Bestemmingsplan Buitengebied 2017, eerste herziening

Bestemmingsplan Buitengebied 2017, eerste herziening heeft op 22-03-2019 de status vastgesteld gekregen door Eersel.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Onze rapporten over deze locatie

product-image

Bestemmingsrapport

 6.99

Samenvatting van een bestemmingsplan voor een specifieke locatie inclusief bouw – en gebruiksregels.

Bestemmingsrapport

 6.99

Samenvatting van een bestemmingsplan voor een specifieke locatie inclusief bouw – en...

product-image

Verbouwpakket

 59.98

Heb je bouw- of verbouwplannen? Start jouw bouwplan met een goede voorbereiding.

Verbouwpakket

 59.98

Heb je bouw- of verbouwplannen? Start jouw bouwplan met een goede voorbereiding.

product-image

Woningpakket

 39.95

Woning kopen of verkopen? Nu alles wat je nodig hebt in 1 pakket! Profiteer van de pakketkorting en betaal 39,93 in plaats van...

Woningpakket

 39.95

Woning kopen of verkopen? Nu alles wat je nodig hebt in 1 pakket! Profiteer van de pakketkorting en betaal...

product-image

Makelaarspakket

 9.98

Doe de snelle woning check. Ook interessant voor niet-makelaars. De belangrijkste informatie om snel een beeld te vormen...

Makelaarspakket

 9.98

Doe de snelle woning check. Ook interessant voor niet-makelaars. De belangrijkste informatie om...

product-image

Maatvoering Perceel

 49.99

Direct inzicht in de kadastrale maten van jouw perceel. Zie hoe groot de tuin is en de afstand van de kadastrale grens...

Maatvoering Perceel

 49.99

Direct inzicht in de kadastrale maten van jouw perceel. Zie hoe groot de tuin is en de...

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
Dossier
NL.IMRO.0770.BPB20171h0063
Dossierstatus
vastgesteld
Identificatie
NL.IMRO.0770.BPB20171h0063-VAST
Planstatus
vastgesteld
Officiële bekendmaking staatscourant

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage %
Bestemmingsplangrens 75.607.262 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage %
Agrarisch 9.705 0,01%
- Agrarisch (art. 2) 9.705 0,01%
Agrarisch met waarden 18.830 0,02%
- Agrarisch met waarden - Landschappelijke en natuurlijke waarden (art. 2) 2.708 0,00%
- Agrarisch met waarden - Landschappelijke waarden (art. 2) 16.122 0,02%
Bedrijf 15.172 0,02%
- Bedrijf (art. 2) 12.176 0,02%
- Bedrijf - Agrarisch verwant en technisch hulpbedrijf (art. 2) 2.996 0,00%
Bos 14.349 0,02%
- Bos (art. 2) 14.349 0,02%
Groen 4.264 0,01%
- Groen (art. 2) 1.251 0,00%
- Groen - Landschappelijke inpassing (art. 2) 3.012 0,00%
Maatschappelijk 10.629 0,01%
- Maatschappelijk (art. 2) 10.629 0,01%
Natuur 5.321 0,01%
- Natuur (art. 2) 5.321 0,01%
Recreatie 522.849 0,69%
- Recreatie (art. 2) 522.849 0,69%
Wonen 34.813 0,05%
- Wonen (art. 2) 34.813 0,05%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage %
Leiding 1.175 0,00%
- Leiding - Gas (art. 2) 973 0,00 %
- Leiding - Hoogspanningsverbinding (art. 2) 201 0,00 %
Waarde 288.349 0,38%
- Waarde - Archeologie 3 (art. 2) 3.772 0,00 %
- Waarde - Archeologie 4.1 (art. 2) 38.063 0,05 %
- Waarde - Archeologie 4.2 (art. 2) 5.502 0,01 %
- Waarde - Archeologie 5.1 (art. 2) 36.330 0,05 %
- Waarde - Archeologie 5.2 (art. 2) 2.168 0,00 %
- Waarde - Archeologie 6 (art. 2) 197.641 0,26 %
- Waarde - Landgoed (art. 2) 4.873 0,01 %

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage %
Luchtvaartverkeerzone 34.302 0,05%
- luchtvaartverkeerzone - obstakelbeheergebieden (art. 2) 34.302 0,05 %
Milieuzone 20.148 0,03%
- milieuzone - grondwaterbeschermingsgebied (art. 2) 1.543 0,00 %
- milieuzone - vogelbeheersgebied (art. 2) 18.605 0,02 %
Overige zone 4.800.149 6,35%
- overige zone - attentiegebied natuurnetwerkbrabant (art. 2) 20.637 0,03 %
- overige zone - behoud en herstel watersystemen (art. 2) 1.565 0,00 %
- overige zone - beperkingen veehouderij (art. 2) 21.720 0,03 %
- overige zone - cultuurhistorisch vlak (art. 2) 3.787 0,01 %
- overige zone - groenblauwe mantel (art. 2) 26.360 0,03 %
- overige zone - kwetsbare soorten (art. 2) 2.611 0,00 %
- overige zone - natuurnetwerk brabant (art. 2) 18.525 0,02 %
- overige zone - reservering waterberging (art. 2) 4.065.704 5,38 %
- overige zone - struweelvogels (art. 2) 8.569 0,01 %
- overige zone - watergangen (art. 2) 630.670 0,83 %
Wetgevingzone 62.509 0,08%
- wetgevingzone - voorwaardelijke bepaling (art. 2) 62.509 0,08 %