Bestemmingsplan Buitengebied

Bestemmingsplan Buitengebied heeft op 30-09-2013 de status vastgesteld gekregen door Etten-Leur.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Onze rapporten over deze locatie

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
Etten-Leur
Dossier
NL.IMRO.0777.0027BUITENGEBIED
Dossierstatus
deels onherroepelijk in werking
Identificatie
NL.IMRO.0777.0027BUITENGEBIED-3002
Planstatus
vastgesteld
Teksten

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 41.740.109 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch (art. 3) 13.754.418 32,95%

- Agrarisch met waarden (art. 4) 16.132.365 38,65%

- Bedrijf (art. 5) 192.028 0,46%
- Bedrijf - Nuts (art. 6) 1.173 0,00%
- Bedrijf - Windturbine (art. 7) 6.898 0,02%

- Bos (art. 8) 1.646.879 3,95%

- Groen (art. 9) 169.141 0,41%
- Groen - Houtsingel (art. 10) 295.309 0,71%

- Horeca (art. 11) 10.778 0,03%

- Maatschappelijk (art. 12) 98.223 0,24%
- Maatschappelijk - Molen (art. 13) 364 0,00%

- Natuur (art. 14) 4.157.811 9,96%

- Recreatie (art. 15) 85.587 0,21%
- Recreatie - Recreatief agrarisch natuurbedrijf (art. 16) 22.240 0,05%
- Recreatie - Recreatiewoning (art. 17) 3.265 0,01%

- Tuin (art. 18) 767.575 1,84%

- Verkeer (art. 19) 2.235.399 5,36%
- Verkeer - Onverhard (art. 20) 118.139 0,28%
- Verkeer - Spoorverkeer (art. 21) 21.115 0,05%

- Water (art. 22) 1.064.152 2,55%

- Wonen (art. 23) 957.244 2,29%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding (art. 24) 232.926 0,56%
- Leiding - Hoogspanningsverbinding (art. 25) 339.080 0,81%

- Waarde - Archeologie 1 (art. 26) 2.103.475 5,04%
- Waarde - Archeologie 2 (art. 27) 13.297.173 31,86%
- Waarde - Archeologie 3 (art. 28) 3.437.425 8,24%
- Waarde - Archeologie 4 (art. 29) 20.960.532 50,22%

- Waterstaat - Attentiegebied EHS (art. 30) 11.078.694 26,54%
- Waterstaat - Regionaal waterbergingsgebied (art. 31) 6.909 0,02%
- Waterstaat - Waterkering (art. 32) 814.151 1,95%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- geluidzone - industrie (art. 36.1) 3.872.743 9,28%
- geluidzone - vliegveld seppe (art. 36.2) 265.404 0,64%

- luchtvaartverkeerzone (art. 36.3) 3.904.439 9,35%

- other: aardkundig waardevol (art. 36.9) 3.512.693 8,42%
- other: archeologie opgehoogd (art. 36.9) 225.846 0,54%
- other: beekdal (art. 36.9) 1.584.392 3,80%
- other: cultuurhistorisch vlak (art. 36.9) 7.837.727 18,78%
- other: groenblauwe mantel (art. 36.9) 9.738.906 23,33%
- other: kernrandzone (art. 36.9) 942.087 2,26%
- other: landschappelijk afwisselend gebied (art. 36.9) 5.302.780 12,70%
- other: landschappelijk open gebied (art. 36.9) 7.397.860 17,72%
- other: leefgebied kwetsbare soorten (art. 36.9) 2.339.922 5,61%
- other: leefgebied struweelvogels (art. 36.9) 8.360.828 20,03%
- other: zoekgebied behoud en herstel watersystemen (art. 36.9) 525.235 1,26%
- other: zoekgebied ecologische verbindingszone (art. 36.9) 820.226 1,97%
- other: zoekgebied glastuinbouw doorgroeigebied (art. 36.9) 395.555 0,95%
- other: zoekgebied glastuinbouw vestigingsgebied 1 (art. 36.9) 1.018.077 2,44%
- other: zoekgebied glastuinbouw vestigingsgebied 2 (art. 36.9) 1.108.722 2,66%
- other: zone langs doorgaande weg (art. 36.9) 3.104.598 7,44%

- veiligheidszone - lpg (art. 36.4) 16.199 0,04%
- veiligheidszone - windturbine (art. 36.5) 97.700 0,23%

- vrijwaringszone - molenbiotoop (art. 36.6) 502.234 1,20%