wijzigingsgebied ontwikkelingscluster 4 (art. 43) 193.795 0,19%
- wro-zone - wijzigingsgebied ontwikkelingscluster 5 (art. 43) 198.064 0,19%
- wro-zone - wijzigingsgebied ontwikkelingscluster 6 (art. 43) 192.756 0,19%
- wro-zone - wijzigingsgebied ontwikkelingscluster 7 (art. 43) 254.220 0,25%
- wro-zone - wijzigingsgebied ontwikkelingscluster 8 (art. 43) 101.519 0,10%
- wro-zone - wijzigingsgebied ontwikkelingscluster 9 (art. 43) 340.021 0,33%
- wro-zone - wijzigingsgebied verkeer (art. 43) 181.060 0,18%
- wro-zone - wijzigingsgebied zoekgebied ecologische verbindingszone / watersystemen (art. 3) 1.306.090 1,28%
- wro-zone - woning met persoonsgebonden overgangsrecht (art. 44) 6.256 0,01%