VIII Blixembosch (Aanschotse Beemden)

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Eindhoven Dossier NL.IMRO.0772.80159 Dossierstatus geheel onherroepelijk in werking Identificatie NL.IMRO.0772.80159-0301 Planstatus vastgesteld Teksten vaststellingsbesluit   regels   toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 500.816 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch (art. 3) 47.844 9,55%
- Agrarisch - Agrarisch bedrijf (art. 4) 18.030 3,60%

- Groen (art. 5) 399.752 79,82%

- Recreatie - Volkstuinen (art. 6) 17.294 3,45%

- Verkeer - Verblijfsgebied (art. 7) 1.539 0,31%

- Water (art. 8) 11.649 2,33%

- Wonen (art. 9) 4.708 0,94%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Waarde - Archeologie - 1 (art. 10) 156.900 31,33%
- Waarde - Archeologie - 2 (art. 11) 310.328 61,96%
- Waarde - Cultuurhistorie (art. 12) 457.930 91,44%

- Waterstaat - Waterbergingsgebied (art. 13) 223.264 44,58%

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam
Aanschot