Bestemmingsplan Tweede herziening bestemmingsplan Buitengebied

Bestemmingsplan Tweede herziening bestemmingsplan Buitengebied heeft op 16-02-2016 de status vastgesteld gekregen door Deurne.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Onze rapporten over deze locatie

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
Deurne
Dossier
NL.IMRO.0762.BP201202
Dossierstatus
deels in werking
Identificatie
NL.IMRO.0762.BP201202-C003
Planstatus
vastgesteld
Officiële bekendmaking staatscourant
Teksten

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 102.230.680 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch - 1 (art. 3) 13.856.394 13,55%
- Agrarisch - 2 (art. 4) 1.230.975 1,20%
- Agrarisch - 3 (art. 5) 22.826.871 22,33%

- Agrarisch met waarden - Landschap (art. 6) 18.270.726 17,87%
- Agrarisch met waarden - Natuur en landschap (art. 7) 5.536.692 5,42%

- Bedrijf (art. 8) 380.044 0,37%
- Bedrijf - Agrarisch verwant (art. 9) 254.832 0,25%

- Bos (art. 10) 12.633.185 12,36%

- Groen (art. 11) 100.459 0,10%

- Horeca (art. 12) 3.122 0,00%

- Maatschappelijk (art. 13) 76.011 0,07%

- Natuur (art. 14) 18.491.280 18,09%

- Recreatie (art. 15) 205.169 0,20%

- Sport (art. 16) 102.296 0,10%

- Verkeer (art. 17) 4.741.355 4,64%
- Verkeer - Railverkeer (art. 18) 178.545 0,17%

- Water (art. 19) 840.565 0,82%
- Water - EHS (art. 20) 413.469 0,40%
- Water - Gietwaterbassins (art. 21) 123.812 0,12%
- Water - Waterberging en infiltratie (art. 22) 142.086 0,14%

- Wonen (art. 23) 1.811.774 1,77%
- Wonen - Woonwagenstandplaats (art. 24) 11.025 0,01%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Brandstof (art. 25) 105.544 0,10%
- Leiding - Gas (art. 26) 147.653 0,14%
- Leiding - Riool (art. 27) 132.294 0,13%
- Leiding - Water (art. 28) 138.144 0,14%

- Waarde - Archeologie 1 (art. 29) 256.081 0,25%
- Waarde - Archeologie 2 (art. 30) 5.619 0,01%
- Waarde - Archeologie 3 (art. 31) 22.427.800 21,94%
- Waarde - Archeologie 4 (art. 32) 24.512.567 23,98%
- Waarde - Attentiegebied ehs (art. 33) 40.632.413 39,75%
- Waarde - Beschermd dorpsgezicht (art. 34) 4.111.067 4,02%
- Waarde - Molenbiotoop (art. 35) 494.216 0,48%
- Waarde - Natura 2000 (art. 36) 16.196.818 15,84%

- Waterstaat - Waterbergingsgebied (art. 37) 311.180 0,30%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- geluidzone - vliegveld 35-40 Ke (art. 41) 464.077 0,45%

- milieuzone - waterwingebied (art. 41.3) 318.235 0,31%

- other: ehs - toegevoegd (art. 41) 11.994 0,01%
- other: ehs - verwijderd (art. 41) 8.554 0,01%

- reconstructiewetzone - extensiveringsgebied natuur (art. 41) 47.167.221 46,14%
- reconstructiewetzone - extensiveringsgebied overig (art. 41) 9.953.940 9,74%
- reconstructiewetzone - landbouwontwikkelingsgebied (art. 41) 16.864.265 16,50%
- reconstructiewetzone - verwevingsgebied (art. 41) 28.245.265 27,63%

- veiligheidszone - leiding (art. 41.4) 798.506 0,78%
- veiligheidszone - lpg (art. 41.5) 75.960 0,07%

- vrijwaringszone - boringvrije zone (art. 41.6) 4.191.667 4,10%
- vrijwaringszone - funnel 130 m +nap (art. 41.8) 4.084.796 4,00%
- vrijwaringszone - funnel 145 m +nap (art. 41.8) 239.716 0,23%
- vrijwaringszone - funnel 177,1 m +nap (art. 41.8) 4.770.433 4,67%
- vrijwaringszone - funnel 74 m +nap (art. 41.8) 343.895 0,34%
- vrijwaringszone - ihcs 174 m +nap (art. 41.9) 11.658.780 11,40%
- vrijwaringszone - ihcs 74 m +nap (art. 41.9) 10.233.848 10,01%
- vrijwaringszone - molenbiotoop 1 (art. 35) 361.708 0,35%
- vrijwaringszone - molenbiotoop 2 (art. 35) 132.507 0,13%
- vrijwaringszone - radarverstoringsgebied (art. 41.7) 102.230.680 100,00%
- vrijwaringszone - waterbergingszoekgebied (art. 41.10) 812.622 0,79%

- wro-zone - landschappelijke inpassing 1 (art. 41.11) 36.530 0,04%
- wro-zone - landschappelijke inpassing 2 (art. 41.12) 15.591 0,02%
- wro-zone - landschappelijke inpassing 3 (art. 41.13) 15.874 0,02%
- wro-zone - landschappelijke inpassing 4 (art. 41.14) 28.125 0,03%
- wro-zone - landschappelijke inpassing 5 (art. 41.15) 19.832 0,02%
- wro-zone - landschappelijke inpassing 6 (art. 41.16) 28.567 0,03%
- wro-zone - omgevingsvergunning aardkundig waardevol gebied (art. 41) 12.879.642 12,60%
- wro-zone - omgevingsvergunning beekdal- en potentiële wijstgronden (art. 41) 2.727.034 2,67%
- wro-zone - omgevingsvergunning bosovergangsgebied (art. 41) 1.948.048 1,91%
- wro-zone - omgevingsvergunning bufferzone bestaande bebouwing (peildatum 1 juli 2008) (art. 41) 11.181.857 10,94%
- wro-zone - omgevingsvergunning cultuurhistorisch waardevol gebied (hoog) (art. 41) 18.091.249 17,70%
- wro-zone - omgevingsvergunning groenblauwe mantel (art. 41) 18.724.054 18,32%
- wro-zone - omgevingsvergunning laanbeplanting (art. 41) 1.860.593 1,82%
- wro-zone - omgevingsvergunning natuurwaarden (art. 41) 31.353 0,03%
- wro-zone - omgevingsvergunning tuinbouwgerelateerde bedrijvigheid (art. 41) 51.363 0,05%
- wro-zone - omgevingsvergunning waardevol reliëf (art. 41) 7.595.972 7,43%
- wro-zone - wijzigingsgebied agrarisch 2 (art. 43) 29.159 0,03%
- wro-zone - wijzigingsgebied kernrandzone 1 (art. 41) 1.013.644 0,99%
- wro-zone - wijzigingsgebied kernrandzone 10 (art. 41) 493.430 0,48%
- wro-zone - wijzigingsgebied kernrandzone 11 (art. 41) 357.842 0,35%
- wro-zone - wijzigingsgebied kernrandzone 12 (art. 41) 312.182 0,31%
- wro-zone - wijzigingsgebied kernrandzone 13 (art. 41) 413.407 0,40%
- wro-zone - wijzigingsgebied kernrandzone 14 (art. 41) 356.017 0,35%
- wro-zone - wijzigingsgebied kernrandzone 2 (art. 41) 385.321 0,38%
- wro-zone - wijzigingsgebied kernrandzone 3 (art. 41) 392.907 0,38%
- wro-zone - wijzigingsgebied kernrandzone 4 (art. 41) 492.534 0,48%
- wro-zone - wijzigingsgebied kernrandzone 5 (art. 41) 323.174 0,32%
- wro-zone - wijzigingsgebied kernrandzone 6 (art. 41) 243.277 0,24%
- wro-zone - wijzigingsgebied kernrandzone 7 (art. 41) 1.194.873 1,17%
- wro-zone - wijzigingsgebied kernrandzone 8 (art. 41) 245.139 0,24%
- wro-zone - wijzigingsgebied kernrandzone 9 (art. 41) 367.217 0,36%
- wro-zone - wijzigingsgebied ontwikkelingscluster 1 (art. 41) 137.476 0,13%
- wro-zone - wijzigingsgebied ontwikkelingscluster 10 (art. 41) 346.435 0,34%
- wro-zone - wijzigingsgebied ontwikkelingscluster 11 (art. 41) 766.465 0,75%
- wro-zone - wijzigingsgebied ontwikkelingscluster 2 (art. 41) 106.053 0,10%
- wro-zone - wijzigingsgebied ontwikkelingscluster 3 (art. 41) 100.313 0,10%
- wro-zone - wijzigingsgebied ontwikkelingscluster 4 (art. 41) 193.795 0,19%
- wro-zone - wijzigingsgebied ontwikkelingscluster 5 (art. 41) 198.064 0,19%
- wro-zone - wijzigingsgebied ontwikkelingscluster 6 (art. 41) 192.756 0,19%
- wro-zone - wijzigingsgebied ontwikkelingscluster 7 (art. 41) 254.220 0,25%
- wro-zone - wijzigingsgebied ontwikkelingscluster 8 (art. 41) 101.519 0,10%
- wro-zone - wijzigingsgebied ontwikkelingscluster 9 (art. 41) 340.021 0,33%
- wro-zone - wijzigingsgebied verkeer (art. 43) 178.016 0,17%
- wro-zone - wijzigingsgebied zoekgebied ecologische verbindingszone / watersystemen (art. 41) 1.306.090 1,28%
- wro-zone - woning met persoonsgebonden overgangsrecht (art. 44.3) 6.418 0,01%