VI Stratum binnen de Ring 2007 (AH Leenderweg)

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Eindhoven Dossier NL.IMRO.0772.80166 Dossierstatus geheel onherroepelijk in werking Identificatie NL.IMRO.0772.80166-0501 Planstatus onherroepelijk Teksten vaststellingsbesluit   regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 2.437 100%

Enkelbestemming m2 %
- Gemengd (art. 3) 936 38,40%

- Verkeer - Verblijfsgebied (art. 4) 1.501 61,60%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- wro-zone - wijzigingsgebied (art. 4.4) 249 10,21%

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam
Biesterweg