Bestemmingsplan Buitengebied

Bestemmingsplan Buitengebied heeft op 20-03-2013 de status onherroepelijk gekregen door Eersel.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Onze rapporten over deze locatie

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
Eersel
Dossier
NL.IMRO.0770.BPB200900001
Dossierstatus
geheel onherroepelijk in werking
Identificatie
NL.IMRO.0770.BPB200900001-ERVS
Planstatus
onherroepelijk
Teksten

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 75.213.362 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch (art. 3) 12.195.762 16,21%

- Agrarisch met waarden - Landschap (art. 4) 22.868.765 30,41%
- Agrarisch met waarden - Landschap en natuur (art. 5) 9.637.479 12,81%

- Bedrijf (art. 6) 271.403 0,36%
- Bedrijf - Agrarisch verwant en technisch hulpbedrijf (art. 7) 128.987 0,17%
- Bedrijf - Nutsbedrijf (art. 8) 615.438 0,82%

- Bos (art. 9) 14.464.381 19,23%

- Groen - Landschappelijke inpassing (art. 10) 101.337 0,13%
- Groen - Landschapselement (art. 11) 296.134 0,39%

- Horeca (art. 12) 9.463 0,01%

- Maatschappelijk (art. 13) 57.670 0,08%

- Natuur (art. 14) 6.342.376 8,43%

- Recreatie (art. 15) 2.430.310 3,23%
- Recreatie - Recreatiewoning (art. 16) 54.048 0,07%

- Sport (art. 17) 1.105.852 1,47%

- Verkeer (art. 18) 2.842.403 3,78%

- Water (art. 19) 137.452 0,18%

- Wonen (art. 20) 1.654.098 2,20%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Brandbare vloeistof (art. 21) 43.419 0,06%
- Leiding - Brandstof (art. 22) 93.846 0,12%
- Leiding - Gas (art. 23) 32.665 0,04%
- Leiding - Hoogspanningsverbinding (art. 24) 316.275 0,42%
- Leiding - Water (art. 25) 546.278 0,73%

- Waarde - Archeologie 1 (art. 26) 386.771 0,51%
- Waarde - Archeologie 2 (art. 27) 960.468 1,28%
- Waarde - Archeologie 3 (art. 28) 1.037.991 1,38%
- Waarde - Archeologie 4.1 (art. 29) 24.282.559 32,28%
- Waarde - Archeologie 4.2 (art. 30) 11.210.568 14,91%
- Waarde - Archeologie 5.1 (art. 31) 9.867.988 13,12%
- Waarde - Archeologie 5.2 (art. 32) 2.531.396 3,37%
- Waarde - Archeologie 6 (art. 33) 13.942.174 18,54%
- Waarde - Beschermingszone natte natuurparel (art. 34) 11.358.303 15,10%
- Waarde - Natura 2000 (art. 35) 457.724 0,61%

- Waterstaat - Waterbergingsgebied (art. 36) 646.976 0,86%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- geluidzone - industrie (art. 40.2) 73.784 0,10%
- geluidzone - motorcrossterrein (art. 40.3) 886.509 1,18%
- geluidzone - vliegveld 40-35 Ke (art. 40.4) 1.105.753 1,47%
- geluidzone - vliegveld 45-40 Ke (art. 40.4) 694.131 0,92%
- geluidzone - vliegveld 55-45 Ke (art. 40.4) 813.240 1,08%
- geluidzone - vliegveld 65-55 Ke (art. 40.4) 83.714 0,11%
- geluidzone - vliegveld grondgeluid (art. 40.5) 3.515.188 4,67%

- milieuzone - grondwaterbeschermingsgebied (art. 40.6) 14.554.862 19,35%
- milieuzone - stiltegebied (art. 40.7) 3.371.686 4,48%

- reconstructiewetzone - extensiveringsgebied natuur (art. 40) 39.394.954 52,38%
- reconstructiewetzone - extensiveringsgebied overig (art. 40) 9.136.501 12,15%
- reconstructiewetzone - landbouwontwikkelingsgebied primair (art. 40) 4.167.703 5,54%
- reconstructiewetzone - landbouwontwikkelingsgebied secundair (art. 40) 404.348 0,54%
- reconstructiewetzone - verwevingsgebied (art. 40) 22.107.723 29,39%

- veiligheidszone - leiding (art. 40.8) 413.026 0,55%
- veiligheidszone - lpg (art. 40.9) 16.668 0,02%
- veiligheidszone - munitie B (art. 40.10.1) 1.419.556 1,89%
- veiligheidszone - munitie C (art. 40.10.2) 83.178 0,11%
- veiligheidszone - overige inrichtingen (art. 40.11) 26.682 0,04%
- veiligheidszone - vliegveld 10-6 tot 10-5 (art. 40.12.1) 1.106.820 1,47%
- veiligheidszone - vliegveld groter dan 10-5 (art. 40.12.2) 13.889 0,02%

- vrijwaringszone - molenbiotoop (art. 40.13) 56.958 0,08%
- vrijwaringszone - vliegveld 20,3 m + NAP (art. 40.14) 1.570.048 2,09%
- vrijwaringszone - vliegveld 22,4 m + NAP (art. 40.14) 1.632.730 2,17%
- vrijwaringszone - vliegveld 42,4 m + NAP (art. 40.14) 1.417.256 1,88%
- vrijwaringszone - vliegveld 52,4 m + NAP (art. 40.14) 1.429.573 1,90%
- vrijwaringszone - vliegveld 62,4 m + NAP (art. 40.14) 1.733.923 2,31%

- wro-zone - aanlegvergunning aardkundig waardevol (art. 40) 558.175 0,74%
- wro-zone - aanlegvergunning historisch geografisch waardevol (art. 40) 1.853.173 2,46%
- wro-zone - wijzigingsgebied bebouwingsconcentratie (art. 40) 4.220.822 5,61%
- wro-zone - wijzigingsgebied ecologische verbindingszone (art. 40) 298.048 0,40%