Bestemmingsplan Buitengebied 2017, eerste herziening

Bestemmingsplan Buitengebied 2017, eerste herziening heeft op 07-09-2018 de status ontwerp gekregen door Eersel.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Onze rapporten over deze locatie

product-image

Bestemmingsrapport

 6.99

Samenvatting van een bestemmingsplan voor een specifieke locatie inclusief bouw – en gebruiksregels.

Bestemmingsrapport

 6.99

Samenvatting van een bestemmingsplan voor een specifieke locatie inclusief bouw – en gebruiksregels.

product-image

Verbouwpakket

 59.98

Heb je bouw- of verbouwplannen? Start jouw bouwplan met een goede voorbereiding.

Verbouwpakket

 59.98

Heb je bouw- of verbouwplannen? Start jouw bouwplan met een goede voorbereiding.

product-image

Woningpakket

 39.95

Woning kopen of verkopen? Nu alles wat je nodig hebt in 1 pakket! Profiteer van de pakketkorting en betaal 39,93 in plaats van 79,39....

Woningpakket

 39.95

Woning kopen of verkopen? Nu alles wat je nodig hebt in 1 pakket! Profiteer van de pakketkorting en betaal...

product-image

Makelaarspakket

 9.98

Doe de snelle woning check. Ook interessant voor niet-makelaars. De belangrijkste informatie om snel een beeld te vormen van een adres...

Makelaarspakket

 9.98

Doe de snelle woning check. Ook interessant voor niet-makelaars. De belangrijkste informatie om snel...

product-image

Maatvoering Perceel

 49.99

Indicatie van de kadastrale maten van jouw perceel. Zie hoe groot de tuin is en de afstand van de kadastrale grens tot de bebouwing.

Maatvoering Perceel

 49.99

Indicatie van de kadastrale maten van jouw perceel. Zie hoe groot de tuin is en de afstand van de kadastrale...

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie

Naam overheid
Dossier
NL.IMRO.0770.BPB20171h0063
Dossierstatus
in voorbereiding
Identificatie
NL.IMRO.0770.BPB20171h0063-ONTW
Planstatus
ontwerp
Officiële bekendmaking staatscourant

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage %
Bestemmingsplangrens 76.097.986 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage %
Agrarisch 16.278 0,02%
- Agrarisch (art. 2) 16.278 0,02%
Agrarisch met waarden 23.398 0,03%
- Agrarisch met waarden - Landschappelijke en natuurlijke waarden (art. 2) 6.764 0,01%
- Agrarisch met waarden - Landschappelijke waarden (art. 2) 16.634 0,02%
Bedrijf 15.642 0,02%
- Bedrijf (art. 2) 15.642 0,02%
Bos 14.349 0,02%
- Bos (art. 2) 14.349 0,02%
Groen 1.979 0,00%
- Groen (art. 2) 1.251 0,00%
- Groen - Landschappelijke inpassing (art. 2) 728 0,00%
Natuur 5.321 0,01%
- Natuur (art. 2) 5.321 0,01%
Recreatie 522.849 0,69%
- Recreatie (art. 2) 522.849 0,69%
Wonen 29.902 0,04%
- Wonen (art. 2) 29.902 0,04%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage %
Leiding 1.175 0,00%
- Leiding - Gas (art. 2) 973 0,00 %
- Leiding - Hoogspanningsverbinding (art. 2) 201 0,00 %
Waarde 283.476 0,37%
- Waarde - Archeologie 3 (art. 2) 3.772 0,00 %
- Waarde - Archeologie 4.1 (art. 2) 38.063 0,05 %
- Waarde - Archeologie 4.2 (art. 2) 5.502 0,01 %
- Waarde - Archeologie 5.1 (art. 2) 36.330 0,05 %
- Waarde - Archeologie 5.2 (art. 2) 2.168 0,00 %
- Waarde - Archeologie 6 (art. 2) 197.641 0,26 %

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage %
Luchtvaartverkeerzone 34.271 0,05%
- luchtvaartverkeerzone - obstakelbeheergebieden (art. 2) 34.271 0,05 %
Milieuzone 20.117 0,03%
- milieuzone - grondwaterbeschermingsgebied (art. 2) 1.543 0,00 %
- milieuzone - vogelbeheersgebied (art. 2) 18.573 0,02 %
Overige zone 747.032 0,98%
- overige zone - attentiegebied natuurnetwerkbrabant (art. 2) 20.637 0,03 %
- overige zone - behoud en herstel watersystemen (art. 2) 1.565 0,00 %
- overige zone - beperkingen veehouderij (art. 2) 21.720 0,03 %
- overige zone - cultuurhistorisch vlak (art. 2) 3.787 0,00 %
- overige zone - groenblauwe mantel (art. 2) 26.360 0,03 %
- overige zone - kwetsbare soorten (art. 2) 2.611 0,00 %
- overige zone - natuurnetwerk brabant (art. 2) 18.525 0,02 %
- overige zone - reservering waterberging (art. 2) 12.364 0,02 %
- overige zone - struweelvogels (art. 2) 8.569 0,01 %
- overige zone - watergangen (art. 2) 630.894 0,83 %
Wetgevingzone 63.851 0,08%
- wetgevingzone - voorwaardelijke bepaling (art. 2) 63.851 0,08 %