Stratum binnen de Ring II

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Eindhoven Dossier NL.IMRO.0772.80097 Dossierstatus geheel onherroepelijk in werking Identificatie NL.IMRO.0772.80097-0301 Planstatus vastgesteld Teksten vaststellingsbesluit   regels   toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 688.902 100%

Enkelbestemming m2 %
- Bedrijf (art. 3) 5.877 0,85%

- Cultuur en ontspanning (art. 4) 4.337 0,63%

- Gemengd - 1 (art. 5) 57.989 8,42%
- Gemengd - 2 (art. 6) 19.094 2,77%
- Gemengd - 3 (art. 7) 1.447 0,21%
- Gemengd - 4 (art. 8) 1.093 0,16%

- Groen (art. 9) 35.395 5,14%

- Horeca (art. 10) 1.522 0,22%

- Kantoor (art. 11) 2.827 0,41%

- Maatschappelijk (art. 12) 12.844 1,86%

- Verkeer (art. 13) 85.451 12,40%
- Verkeer - Garagebox (art. 14) 7.658 1,11%
- Verkeer - Verblijfsgebied (art. 15) 123.872 17,98%

- Wonen - 1 (art. 16) 250.117 36,31%
- Wonen - 2 (art. 17) 69.716 10,12%
- Wonen - 3 (art. 18) 2.070 0,30%
- Wonen - Uit te werken (art. 19) 7.590 1,10%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Waarde - Beschermd stadsgezicht - 1 (art. 20) 4.918 0,71%
- Waarde - Beschermd stadsgezicht - 2 (art. 21) 172.404 25,03%
- Waarde - Ecologie (art. 22) 5.752 0,83%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- geluidzone - industrie (art. 24.1) 62.189 9,03%
- geluidzone - weg (art. 24.2) 2.940 0,43%

- milieuzone - boringsvrije zone (art. 24.3) 6.738 0,98%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Dit bestemmingsplan bevat de enkelbestemming Wonen - Uit te werken, dit betekent dat nog niet is vastgesteld op welke wijze er gebouwd mag worden.

Onderdeel Waarde m2 % Bestemmingsplangebied Bestemmingsplangrens 100% Enkelbestemming Wonen - Uit te werken 1,10%