Bestemmingsplan Buitengebied 2017

Bestemmingsplan Buitengebied 2017 heeft op 03-07-2018 de status vastgesteld gekregen door Eersel.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Onze rapporten over deze locatie

product-image

Bestemmingsrapport

 6.99

Samenvatting van een bestemmingsplan voor een specifieke locatie inclusief bouw – en gebruiksregels.

Bestemmingsrapport

 6.99

Samenvatting van een bestemmingsplan voor een specifieke locatie inclusief bouw – en...

product-image

Verbouwpakket

 59.98

Heb je bouw- of verbouwplannen? Start jouw bouwplan met een goede voorbereiding.

Verbouwpakket

 59.98

Heb je bouw- of verbouwplannen? Start jouw bouwplan met een goede voorbereiding.

product-image

Woningpakket

 39.95

Woning kopen of verkopen? Nu alles wat je nodig hebt in 1 pakket! Profiteer van de pakketkorting en betaal 39,93 in plaats van...

Woningpakket

 39.95

Woning kopen of verkopen? Nu alles wat je nodig hebt in 1 pakket! Profiteer van de pakketkorting en betaal...

product-image

Makelaarspakket

 9.98

Doe de snelle woning check. Ook interessant voor niet-makelaars. De belangrijkste informatie om snel een beeld te vormen...

Makelaarspakket

 9.98

Doe de snelle woning check. Ook interessant voor niet-makelaars. De belangrijkste informatie om...

product-image

Maatvoering Perceel

 49.99

Direct inzicht in de kadastrale maten van jouw perceel. Zie hoe groot de tuin is en de afstand van de kadastrale grens...

Maatvoering Perceel

 49.99

Direct inzicht in de kadastrale maten van jouw perceel. Zie hoe groot de tuin is en de...

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
Dossier
NL.IMRO.0770.BPB20170049
Dossierstatus
vastgesteld
Identificatie
NL.IMRO.0770.BPB20170049-VAS1
Planstatus
vastgesteld
Officiële bekendmaking staatscourant

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage %
Bestemmingsplangrens 75.636.903 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage %
Agrarisch 12.167.330 16,09%
- Agrarisch (art. 3) 12.167.330 16,09%
Agrarisch met waarden 31.713.381 41,93%
- Agrarisch met waarden - Landschappelijke en natuurlijke waarden (art. 5) 9.673.841 12,79%
- Agrarisch met waarden - Landschappelijke waarden (art. 5) 22.039.540 29,14%
Bedrijf 1.073.454 1,42%
- Bedrijf (art. 6) 268.160 0,35%
- Bedrijf - Agrarisch verwant en technisch hulpbedrijf (art. 7) 189.947 0,25%
- Bedrijf - Nutsvoorziening (art. 8) 615.346 0,81%
Bos 14.624.640 19,34%
- Bos (art. 9) 14.624.640 19,34%
Cultuur en ontspanning 85.730 0,11%
- Cultuur en ontspanning (art. 10) 85.730 0,11%
Gemengd 2.165 0,00%
- Gemengd (art. 11) 2.165 0,00%
Groen 503.185 0,67%
- Groen - Landschappelijke inpassing (art. 12) 190.945 0,25%
- Groen - Landschapselement (art. 13) 312.240 0,41%
Horeca 14.886 0,02%
- Horeca (art. 14) 14.886 0,02%
Maatschappelijk 206.081 0,27%
- Maatschappelijk (art. 15) 206.081 0,27%
Natuur 6.646.597 8,79%
- Natuur (art. 16) 6.646.597 8,79%
Recreatie 2.550.348 3,37%
- Recreatie (art. 17) 2.490.151 3,29%
- Recreatie - Recreatiewoning (art. 18) 46.506 0,06%
- Recreatie - Stacaravans (art. 19) 13.691 0,02%
Sport 1.234.930 1,63%
- Sport (art. 20) 1.234.930 1,63%
Tuin 12.965 0,02%
- Tuin (art. 21) 12.965 0,02%
Verkeer 2.851.548 3,77%
- Verkeer (art. 22) 2.851.548 3,77%
Water 175.608 0,23%
- Water (art. 23) 175.608 0,23%
Wonen 1.773.957 2,35%
- Wonen (art. 24) 1.704.663 2,25%
- Wonen - Landgoed (art. 25) 69.294 0,09%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage %
Leiding 1.122.133 1,48%
- Leiding - Brandstof (art. 27) 93.846 0,12 %
- Leiding - Brandstof vloeistof (art. 27) 108.543 0,14 %
- Leiding - Gas (art. 28) 32.665 0,04 %
- Leiding - Hoogspanningsverbinding (art. 29) 325.117 0,43 %
- Leiding - Riool (art. 30) 98.981 0,13 %
- Leiding - Water (art. 31) 462.981 0,61 %
Waarde 63.780.993 84,33%
- Waarde - Archeologie 1 (art. 32) 386.747 0,51 %
- Waarde - Archeologie 2 (art. 33) 928.322 1,23 %
- Waarde - Archeologie 3 (art. 34) 1.028.183 1,36 %
- Waarde - Archeologie 4.1 (art. 35) 23.892.328 31,59 %
- Waarde - Archeologie 4.2 (art. 36) 10.465.351 13,84 %
- Waarde - Archeologie 5.1 (art. 37) 9.715.503 12,84 %
- Waarde - Archeologie 5.2 (art. 38) 2.339.322 3,09 %
- Waarde - Archeologie 6 (art. 39) 13.863.848 18,33 %
- Waarde - Cultuurhistorisch ensemble (art. 40) 31.375 0,04 %
- Waarde - Landgoed (art. 41) 672.304 0,89 %
- Waarde - Natura 2000 (art. 42) 457.710 0,61 %
Waterstaat 1.045.821 1,38%
- Waterstaat - Waterbergingsgebied (art. 43) 1.045.821 1,38 %

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage %
Geluidzone 6.804.836 9,00%
- geluidzone - industrie (art. 47.1) 73.830 0,10 %
- geluidzone - luchtvaart 40-35 Ke (art. 47.3) 1.293.529 1,71 %
- geluidzone - luchtvaart 65-40 Ke (art. 47.3) 1.023.175 1,35 %
- geluidzone - luchtvaart grondgeluid (art. 47.4) 3.527.793 4,66 %
- geluidzone - motorcrossterrein (art. 47.2) 886.509 1,17 %
Luchtvaartverkeerzone 43.535.429 57,56%
- luchtvaartverkeerzone - obstakelbeheergebieden (art. 47.5) 43.535.429 57,56 %
Milieuzone 51.890.894 68,61%
- milieuzone - geurzone (art. 47.1) 7.301 0,01 %
- milieuzone - grondwaterbeschermingsgebied (art. 47.7) 14.554.371 19,24 %
- milieuzone - spuitvrije zone (art. 47.8) 138 0,00 %
- milieuzone - stiltegebied (art. 47.9) 3.371.686 4,46 %
- milieuzone - vogelbeheersgebied (art. 47.10) 33.376.012 44,13 %
- milieuzone - waterwingebied (art. 47.11) 581.386 0,77 %
Overige zone 133.949.795 177,10%
- overige zone - aardkundig waardevol gebied (art. 47.12) 574.842 0,76 %
- overige zone - attentiegebied natuurnetwerkbrabant (art. 47.19) 11.339.508 14,99 %
- overige zone - beekdal (art. 47.15) 2.189.318 2,89 %
- overige zone - behoud en herstel watersystemen (art. 47.16) 963.726 1,27 %
- overige zone - beperkingen veehouderij (art. 47.17) 48.114.210 63,61 %
- overige zone - cultuurhistorisch vlak (art. 47.18) 15.666.651 20,71 %
- overige zone - groenblauwe mantel (art. 47.21) 18.569.383 24,55 %
- overige zone - kwetsbare soorten (art. 47.22) 3.381.203 4,47 %
- overige zone - natuurnetwerk brabant (art. 47.19) 22.111.956 29,23 %
- overige zone - natuurnetwerk brabant ecologische verbindingszone (art. 47.20) 762.924 1,01 %
- overige zone - natuurontwikkeling (art. 47.23) 1.896.785 2,51 %
- overige zone - natuurparel (art. 47.24) 428.819 0,57 %
- overige zone - reservering waterberging (art. 47.25) 4.009.525 5,30 %
- overige zone - struweelvogels (art. 47.26) 3.917.257 5,18 %
- overige zone - woningen Donk 2-4 (art. 47.27) 23.688 0,03 %
Veiligheidszone 3.085.276 4,08%
- veiligheidszone - leiding (art. 47.28) 490.976 0,65 %
- veiligheidszone - lpg (art. 47.29) 16.676 0,02 %
- veiligheidszone - luchthaven 10-6 tot 10-5 (art. 47.5) 1.106.820 1,46 %
- veiligheidszone - luchthaven groter dan 10-5 (art. 47.5) 13.889 0,02 %
- veiligheidszone - munitie B (art. 47.30.1) 1.337.413 1,77 %
- veiligheidszone - munitie C (art. 47.30.2) 83.315 0,11 %
- veiligheidszone - overige inrichtingen (art. 47.31) 36.188 0,05 %
Vrijwaringszone 1.087.626 1,44%
- vrijwaringszone - molenbiotoop (art. 47.33) 56.971 0,08 %
- vrijwaringszone - weg (art. 47.34) 1.030.655 1,36 %
Wetgevingzone 526.892 0,70%
- wetgevingzone - voorwaardelijke bepaling (art. 46.2) 510.045 0,67 %
- wetgevingzone - wijzigingsgebied 1 (art. 10.4.1) 5.832 0,01 %
- wetgevingzone - wijzigingsgebied 2 (art. 15.7.1) 5.020 0,01 %
- wetgevingzone - wijzigingsgebied 3 (art. 47.35) 2.572 0,00 %
- wetgevingzone - wijzigingsgebied 4 (art. 47.36) 3.423 0,00 %