7.4
Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Bestemmingsplan Buitengebied heeft op 29-09-2009 de status vastgesteld gekregen door Eersel.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Onze rapporten over deze locatie

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
Eersel
Dossier
NL.IMRO.0770.BPB200900001
Dossierstatus
geheel onherroepelijk in werking
Identificatie
NL.IMRO.0770.BPB200900001-vast
Planstatus
vastgesteld
Teksten

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 76.606.373 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch (art. 3) 12.647.178 16,51%

- Agrarisch met waarden - Landschap (art. 4) 23.011.882 30,04%
- Agrarisch met waarden - Landschap en natuur (art. 5) 9.792.112 12,78%

- Bedrijf (art. 6) 275.841 0,36%
- Bedrijf - Agrarisch verwant en technisch hulpbedrijf (art. 7) 153.650 0,20%
- Bedrijf - Nutsbedrijf (art. 8) 629.730 0,82%

- Bos (art. 9) 14.673.366 19,15%

- Groen - Landschappelijke inpassing (art. 10) 99.825 0,13%
- Groen - Landschapselement (art. 11) 296.645 0,39%

- Horeca (art. 12) 9.463 0,01%

- Maatschappelijk (art. 13) 321.751 0,42%

- Natuur (art. 14) 6.346.799 8,28%

- Recreatie (art. 15) 2.510.329 3,28%
- Recreatie - Recreatiewoning (art. 16) 41.329 0,05%

- Sport (art. 17) 1.105.852 1,44%

- Verkeer (art. 18) 2.862.409 3,74%

- Water (art. 19) 136.589 0,18%

- Wonen (art. 20) 1.691.620 2,21%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Brandbare vloeistof (art. 21) 43.419 0,06%
- Leiding - Brandstof (art. 21) 93.846 0,12%
- Leiding - Gas (art. 23) 32.665 0,04%
- Leiding - Hoogspanningsverbinding (art. 24) 356.292 0,47%
- Leiding - Water (art. 26) 549.115 0,72%

- Waarde - Archeologie waardevol gebied (art. 28) 1.211.155 1,58%
- Waarde - Archeologisch aandachtsgebied (art. 27) 58.394.458 76,23%
- Waarde - Beschermingszone natte natuurparel (art. 29) 11.358.303 14,83%
- Waarde - Natura 2000 (art. 30) 457.724 0,60%

- Waterstaat - Waterbergingsgebied (art. 31) 660.729 0,86%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- geluidzone - industrie (art. 35) 73.788 0,10%
- geluidzone - motorcrossterrein (art. 35) 886.509 1,16%
- geluidzone - vliegveld 40-35 Ke (art. 35) 1.117.762 1,46%
- geluidzone - vliegveld 45-40 Ke (art. 35) 694.131 0,91%
- geluidzone - vliegveld 55-45 Ke (art. 35) 813.240 1,06%
- geluidzone - vliegveld 65-55 Ke (art. 35) 83.714 0,11%

- milieuzone - grondwaterbeschermingsgebied (art. 35) 14.554.862 19,00%
- milieuzone - stiltegebied (art. 35) 3.371.686 4,40%

- reconstructiewetzone - extensiveringsgebied natuur (art. 35) 39.416.706 51,45%
- reconstructiewetzone - extensiveringsgebied overig (art. 35) 10.107.382 13,19%
- reconstructiewetzone - landbouwontwikkelingsgebied primair (art. 35) 4.238.983 5,53%
- reconstructiewetzone - landbouwontwikkelingsgebied reconstructiewetzone - landbouwontwikkelingsgebied secundair (art. 35) 406.695 0,53%
- reconstructiewetzone - verwevingsgebied (art. 35) 22.333.793 29,15%

- veiligheidszone - leiding (art. 35) 413.033 0,54%
- veiligheidszone - lpg (art. 35) 16.668 0,02%
- veiligheidszone - munitie B (art. 35) 1.419.556 1,85%
- veiligheidszone - munitie C (art. 35) 83.178 0,11%
- veiligheidszone - overige inrichtingen (art. 35) 26.682 0,03%
- veiligheidszone - vliegveld 10-6 tot 10-5 (art. 35) 1.106.820 1,44%
- veiligheidszone - vliegveld groter dan 10-5 (art. 35) 13.889 0,02%

- vrijwaringszone - molenbiotoop (art. 35) 56.958 0,07%
- vrijwaringszone - vliegveld 20,3 m + NAP (art. 35) 1.590.682 2,08%
- vrijwaringszone - vliegveld 22,4 m + NAP (art. 35) 1.643.366 2,15%
- vrijwaringszone - vliegveld 42,4 m + NAP (art. 35) 1.411.217 1,84%
- vrijwaringszone - vliegveld 52,4 m + NAP (art. 35) 1.429.573 1,87%
- vrijwaringszone - vliegveld 62,4 m + NAP (art. 35) 1.733.923 2,26%

- wro-zone - aanlegvergunning aardkundig waardevol (art. 35) 558.175 0,73%
- wro-zone - aanlegvergunning historisch geografisch waardevol (art. 35) 1.853.173 2,42%
- wro-zone - wijzigingsgebied 1 (art. 35) 10.479 0,01%
- wro-zone - wijzigingsgebied bebouwingsconcentratie (art. 35) 4.380.592 5,72%
- wro-zone - wijzigingsgebied ecologische verbindingszone (art. 35) 298.048 0,39%